092: Хімічні науки і технології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Гібридні полімери зі здатністю до хелатоутворення
  (2009) Сєров, В.
  Отримано органо-неорганічні гібридні полімери з фрагментами, здатними утворювати хелати. До складу цих полімерів на стадії преполімеру було введено хлористий барій. Методом ІЧ-спектроскопії з Фур’є перетворенням встановлено, що відбуваються зсуви максимумів поглинання, які відображають процеси утворення сендвічевих комплексів – один іон барію на дві порожнини краун-етерного фрагменту та подальші зміни в структурі міжвузлових органічних ланцюгів.
 • Item
  Утворення та властивості гібридних сорбентів на основі аніонообмінних смол, що містять гумінові речовини
  (2009) Малецький, З.; Мітченко, Т.; Макарова, Н.; Хьол, В.
  У статтідосліджено механізм взаємодії промислово поширених аніонообмінних смол з природними гуміновими речовинами за різних умов експлуатації. На основі одержаних даних показана можливість поверхневого або об’ємного поглинання гумінових речовин аніонообмінними смолами. Проведено порівняльний аналіз фізико-хімічних та сорбційних властивостей свіжих аніонообмінних смол та таких, що містять гумінові речовини.
 • Item
  Механізми взаємодії полігексаметиленгуанідину з високомолекулярними сполуками
  (2009) Гусятинська, Н.; Нижник, Валерій; Богданов, Є; Чорна, Т.
  Підвищення чистоти дифузійного соку, одержаного з використанням полімерного біоцидного препарату комплексної дії – полігексаметиленгуанідину досягається за рахунок зменшення переходу в екстракт високомолекулярних сполук, в тому числі пектинових речовин, клітинного соку цукрових буряків. У статті представлено основні результати досліджень щодо встановлення механізму осадження пектинових речовин при використанні зазначеного реагенту.
 • Item
  Нові поліуретани з фрагментами дисахариду лактози, модифікованої відомим протитуберкульозним препаратом
  (2009) Галатенко Н.; Рожнова, Р.; Замуліна Л.; Гладир І.
  Підвищення чистоти дифузійного соку, одержаного з використанням полімерного біоцидного препарату комплексної дії – полігексаметиленгуанідину досягається за рахунок зменшення переходу в екстракт високомолекулярних сполук, в тому числі пектинових речовин, клітинного соку цукрових буряків. У статті представлено основні результати досліджень щодо встановлення механізму осадження пектинових речовин при використанні зазначеного реагенту.
 • Item
  Оцінка впливу дифузійних факторів на каталітичну здатність зразків активованого вугілля типу СКН
  (2009) Глевацька, К.; Бакалінська, Ольга; Картель, Микола
  Синтезовано нові сегментовані поліуретани, які містять в основному ланцюзі лактозу, модифіковану гідразидом ізонікотинової кислоти, і поліспирт D-манніт у різних мольних співвідношеннях. Вивчено умови синтезу та їхні фізико-хімічні й фізико-механічні властивості. Визначено склад отриманих полімерів і рівень їх гідрофільності.