Одержання целюлозних мембран з функцією термочутливості шляхом модифікування поліізопропілакриламідом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Чикета, Ольга
Побігай, Ганна
Коновалова, Вікторія
Бурбан, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено метод модифікування промислових целюлозних мембран поліізопропілакриламідом з метою надання їм чутливості до зміни температури оточуючого середовища. Реакцію прищепленої кополімеризації на поверхні целюлозних мембран проводили з використанням ініціюючої окисновідновної системи реактив Фентона – целюлоза. Досліджено транспортні та розділювальні характеристики одержаних зразків і вивчено їх залежність від зміни температури. Показано чітку зміну характеристик в інтервалі температур 30–35°С, що відповідає фазовому переходу поліізопропілакриламіду.
Description
A new method of modifi cation of cellulose membranes with polyisopropylacrylamide has been developed. The main property of such membranes is their termosensitivity. Grafted copolymerization on cellulose surface was held using red-ox system Fenton’s reagent-cellulose. Transport and rejection properties of modifi ed samples were investigated and their dependence on temperature variations was studied. Sharp changes of main properties were shown on temperature interval 30–35°С, which corresponds to phase transition of polyisopropylacrylamide.
Keywords
Citation
Одержання целюлозних мембран з функцією термочутливості шляхом модифікування поліізопропілакриламідом / Чикета О.О., Побігай Г.А., Коновалова В.В., Бурбан А.Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2009. - Т. 92 : Хімічні науки і технології. - С. 3-7.