Утворення та властивості гібридних сорбентів на основі аніонообмінних смол, що містять гумінові речовини

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Малецький, З.
Мітченко, Т.
Макарова, Н.
Хьол, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено механізм взаємодії промислово поширених аніонообмінних смол з природними гуміновими речовинами за різних умов експлуатації. На основі одержаних даних показана можливість поверхневого або об’ємного поглинання гумінових речовин аніонообмінними смолами. Проведено порівняльний аналіз фізико-хімічних та сорбційних властивостей свіжих аніонообмінних смол та таких, що містять гумінові речовини.
Description
Keywords
Citation
Утворення та властивості гібридних сорбентів на основі аніонообмінних смол, що містять гумінові речовини / Малецький З., Мітченко Т., Макарова Н., Хьол В. // Наукові записки НаУКМА. - 2009. - Т. 92 : Хімічні науки і технології. - С. 69-74.