Фольклорні моделі в повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала" (на прикладі міфологеми "Доля")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Монахова, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізується міфологема "доля" в українському фольклорі та в повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала", а також доводиться глибока вкоріненість художнього мислення письменниці в український міфологічний простір.
The article analyses the mythologem of "fate" in Ukrainian folklore and in the Olga Kobylians'ka's novel "She dug the herbs early on a Sunday morning" and states that the writer's literary thinking is deeply rooted in the Ukrainian mythological thought.
Description
Keywords
українська література, міф, міфологема, доля, фольклор, Кобилянська О., "В неділю рано зілля копала", стаття
Citation
Монахова Н. Фольклорні моделі в повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала" : (на прикладі міфологеми "доля") / Наталія Монахова // Маґістеріум. Вип. 4. Літературознавчі студії / [упоряд. Кравченко А. Є. ; редкол.: В. П. Моренець (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2000. - С. 37-40.