Виведення за аналогією на основі пірамідальних мереж для розв'язання задач діагностики та прогнозування

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Ващенко, Наталя
Москалькова, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто виведення за аналогією в семантичних мережах пірамідальної структури. Необхідна умова існування подібності між двома об'єктами визначається через наявність спільних ознак. Для оцінки відношення подібності між моделлю та прототипом введено міру, що обчислюється на основі ступеня подібності моделі і прототипу та впевненості у встановленні такої подібності. Якщо міра подібності моделі перевищує деякий поріг, то для неї може бути здійснено формування висновку. Запропонований метод виведення за аналогією реалізовано в системі аналізу та виявлення закономірностей CONFOR.
Description
The paper deals with the analogical inference on the basis of pyramidal network. The necessary condition of similarity between two objects is defined as existence of their common properties. The similarity measure for the model and prototype are proposed as the background for analogical inference. Proposed method was realized in the CONFOR system.
Keywords
пірамідальні мережі, система аналізу, виявлення закономірностей CONFOR
Citation
Ващенко Н. П. Виведення за аналогією на основі пірамідальних мереж для розв'язання задач діагностики та прогнозування / Н. Д. Ващенко, Н. М. Москалькова // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 16 : Комп'ютерні науки. - С. 39-43.