Uniale Moral Theology in the Eighteenth Century

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Skinner, Barbara
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ця стаття акцентує увагу на зростанні розбіжностей між унійним та православним богослов ’ям у XVIII ст. як на поштовху до того, аби конфесійні ідентичності цих двох Церков східного обряду почали рішуче розходитися. Зокрема досліджується використання посібників з морального богослов ’я парафіяльними священиками Унійної церкви і показано, яким чином деякі характерні риси унійного морального богослов ’я призводять до різкого протиріччя з аналогічною православною літературою для священиків. Якщо узагальнити, то унійне моральне богослов ’я, базоване на римо-католицьких моделях, увібрало в себе легалістичний, раціональний та практичний погляд на вчення про віру, що драматично контрастувало з православною патриотичною теологією та священицькою практикою. Зокрема наголошення на законі та юридичних складових суспільства в унійних текстах з морального богослов ’я — від загальних правничих форм до конкретних і розлогих описів угод — не має паралелі у православному богослов 7. Порівняно з православними текстами витяги з унійних посібників моральної теології досить чітко показують разючу відмінність у релігійній культурі та ментальності, яка давала змогу формувати окремішну унійну ідентичність.
This article addresses the increasing distinctions between Uniate and Orthodox theology in the eighteenth century, as a vital aspect of how the confessional identities of these two Eastern-rite churches were drawing further apart. Specifically, this study assesses the use of moral theology handbooks by the parish clergy in the Uniate Church and explores how some characteristics of the Uniate moral theology bears a striking contrast to similar Orthodox literature for priests. In general terms, Uniate moral theologies, based on the Roman Catholic models, incorporated a legalistic, rational, and practical perspective on the teachings of the faith that comprised a dramatic philosophical leap from Orthodox patristic theology and pastoral practice. In particular, the emphasis on the law and legal constructs in society in the Uniate moral theology texts, from general explanations on the forms of law to specific and lengthy descriptions of contracts, had no parallel in Orthodox theology. Compared to Orthodox texts, excerpts from Uniate moral theology handbooks provide convincing evidence of a striking contrast in religious culture and mentality that helped to reinforce a distinctive Uniate identity.
Description
Keywords
православне богослов ’я у XVIII ст., конфесійна ідентичність, моральне богослов ’я, теологія, священицька практика
Citation
Skinner Barbara. Uniale Moral Theology in the Eighteenth Century / Barbara Skinner // Київська Академія. - 2009. - № 7. - С. 146-162