Грамотність та рівень освіти на Лівобережній Україні XVII—XVIII ст.: творення історіографічного стереотипу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Маслійчук, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Творення національних історій передбачає звертання уваги на мову й освіту. В українській національній історіографії склався стереотип про масову грамотність та високий рівень освіти у XVIII ст. Скасування церковних шкіл та імперські реформи в освітній галузі кінця XVIII ст. сприймаються як великий негатив. Однак українські історики для вивчення проблематики XVIII ст. брали за основу освітній рівень українського населення другої половини XIX ст. й насамперед настанову про репресивну сутність Російської імперії. Історія освіти на українських землях потребує чергового переосмислення й нових досліджень.
The creation of national history foresees paying attention to the language and the education. In Ukrainian national historiography the stereotype of mass literacy and high level of education in XVIII century’ is grown up. Church schools eliminating and imperial reforms in educational fields at the end XVIII century are considered as a great negative. The Ukrainian historians took the educational level of Ukrainian population at the second half of XIX centuiy as the grounds to study problems of XVIII century and first of all as the thesis of repressive nature of the Russian empire. The history of education on Ukrainian sol needs the subsequent understanding and new researches.
Description
Keywords
українська національна історіографія, церковні школи, імперські реформи в освітній галузі, освітній рівень українського населення другої половини XIX ст., реформи освіти
Citation
Маслійчук Володимир. Грамотність та рівень освіти на Лівобережній Україні XVII—XVIII ст.: творення історіографічного стереотипу / Володимир Маслійчук // Київська Академія. - 2009. - № 7. - С. 73-87