194: Історичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Поневіряння Вчительки Життя на манівцях перехідної долі
  (2017) Кірсенко, Михайло
  У статті розглядається центральне місце і роль історії серед гуманітарних наук.
 • Item
  Поняття "урочище" в актових і фіскальних документах Руського воєводства XV-XVIII ст.
  (2017) Смерека, Богдан
  The article explores the functioning of the term the “natural boundary” (“urochyshche”) in historical documents. Specifically, the author analyzed all the geographic objects in the Rus’ voivodeship, for which the term of “natural boundary” (“urochyshche”) is employed in the acts and in the contemporary fiscal documents. As a result, the author has managed to expand the meaning of the term that traditionally presupposed a natural object, where previously some populated place (e.g. a village or a monastery) was located. The author points out that the names of the disappeared locations were preserved in the collective memories of the inhabitants in the surrounding settlements, and that in this way these names were transferred to the “natural boundaries” (“urochyshe”). The article also describes how the “natural boundary” (“urochyshe”) could look as a landscape format embracing disappeared villages, agriculture activity areas, and newfound villages. Providing a variety of meanings for the term of “natural boundary” (“urochyshe”), the author points out that all of them are united with the following characteristic features: clearly defined space that was in some way acquired by the inhabitants of the local villages and (to a lesser extent) towns. These inhabitants acquired the mentioned space in the course of their everyday life activities (as an economic object or as a natural barrier in between the agriculturally used areas) and/or the collective memory of a community.
 • Item
  "Сімейні справи": поняття Вітчизни через метафору родини в козацькій спільноті (друга половина XVII - початок XVIII ст.)
  (2017) Багро, Сергій
  Ця стаття є спробою окреслити та зрозуміти родинну метафорику, яка супроводжувала один із найважливіших ціннісних політичних орієнтирів для Війська Запорозького – поняття вітчизни. Козацька батьківщина традиційно зображувалася в образі матері, про благо якої повинні були турбуватися її символічні діти. На що вказувало таке порівняння, кого зараховували до «синів» та «батьків» вітчизни – ось питання, на які ми намагаємося знайти відповіді. Тому сконцентруємо свою увагу на аналізі та порівнянні згадок про козацьку вітчизну в літературних творах та кореспонденції представників Війська Запорозького в означений хронологічний період.
 • Item
  Державні засади Гетьманщини і російський абсолютизм на рубежі XVII-XVIII ст.
  (2017) Щербак, Віталій
  У статті здійснено аналіз державних засад Війська Запорозького, сформованих у ході Визвольної війни середини XVII ст. Акцентовано увагу на їх трансформації під час «Руїни» під впливом положень «статей», які укладалися з Московією. На рубежі XVII–XVIIІ ст. в останній формується абсолютистська форма правління, що позначилося на відносинах із Гетьманщиною. Російська імперська влада взяла курс на ліквідацію Української держави, яка не змогла цьому протистояти.
 • Item
  Мова підписів унійних священиків Наддніпрянщини в ґродських книгах 1768 р.
  (2017) Смірнов, О. В.
  Гайдамацьке повстання 1768 р. (Коліївщина) великою мірою було спрямоване проти унійного духовенства. Ті зі священиків, які вціліли, внесли до ґродських книг у Житомирі т. зв. «Skargi i zażalenia xięży unitów…» з розповіддю про насильства та кривди гайдамаків. Під «Скаргами…» священики залишили свої підписи трьома мовами: польською, українською та латиною. Саме вибір мови та її характеристики і є предметом цієї статті. На підставі аналізу підписів автор доходить висновків, що у 1768 р. українська мова використовувалася унійними священиками на письмі, хоча й поступалася польській. Латиною послуговувалися переважно унійні еліти.
 • Item
  Городельська маніфестація 1861 року у світлі документів
  (2017) Орел, Юлія
  Представлено процес підготовки, хід та реакцію офіційних органів влади на проведення Городельської маніфестації 1861 року. Підкреслено значення цієї акції для консолідації прихильників польського національного руху у Волинській, Київській та Подільській губерніях напередодні Січневого повстання 1863 року. Розкрито процес формулювання завдань польського національного руху в період проведення патріотичних маніфестацій 1861 року.
 • Item
  Путівник як дзеркало смаку: естетичні судження на сторінках київських путівників зламу ХІХ-ХХ ст.
  (2017) Диса, Катерина
  Судження про смак стають темою інтелектуальних дискусій лише у XVIII ст., а вже у ХІХ ст. такі міркування проникають на сторінки путівників. У статті відстежено еволюцію суджень про смак у київських путівниках від появи цих суджень у другій половині ХІХ ст. до їхнього розвою в публікації мистецтвознавчого путівника 1917 р.
 • Item
  Цивілізування Сходу в історичному наративі Міхала Бобжинського: від Польщі як "primus inter pares" до "марного розпорошення життєвих сил на східному просторі"
  (2017) Ковшун, Л.
  Автор аналізує погляди Міхала Бобжинського, висвітлені в синтезі «Dziejе Polski w zarysie» (1879), на місце Польщі на мапі європейської цивілізації та його ставлення до руських територій, які були інкорпоровані до єдиного політичного організму Речі Посполитої.
 • Item
  Культура доносів та винайдення "внутрішнього ворога" в Києві в роки Першої світової війни
  (2017) Бетлій, Олена
  У статті проаналізовано практики доносів та звинувачень, до яких вдавалися кияни для іншування «внутрішнього ворога». Вказано, яким був офіційний дискурс влади щодо ворожих державі категорій населення. Розглянуто різні категорії таких ворогів (німецькі та австрійські піддані, російські німці та євреї, самотні жінки, порушники порядку) та запропоновано пояснення мотивів тих, хто писав доноси або звертався до поліції зі звинуваченнями на адресу неблагонадійних мешканців Києва.
 • Item
  Переселенський колоніалізм у СРСР: творення повоєнного Криму
  (2017) Свєженцев, Максим
  У статті проаналізовано повоєнні перетворення в Криму, що стали наслідками радянської національної політики. У цей час спустошений та знелюднений Крим починає (чи, радше, продовжує) змінюватися не лише в плані демографічного складу його мешканців, але й образно: радянська влада продовжує колонізацію півострова та творить нове уявлення про нього. Спираючись на теоретичний інструментарій постколоніальної теорії, зроблено спробу проаналізувати фактори, які впливали на творення нової спільноти радянських «кримчан».
 • Item
  "16 лет в СССР": спогади Фредеріка Леграна
  (2017) Клименко, Оксана
  У статті запропоновано аналіз спогадів бельгійського робітника Фредеріка Леграна про Країну Рад міжвоєнного періоду. На прикладі цих споминів представлено основні характеристики, як «потрібно» було говорити «по-більшовицьки» та як «правильно» «пригадувати» минуле до 1917 року та радянську добу. Також встановлено основні маркери, які мала використовувати «нова» радянська людина, розповідаючи про свою участь у «соціалістичному будівництві».
 • Item
  Радянська та модерна українська історіографія феномену дитячої безпритульності в Україні в період формування радянської тоталітарної системи
  (2017) Букрєєв, Т.
  Предметом статті є радянська та модерна українська історіографія проблеми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності в період формування радянської тоталітарної системи. Автор запропонував класифікацію вказаної історіографії з огляду на залучений дослідниками джерельний матеріал та використаний критичний апарат.
 • Item
  Між паперовим та всебічним контролем: комісії сприяння та православні громади Києва у 1970-1980-х роках
  (2017) Ферт, Андрій
  У цій статті досліджено роботу в Києві громадських комісій сприяння, що здійснювали контроль за православними громадами в межах застійної політики «послаблення впливу церковників у рамках закону». На підставі архівних джерел та еґо-свідчень проаналізовано методики тиску, що застосовували комісії (адміністрування, втручання, фінансовий нагляд тощо), а також слабкі сторони їхньої роботи («паперовий контроль», брак відповідних знань, «добровільно-примусова» робота у вихідні).
 • Item
  Передумови техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції
  (2017) Бажан, Олег
  У статті висвітлено агентурно-оперативні та запобіжно-профілактичні заходи Комітету держбезпеки УРСР, спрямовані на контррозвідувальне забезпечення будівництва та експлуатації Чорнобильської АЕС упродовж 1970-х – першої половини 1980-х років.
 • Item
  Важливий документ з історії Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст.
  (2017) Мицик, Юрій
  У публікації представлено опис документів із фондів Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, що стосуються історії Києво-Могилянської академії другої половини XVIII ст. і до цього часу не були введені до наукового обігу. У супровідному тексті наведено стислі біографії досі незнаних вихованців Києво-Могилянської академії.