Київські обрії: історико-філософські нариси

Permanent URI for this collection

Київські обрії : історико-філософські нариси / ред.: В. Горський, М. Ткачук. - Київ : Стилос, 1997. - 359 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 30
 • Item
  Київські обрії: історико філософські нариси
  (1997)
  Видання здійснене завдяки підтримці програми "Історична міфологія в сучасній українській культурі", яка виконується у рамках співробітництва Національного університету "Києво-Могилянська академія" та Женевського університету (Швейцарія).
 • Item
  Образ Індії у середньовічних текстах доби Київської Русі
  (1997) Завгородній, Юрій
  У статті рокрито дослідження специфіки образу Індії, його сутнісних рис, процесу формування і трансформації в культурі східних слов'ян. Аналіз спирається, насамперед, на існуючий корпус писемних текстів (літературних пам'яток XI — першої половини ХІІІ ст.), автентичних чи трансплантованих, а також на огляд не менш цікавих невербальних текстів (решток), що збереглися з тих часів.
 • Item
  Психологія та психіатрія
  (1997) Юркевич, Памфіл
  Публікація першої частини рукопису Памфила Юркевича. Публікація та примітки Н.Грогор'євої
 • Item
  Еротична природа підсвідомого і українська філософія серця (асоціації і паралелі за концептами З.Фрейда і П. Юркевича)
  (1997) Вільчинська, С.
  У статті здійснено порівняльний аналіз теорій П.Юркевича і З.Фрейда, відзначено їх протилежність і збіжність бачення сфери психічного життя людини та вчергове засвідчено існування інтегруючих концептів-ланок на ланцюзі переходу між парадигмами духовного бутгя людства.
 • Item
  Ауховно-академічна освіта та становлення філософії у Київській духовній академії
  (1997) Тихолаз, Анатолій
  У статті проаналізовано місце та роль духовних академій в історії вітчизняної філософської думки. Саме духовні академії з їхньою безперервною традицією викладання філософії виявилися у XIX ст. найсприятливішим середовищем для розвитку філософії у її професійних формах, спонукали до усвідомлення потреби у виробленні національно-своєрідних форм філософії. Водночас здобуттю духовними академіям особливої ролі у філософському розвитку Росії XIX століття сприяли (хоча у даному випадку слово "сприяли" набуває вочевидь двозначного відтінку) абсолютно ненормальні умови, що в них опинилася філософія у стінах університетів.