Вип. 10. Політичні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Переднє слово
  (2002) Рябов, Сергій
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 10, тематична серія - "Політичні студії".
 • Item
  Методологічні проблеми дослідження політичної еліти
  (2002) Голіяд, Ірина
  У статті висвітлено основні підходи до аналізу політичної еліти. На прикладі дослідження політичної еліти України (зокрема, процесів циркуляції та тіжелітної взаємодії) автор прагне довести неефективність традиційної елітологічної методології при аналізі сучасної політичної еліти та пояснити причини такої неефективності. Таким чином, окреслюються не лише основні методологічні проблеми, а й даються деякі рекомендації щодо створення нової методологи.
 • Item
  Democracy - the most Undefined Word in the World
  (2002) Emerson, Peter
  Democracy should be the means by which society or its parliament may come to a collective compromise. Such a compromise cannot be identified by a majority vote. Indeed, in m-any instances, the majority vote is only the means by which he who writes the question thereby dominates the political agenda. A compromise can be identified, however, by using a multioption voting procedure, the most accurate (and therefore most democratic) form being the modified Borda count and/or the Condorcet system.
 • Item
  "Третій шлях": сучасна західноєвропейська соціал-демократія у пошуку нової теоретичної платформи
  (2002) Таран, Юрій
  У статті розглядаються сучасні тенденції у західноєвропейському соціал-демократичному русі, пов'язані з поправінням ідеологічних засад соціал-демократії і появою концепції "третього шляху" - альтернативи як радикальному неолібералізму, так і старій державно-корпоративній соціал-демократії. Розвиток західного суспільства призвів до того, що в економічній думці перемогли ліберальні цінності: змінилася структура зайнятості, економічна ефективність вийшла на перший план - відповідно й соціал-демократичні цінності зазнали трансформації, внаслідок чого почали говорити про "кризу ідентичності" соціал-демократичного руху. За таких умов "третій шлях" виступає альтернативою прагненням неоліберальної думки змінити систему соціального захисту. Розкривається майбутня перспектива концепції "держави добробуту" і можливість її заміни на "державу соціальних інвестицій".
 • Item
  Президентські вибори-99 в Україні: економетричний аналіз деяких факторів успіху
  (2002) Верстюк, Сергій
  Статтю присвячено кількісному аналізу факторів, які вплинули на виборчі результати учасників президентської виборчої кампанії 1999 р. в Україні. За допомогою еконо-метричних методів визначено вплив деяких факторів на виборчий результат кандидатів у президенти, а також побудовано прості моделі прогнозування результатів президентських виборів в Україні.