016: Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Програмний пакет коригування системних дат щодо проблеми 2000 року
  (1999) Алішов, Н.; Бойко, О. Я.; Перевозчикова, Ольга
  Розглянуто функціональні можливості та принцип дії пакета утиліт "IK-Y2K", призначеного для коригування дати і системного таймера після 2000 року у комп'ютерах Intel-архітектури. Наведено порівняння з двома вітчизняними контролерами аналогічного призначення.
 • Item
  Порівняльний аналіз деяких різницевих схем для рівняння конвективної дифузії
  (1999) Тригуб, Олександр
  Розглядаються два варіанти чисельного методу характеристик для розв'язання рівняння конвективної дифузії - лінійна та квадратична різницеві схеми. За допомогою методу диференціальних наближень побудовані перші диференціальні наближення для обох схем, проведено їх порівняльний аналіз. Теоретичні дослідження перевірені на чисельному розв'язанні модельної тестової задачі. Результати розрахунків подано у вигляді зручних для аналізу графіків та таблиць.
 • Item
  Спосіб формулювання задач класифікації як задач розподілу графа
  (1999) Шило, Володимир; Ляшко, Володимир
  Пропонується спосіб формулювання задачі класифікації як задачі розподілу графа. Він базується на аналізі спеціально побудованого марковського ланцюга. Наводяться результати розв'язання тестової задачі методом глобального рівноважного пошуку.
 • Item
  Алгоритм синтезу системи по оптимізації її керованості
  (1999) Матвієнко, Володимир
  Розглядається задача термінального керування для дискретних динамічних систем. У випадку, коли система не повністю керована, заданий фінальний стан точно досягти неможливо. Тому ставиться задача оптимального синтезу структури розподілу керуючих сигналів по переводу системи з початкового стану в найменший окіл фінальної точки або в задану множину кінцевих точок. Пропонується конструктивний алгоритм розв'язання поставленої задачі. Розв'язок наведеної задачі дозволяє підвищити керованість системи.
 • Item
  Про структури даних і знань інтелектуального розв'язувача прямих та обернених задач моделювання на основі інтегральних рівнянь
  (1999) Олецький, Олексій
  Розглядаються проблеми, пов'язані з побудовою інформаційного забезпечення для інтелектуалізованих систем моделювання, які дозволяють вибирати оптимальні методи розв'язання інтегральних рівнянь та оптимальні параметри цих методів.