Політико-правовий аналіз діяльності ООН щодо підвищення статусу національних меншин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Картунов, Олексій
Муцький, Петро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено критичному аналізові діяльності ООН щодо захисту прав національних меншин. З'ясовуються причини і наслідки майже піввікового байдужо-споглядального ставлення цієї організації до їх поневоленого та дискримінованого становища, ґрунтовно аналізуються передумови і чинники, які у 1990-х роках призвели до суттєвих позитивних змін у ставленні ООН до меншин та захисту їх мовних, культурних та політичних прав.
The article offers a critical analysis of UNO's policy concerned with protection of national minority rights. The authors consider the reasons and the effects of UNO's almost half-century-long indifferent and observant position as to minorities' discriminated position and then focus on those motives and factors that led to positive changes in UNO's policy concerned with protection of minority linguistic, cultural and political rights.
Description
Keywords
політологія, національні меншини, права, захист, ООН, стаття
Citation
Картунов О. В. Політико-правовий аналіз діяльності ООН щодо підвищення статусу національних меншин / Олексій Картунов, Петро Муцький // Маґістеріум. Вип. 10. Політичні студії / редкол.: Рябов С. Г. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2002. - Вип. 10. - C. 78-87.