Міфологічні елементи в повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Пряникова, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено художню інтерпретацію національного й загальносвітового міфу в модерністській повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала", що в даному разі відбувається за принципом прямого запозичення міфологічних елементів. Ha матеріалі аналізу повісті показано нерозривне переплетіння реальних і міфологічних мотивувань.
The article researches the display of national and universal myth in the modernist story by O. Кobylyans'ka "She dug the herbs early on a Sunday morning". In this case it happens by the principle of direct borrowing of actual mythological elements. On the basis of the story's analysis the close indissoluble interweaving and co-existence of real and mythological motivations are shown.
Description
Keywords
українська література, модернізм, національний міф, загальносвітовий міф, міфологічні елементи, міф, Кобилянська О., "В неділю рано зілля копала", стаття
Citation
Пряникова Ю. Міфологічні елементи в повісті О. Кобилянської "В неділю рано зілля копала" / Юлія Пряникова // Маґістеріум. Вип. 4. Літературознавчі студії / [упоряд. Кравченко А. Є. ; редкол.: В. П. Моренець (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2000. - С. 41-44.