Аналіз чутливості економічного зростання в Україні до цінової кон'юнктури на світових аграрних ринках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Баженова, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено емпіричну перевірку чутливості темпу зростання реального ВВП України та сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу до світових цін на аграрну продукцію на основі застосування векторних моделей авторегресії, яка засвідчила суттєву залежність вітчизняної економіки від цінової кон’юнктури на світових аграрних ринках. Аналіз статистичної інформації щодо експорту аграрної продукції підтвердив поглиблення його сировинної спрямованості та засвідчив, що основними ринками збуту аграрної продукції України є ринки країн з економіками, що розвиваються та формуються, зокрема країни Азії й Північної Африки, та деякі країни Європи. Показано, що вітчизняний аграрний експорт не є диверсифікованим, оскільки значні частки експорту тієї чи тієї продукції припадають на одну-дві країни.
This article discusses the empirical testing of the real GDP growth rate and current account balance sensitivity in Ukraine to international prices for agricultural goods by using the vector autoregression models. It confirms the substantial dependence of the domestic economy on the price conjuncture on global agricultural markets. The analysis of statistical information on the agricultural goods export shows the deepening of its intermediate goods orientation. The main markets of agricultural goods exports are Emerging Markets and Developing Economies, including Asia, North Africa, and some European countries. It is shown that domestic agricultural exports are not diversified due to significant exports shares corresponding to one or two countries.
Description
Keywords
економічне зростання, рахунок поточних операцій, цінова кон’юнктура, зовнішні аграрні ринки, векторні моделі авторегресії, стаття, economic growth, current account, price conjuncture, foreign agricultural markets, vector autoregression models
Citation
Баженова О. В. Аналіз чутливості економічного зростання в Україні до цінової кон'юнктури на світових аграрних ринках / Баженова О. В. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2016. - Т. 1, вип. 1. - С. 17-23.