Інформаційна система Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Глибовець, Микола
Гороховський, Семен
Кислоокий, Володимир
Колестченко, Д.
Середа, Л.
Синявський, Олександр
Ярошенко, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті викладена концепція створення та розвитку інформаційної системи університету, інтегрованої у світовий інформаційний простір. Аналізуються технологічна, інформаційна та інтелектуальна інфраструктури системи. Розглядаються завдання, пов'язані з приєднанням інформаційної системи НаУКМА до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, сполученнями по Україні та по місту Києву. Подані архітектурні рішення та принципи Web-дизайну, розроблені у зв'язку зі створенням Інтернет-вузла НаУКМА, комп'ютерної мережі університетського містечка, комп'ютеризацією наукової бібліотеки, інформатизацією Магістеріуму НаУКМА, розвитком студентського Інтернет-центру, підтримкою мережі робочих станцій навчальних та адміністративних підрозділів, створенням комп'ютерних класів та комп'ютеризованих лекційних аудиторій, автоматизацією управління навчальним процесом.
Description
Conception of the design and development of the University Information system, integrated to the world information space is suggested. Technological, information and intellectual infrastructure are under analysis. Main tasks concerned the connection IS to Internet, connections within Ukraine and Kiev are investigated. Architertural decisions developed for Web site design, university campus network, science library informatization, Master Program informatization, Student Internet Center development, workstations network support for the educational and administrative units, computer labs and lectures, education administration management.
Keywords
Києво-Могилянська академія, інформаційні системи, Інтернет-вузол НаУКМА, комп'ютеризацією наукової бібліотеки, студентський Інтернет-центр
Citation
Інформаційна система Національного університету "Києво-Могилянська академія" / М. М. Глибовець, С. С. Гороховський, В. М. Кислоокий, Д. А. Колісніченко, Л. І. Середа, О. Л. Синявський, Т. О. Ярошенко // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 16 : Комп'ютерні науки. - С. 4-16.