Крах Югославії: від єдиної держави до національної фрагментації Західних Балкан

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Палій, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Процес розпаду Югославії став прикладом найбільш радикального прояву міжетнічної ворожнечі у Європі після закінчення Другої світової війни. Причини цього полягають у специфіці гетерогенного проживання різних етносів на території колишньої Югославії, історії регіону, а також у архаїчності культури міжетнічного спілкування місцевих етнічних груп. Унаслідок війн 1991-1999 pp. у більшості державних утворень на території колишньої Югославії зросла етнічна гомогенність населення. Цей процес у перспективі має сприяти зменшенню конфліктності у регіоні Західних Балкан.
The collapse of Yugoslavia was the most radical manifestation of the ethnical hatred in post-war Europe. Main reasons for this are the specifics of heterogeneous coinhabitance of different ethnic groups, the history of the region, and the archaic culture of cross-ethnic communication. As a result of wars (1991-1999), different parts of the former Yugoslavia became more ethnically homogenous. This process, despite its inherent cruelty, in perspective would decrease international hostility in the region of Western Balkans.
Description
Keywords
політологія, Югославія, розпад, Європа, населення, етнос, Західні Балкани, стаття
Citation
Палій Г. Крах Югославії: від єдиної держави до національної фрагментації Західних Балкан / Ганна Палій // Маґістеріум. Вип. 10. Політичні студії / редкол.: Рябов С. Г. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2002. - Вип. 10. - С. 111-118.