Democracy - the most Undefined Word in the World

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Emerson, Peter
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Democracy should be the means by which society or its parliament may come to a collective compromise. Such a compromise cannot be identified by a majority vote. Indeed, in m-any instances, the majority vote is only the means by which he who writes the question thereby dominates the political agenda. A compromise can be identified, however, by using a multioption voting procedure, the most accurate (and therefore most democratic) form being the modified Borda count and/or the Condorcet system.
Демократія повинна бути засобом, за допомогою якого суспільство або його парламент можуть дійти колективного компромісу. Такий компроміс не може бути визначений шляхом голосування простою більшістю. Насправді, в багатьох випадках таке мажоритарне голосування є лише засобом, за допомогою якого ті, хто формулюють питання, визначають політичний порядок денний. Водночас компроміс може бути досягнутий завдяки застосуванню процедури "багатоваріантного вибору", найбільш точної, а відтак - найдемократичнішої форми, що відповідає модифікованому "підрахунку" Бордо та/або системі Кондорсе.
Description
Keywords
democracy, compromise, society, parliament, Borda count, Condorcet count, article
Citation
Emerson P. Democracy - the Most Undefined Word in the World / Peter Emerson // Маґістеріум. Вип. 10. Політичні студії / редкол.: Рябов С. Г. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Стилос, 2002. - Вип. 10. - С. 9-13.