020 (2): Iсторичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Цінне дослідження
  (2002) Мицик, Юрій
  Рец. на кн.: Jerzy Hawryluk. Podlasze. Sladami raskiej przeszlosci- Bielsk Podlaski, 2000.- 271 с
 • Item
  Літопис Яна Бінвільського
  (2002) Мицик, Юрій
  Публікація всього тексту пам 'ятки, виявленої 1978 р. Перша його частина є скороченим викладом «ІсторіїПольщі» (1597) Марціна та Йоахима Бєльських, у другій частині викладено переважно польську історію з найдавніших часів. Третя, найважливіша частина твору, охоплює події української історії, особливо останньої третини XVI - першої половини XVII ст. В її основі лежить «руська кроніка», не збережений, на жаль, у чистому вигляді український літопис.
 • Item
  Сучасний історичний підхід до проблеми пошуку самоідентичності людини
  (2002) Кучменко, Е.
  У статті розглядаються різні точки зору на проблему місця людини в сучасному світі через призму культурних явищ у суспільстві.
 • Item
  Євреї в середньовічній Німеччині і позиції імператорської та міської влади
  (2002) Подоляк, Н.
  У статті розглядаються питання економічного і правового становища євреїв у середньовічній Німеччині, причини, характер і мета їхніх переслідувань під час Чорної смерті в містах вендської Ганзи, а також суть і наслідки політики центральної та місцевої влади щодо євреїв.
 • Item
  Державність та політичне підпорядкування теренів Балтії у пізньому середньовіччі та на початку Нового часу : (X-XVIII ст.)
  (2002) Балабушевич, Тетяна
  У статті висвітлюється розвиток заселення та зміни у політичному підпорядкуванні земель південно- східного узбережжя Балтійського моря протягом X-XVIII ст.- до підпорядкування цих земель Російській імперії.
 • Item
  Національно-державне будівництво незалежної України та його підсумки в сучасній американській літературі
  (2002) Гломозда, Костянтин
  Проблеми історії і сучасного суспільно-політичного буття України привертають дедалі більшу увагу західної науки. Західні науковій' усвідомлюють історичні складності, за яких Україна здійснює другу в новітній історії спробу утвердитися на міжнародній арені як повноцінна національна держава. Українське національно-державие будівництво в оцінці західних дослідників має як безсумнівні успіхи, так і значну таку вад і хиб.
 • Item
  Рецидиви терору в хрущовську "відлигу"
  (2002) Бажан, Олег
  У статті розглядаються форми й методи державного терору в Україні після смерті Сталіна. Терор, як політика залякування та придушення політичних опонентів насильницькими засобами, в період правління Хрущова набуває в УРСР контрольованих та лібералізованих форм і застосовується більш селективно та індивідуалізовано проти колишніх членів ОУН-УПА, учасників несанкціонованих владою страйків, мітингів, демонстрацій, віруючих різних конфесій.
 • Item
  Друга світова війна в пам'ятках історії та культури
  (2002) Денисенко, Г.
  Стаття порушує проблеми культурної спадщини. В Україні існує понад 73 тисячі історичних пам 'ятників, присвячених подіям Великої Вітчизняної. Перший пам 'ятник було споруджено в 1944 році. У 1981 році в Києві було відкрито Музей історії Великої Вітчизняної війни.
 • Item
  Меморіал святого Володимира у Софії Київській могилянської доби
  (2002) Нікітенко, Н.
  У статті йдеться про церковно-політичну концепцію митрополита Петра Могили, простежену в монументальному комплексі Софії Київської. Втілена у ктиторському написі митрополита, поновленому ним княжому портреті, присвяті північного вівтаря і призначенні суміжної з ним каплиці, вбудованої у північну галерею, могилянська концепція засвідчила стрижневу роль образу Володимира Хрестителя як фундатора українського православ 'я.
 • Item
  Козацький реєстр 1638 р. як історичне джерело
  (2002) Щербак, Віталій
  У статті аналізується козацький реєстр 1638 p.- одне з джерел історії України, що містить відомості про структуру, особовий та етнічний склад Війська Запорозького напередодні Національно- визвольної війни середини XVII cm.
 • Item
  До історії землеволодіння київських Флорівського та Вознесенського монастирів у XVI-XVII ст.
  (2002) Люта, Тетяна
  Стаття висвітлює історію землеволодіння двох найстаріших жіночих монастирів Києва: Фло- рівського на Подолі та Вознесенського на Печерську у XVI-XVII ст., до часу їхнього адміністративного об 'єднання у 1712 р.
 • Item
  Протоміста Київської Русі : на прикладі Дніпровського Лівобережжя
  (2002) Моця, Олександр
  У статті висвітлюються питання про шляхи формування середньовічних міст, зокрема на землях сучасної України. На прикладі кількох пам'яток XI—XII ст., що були виявлені на Дніпровському Лівобережжі, показано тупиковий шлях в еволюції тих протоміст, які були орієнтовані лише на обслуговування міжнародної торгівлі і не мали тісних контактів із сільським оточенням.
 • Item
  Енеолітичні ідоли Надчорноморщини : проблеми датування
  (2002) Довженко, Н.
  У статті розглянуто питання хронології українських статуарних пам'яток класу ідолів, які традиційно пов 'язуються з добою енеоліту — ранньої бронзи. Аналіз технологічних, морфологічних, іконографічних та стилістичних особливостей ідолів вказує на необхідність перегляду питання про час виникнення, період розповсюдження, фази формування та кульмінаційного розвитку цієї категорії пам'яток. У праці вперше публікуються ілюстративні матеріали з приватних архівів.