Кафедра економічної теорії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 627
 • Item
  Результативність факторів економічного зростання: продуктивність та інновації
  (2023) Бажал, Юрій; Домбровська, Ангеліна
  Досліджено сучасну проблему темпів економічного зростання української економіки, а також інших країн, пов’язану зі значним їх зниженням. Показано, що її виникнення можна також пояснити браком уваги до активізації в країні інноваційних процесів під час формування реальної економічної політики. Обґрунтовано припущення, що це відбувалось через недостатню пріоритезацію виробничого фактора інновацій у неокласичних методах макроекономічного аналізу, і тому вони не давали правильних орієнтирів урядам під час формування економічних стратегій та програм. У таких країнах відбулось усталення величин "розриву ВВП" проти успішних країн. Україна вже багато років перебуває в цьому тренді не тільки щодо країн – економічних лідерів, а й щодо своїх найближчих сусідів. Представлено макроекономічний аналіз, який засвідчує наявність "парадокса продуктивності" в багатьох країнах Європи, особливо після кризи 2008 року: ВВП, оцінений у поточних доларах США, фактично не зростає, маючи незначні коливання, а не сталий висхідний тренд. Підтверджено, що "розрив ВВП" принципово не змінювався також між групами країн із різним типом економік. Показано, що виникнення феномену "парадокс продуктивності" зумовлене тим, що на фоні масштабного розвитку сучасних інноваційних процесів основні індикатори вимірювання продуктивності праці та інших ресурсів значно знизились проти попередніх часів. Статистика результативності факторів економічного зростання, побудована на домінуючих неокласичних моделях, показує все меншу пояснювальну здатність для розкриття ролі продуктивності праці в економічному зростанні. Проведений регресійний аналіз підтвердив такий висновок і засвідчив недостатню увагу української економічної політики до ендогенних факторів інноваційного розвитку.
 • Item
  Інноваційний розвиток як чинник повоєнної відбудови економіки України
  (2023) Біла, Ірина; Посна, Вікторія; Шевченко, Олена
  Розглянуто інноваційний розвиток економіки України як ключовий напрям економічної політики та інструмент повоєнної відбудови економіки України. Війна в Україні, а надто після повномасштабного російського вторгнення, впливає на інноваційне середовище країни, що зумовлено зниженням рівня інвестицій, зростанням ризиків для бізнесу, скороченням внутрішнього попиту на продукцію, зменшенням кількості інноваційних проєктів, доступності їх фінансування. Дослідження сучасного стану інноваційної діяльності в Україні та порівняння фактичного стану інноваційного розвитку України з іншими країнами світу дали змогу констатувати його суттєве відставання. Означене, на думку авторок, пов’язано з наявними проблемами, серед яких основними є такі: слабка розвиненість високотехнологічних підприємств і галузей, значний фізичний і моральний знос виробничого потенціалу більшості промислових підприємств України, недостатність фінансування інноваційного сектору економіки, структурна розбалансованість і технологічна низькоукладність, сировинна експортоорієнтованість та низька конкурентоспроможність. Авторки статті впевнені, що відновлення економіки України, забезпечення конкурентоспроможності та економічного зростання значною мірою залежать від використання інноваційних чинників, розвитку освіти, науки. Зазначено, що засади інноваційної політики держави в повоєнний період треба формувати вже сьогодні, створюючи умови для розвитку інтелектуального потенціалу, підвищення продуктивності праці, модернізації технологій, структурної перебудови економіки. Післявоєнна відбудова України має бути спрямована на кардинальну зміну структури економіки, перехід від аграрно-сировинного її типу до індустріально-інноваційного на основі створення сучасної високотехнологічної, цифровізованої промисловості з огляду на поширення у світі Індустрії 4.0. Авторки статті пропонують у процесі формування інноваційної політики особливу увагу приділяти структурним реформам, ефективному й прозорому використанню іноземної допомоги, посиленню співпраці виробників із науковими установами.
 • Item
  Sovereign debt and post-war Ukrainian economic growth – system dynamics approach
  (2023) Hryhoriev, Hennadii
  The aim of the article is to examine the post-war national economy, notably overburdened with significant war expenditures and the effects of sovereign debt restructuring in a wartime period. The research uses system dynamics modelling methods, operates with S-shaped growth, overshoot and collapse dynamic patterns. The oscillation patterns of behaviour have been used to demonstrate the scenario options of possible external debt minimization. The dynamic hypothesis about non-linear behaviour of post-war debt trajectory has revealed the intrinsic growth rate in debt-dependent economy and the inflection point of no return to stable economic growth without radical decision of sovereign debt cancellation. The direct consequence of a negative solution for debt cancellation would be the unpredictable, even chaotic fluctuations of national economic growth rate. Baseline simulation to prove the results of research has been provided. The embedded "dependent-economy" type of macrostructure does not allow to overcome the critical debt overhang level and needs a new national model with appropriate policy to stabilize the economy. Performance of post-war debt repayment depends mostly on an innovative fund, which can be created by export abilities in the framework of post-war recovery plan. The results of the research may be applied by national authorities responsible for macroeconomic debt policy. The obtained results of the study allow us to draw a conclusion about the impossibility of developing the national economy within the framework of the existing economic structure of the developing country. The debt trap, which cannot be eliminated, does not allow to develop the national innovative economy and ensure economic growth and development.
 • Item
  System dynamics approach to external debt postwar resolution
  (2023) Hryhoriev, Hennadii
  Proceeding of 5th Annual Research Conference "System dynamics modeling framework for the financial system", December 16, 2022, Kyiv, Ukraine.
 • Item
  Структурні реформи і регуляторні заходи уряду для відбудови економіки та її реконструкції
  (2022) Небрат, В.; Супрун, Наталія; Дідківська, Л.; Сливка, Т.; Гордіца, К.; Горін, Н.; Курбет, Олександра
  Розділ 3.3. з наукової доповіді "Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України", у якому висвітлено питання реформ і заходів уряду в умовах повоєнної відбудови економіки.
 • Item
  Комерційна таємниця як фактор забезпечення національної економічної безпеки: практика Китаю (Частина 1)
  (2022) Андрощук, Геннадій
  У статті досліджено зростання важливості нематеріальних активів, комерційної таємниці, а також її глобальний економічний та інноваційний вплив та посилення загроз викрадення. Визначено поняття національної економічної безпеки, системи економічної безпеки. Розглянуто економічне значення інституту комерційної таємниці, джерела правового регулювання, роль переглянутого Закону про недобросовісну конкуренцію КНР, особливості захисту комп’ютерного програмного забезпечення та технології як комерційної таємниці, ліцензування, розрахунок фінансової компенсації. Наведено судове тлумачення щодо розгляду цивільних позовів про крадіжку комерційної таємниці, керівництво для компаній щодо вжиття відповідних заходів для збереження секретності. Запропоновано результати аналізу ведення справ про комерційну таємницю в Китаї, розглянуто судову практику.
 • Item
  Технологічна безпека: прогнозні оцінки трендів у розвитку науки і технологій
  (2022) Андрощук, Геннадій
  У статті досліджено зміст "технологічної безпеки" на різних ієрархічних рівнях (держави, регіону, підприємства), її місце в системі економічної безпеки та фактори впливу на її рівень. Подано прогнозні оцінки світових трендів у розвитку науки та техніки. Показано глобальні технологічні та наукові тренди у сфері озброєння та військової техніки на основі аналізу публікацій НАТО, урядів зарубіжних країн, SIPRI, Мюнхенської конференції з безпеки, ЄС, міжнародних аналітичних і консалтингових організацій. Проаналізовано стан економічної безпеки в Україні, основні виклики та загрози у сфері інвестиційно-інноваційної безпеки. Підсумовано, що конкуренція найбільших технологічних лідерів світу лише посилилася. Політично мотивована війна технологій лише починається. Інтереси національної безпеки будуть дедалі більшою мірою впливати на конкуренцію технологічних платформ у різних сферах. Інтелектуальна безпека є системоутворювальним елементом, первинною в порівнянні з інноваційною та/або технологічною безпекою, оскільки безпосередньо впливає на стан не лише науково-технологічної, а й інших складових економічної безпеки. Реалізація Стратегії економічної безпеки України дасть змогу запровадити систему моніторингу економічної стійкості й оцінку стану економічної безпеки, сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки та політичної відповідальності за її результати.
 • Item
  Does Economy Affect Political Choice? Evidence from Ukraine
  (2022) Slukhai, Sergii; Slukhai, Nataliia; Bazhenova, Olena
  In this paper economic performance as a determinant of political choice in a transition nation has been analyzed. The bulk of public choice and politic study literature published in the recent decades (see e.g. Bustrikova & Zechmeister, 2017; Jastramskis, Kuokštis and Baltrukevičius 2019; Lewis-Beck & Stegmaier 2019; Talving 2018; Valdini & Lewis-Beck 2018) delivers results that support the economic vote hypothesis not only in developed countries, but also in certain transition nations. Thus, the authors set out to ascertain whether this hypothesis holds in the conditions of Ukraine. The paper is based on an analysis of panel data collected in Ukraine since independence. The authors try to find out whether economic performance really has an influence on the outcome of political choice in such in a specific nation in transit as Ukraine. Due to relevance criteria only three out of seven presidential elections in Ukraine have been analyzed with respective association to economic data of the pre-election period. It is proven through a panel model that, unlike in countries with developed democracies, in Ukraine the retrospective economic vote in presidential elections was not observed; it turned out to be prospective instead with regard to the latest presidential election in 2019. The authors presented a set of possible reasons to explain this phenomenon: lack of democratic experience, relying on heuristics and emotions, low public mood among others. Some of them have been flagged by us before on a theoretical level (Slukhai 2021). It has been demonstrated that Ukrainians‘ political choice in 2019 has consequences for the economy, which may contribute to the loss of a nation‘s development guidelines for a certain period of time, as well as subsequent social disappointment. The results achieved could be applied to the prospective development of the economic and political situation in Ukraine; it may give clues on how the country could develop after the ongoing Russian-Ukrainian war is over.
 • Item
  Corporate Social Responsibility as a Basis for Innovative Entrepreneurship Development
  (2023) Berdar, Marharyta; Minochkina, Olha; Kot, Liudmyla; Yevtushevska, Olha; Sapachuk, Yurii
  The purpose of this study is a theoretical and empirical analysis of the phenomenon of social responsibility as the basis for innovative development of entrepreneurship and an important tool for simultaneously meeting the needs of business and society. In this study, a qualitative method is utilized. The study examines the concept, models, and tools of Corporate Social Responsibility (CSR), defines co-dependency of business and society as a necessary condition for sustainable development, analyses the application of CSR practices in business activities, substantiates the fact that social responsibility is a factor of increasing competitiveness, productivity and added value of goods and services, and the introduction of innovation. This paper contributes to a better understanding of the co-dependency of business and society and a link between CSR practices and innovative development, emphasizing the importance of open innovation in sustainable development. Future research directions include investigating CSR as a mechanism for the innovative development of entrepreneurship, analyzing case studies from Ukrainian and global perspectives, and examining the interdisciplinary discourse on social responsibility. However, the research is primarily based on the Ukrainian context, potentially limiting its applicability to other settings.
 • Item
  Інституційні пастки ринкової трансформації: уроки для України
  (2011) Артьомова, Тетяна
  Актуалізовано проблеми інституційних пасток як реальної загрози на шляху модернізації національної економіки. Запропоновано враховувати попередній досвід потрапляння до інституційних пасток та визволення з них на постсоціалістичному просторі для пом’якшення існуючих загроз та скорочення можливих соціальних і трансакційних витрат і втрат в Україні.
 • Item
  Активізація підприємницького потенціалу для подолання в Україні наслідків російського вторгнення
  (2022) Яценко, Ганна
  Зважаючи на ключову роль малих та середніх підприємств у відновленні економіки у конфліктних та постконфліктних зонах, у статті розглядаються шляхи підтримки і подальшого розвитку існуючого в Україні бізнесу та способи розбудови потенціалу місцевого бізнесу.
 • Item
  Страхування в системі управління ризиками компанії
  (2022) Бугров, Олександр; Бугрова, Олена; Лук'янчук, Ігор
  Стаття розкриває роль і місце страхування в загальній системі корпоративного управління фінансовими та інвестиційними ризиками. В сучасних умовах вкрай ускладненого прогнозування фінансово!економічного стану, страхування, як особливий елемент управління ризиками має потенціал вирішити найбільш загрозливі проблеми для підприємств. Оскільки передача ризиків є найбільш ефективним методом впливу на фінансові та інвестиційні ризики, страхування в ризик менеджменті підприємств грає дуже важливу роль. Водночас як страховики, так і страхувальники зацікавлені в тому, щоб компанії не обмежувались тільки страхуванням, а максимально застосовували й інші методи впливу на ризики. В цій статті запропоновано дворівневу класифікацію впливів на ризики. Відповідно до цієї класифікації, певні методи впливу на ризик відносяться одночасно до двох категорій. Наприклад, лімітування (встановлення і додержання лімітів) є як способом уникнення, так і способом зниження ризику. Порівняно зі самострахуванням, страхування не "заморожує" фінансові ресурси компанії у резервах, а дозволяє діяти більш активно, використовуючи весь наявний корпоративний потенціал. Характерним є те, що запропонована класифікація відрізняє страхування від способів хеджування ризиків. Процес управління ризиками в компанії має постійний і циклічний характер. У статті запропоновано блок!схему процесу корпоративного управління фінансовими та інвестиційними ризиками, який складається з семи етапів. При цьому, в разі, якщо страхування входить до складу аналізованих опцій, то етапи "ідентифікація ризиків", "оцінка ризиків", "визначення впливів", "прийняття рішення" необхідно пройти повторно (для визначення доцільних параметрів договору страхування). Страховий ринок України справляється з задачею збалансованої оцінки фінансових ризиків. Натомість, недоліки методики оцінки інвестиційних ризиків гальмують розвиток відповідного сегменту ринку. Практична цінність цієї статті полягає у тому, що запропонована класифікація сприятиме правильному і повному застосуванню компаніями можливостей впливів на ризики, а наведена процедура — ефективному укладенню договорів страхування.
 • Item
  Innovation ecosystems and structural change in the Eastern European and Balkan countrie
  (2022) Bazhal, Iurii
  The current economic, financial, and pandemic crises, as well as the challenges of realizing the sustainable development goals have clearly highlighted the new challenges for emerging economies of the Balkan and Eastern European Countries (BEEC), which found themselves in the situation of "the middle-income trap". Our analysis shows the main reason for this situation is the lag during the transition period of recent decades in the effectiveness of innovation policy compared to developed countries. This reason must be critically understood today in BEEC, because the current crisis challenges can be overcome only through an active innovation policy to build the innovation ecosystems, designed to create conditions for the powerful generating of high-tech innovations, especially basic ones that will form of modern Neo-Schumpeterian socio-technological paradigm. Such revolutionary technological changes are related to the deployment of Industry 4.0 and they significantly change the conceptual foundations of today's prevailing neoclassical economic theory (mainstream) on the principles, forms and methods of economic and industrial policy. New phenomena manifested themselves as the chain of methodological challenges: 1) a significant expansion of state intervention to save individual businesses from the crisis through the centralized mitigation strategy, in particular from negative ecological externalities; 2) strengthening of state regulation in many markets that cannot longer be to ensure the Pareto effectiveness in the mode of ‘Laissez-faire’ as within the country as for international unions; 3) necessity to revise the principles and instruments of monetary policy in the direction of expanding advance lending for innovation, and ensuring the transfer financing under ecological inequality of businesses and population; 4) intensification of state policy in the fields of education, scientific and technical activities, the structural technological changes, innovation activity; 5) the use of matrix systems of public administration, which will promote the development of self-organization of all economic actors to overcome the consequences of the crisis under uncertainty arising. The above-mentioned critical issues will be explored to determine the features of formation the innovation policy of smart specialisation for BEE countries. Also, it will be investigating the specific issues the prospect policy of building the international cooperation that could be fruitful for the region of Balkan and Eastern Europe, especially to stimulate the corporative efforts of different countries to create the regional international innovation ecosystems according to the triple helix approach. On this stage will present an analysis theoretical and applied aspects of regional innovation policy related to the need to create Schumpeter's radical innovations in the implementation of smart specialization policy, both nationally and regionally, and the importance of involving universities in creating basic innovations. This approach will help strengthen competitiveness through radical structural changes in the economy of the regions.
 • Item
  Роль ціннісних чинників у формуванні стабілізаційних механізмів
  (2022) Артьомова, Тетяна
  Розділ 6 з колективної монографії "Загальний механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розвитку України", Київ, 2022. З‘ясувати зміст і складові механізмів суспільно-економічної стабілізації та ціннісну платформу відновлення засад сталого економічного розвитку за умов новітніх глобальних викликів є метою цього дослідження.
 • Item
  Вплив базових характеристик інформації на ефективність функціонування інформаційно-мережевої економіки
  (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2021) Бандура, Олександр
  Розділ 14 з колективної монографії "Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки", Київ, 2021. В розділі розглянуто основні чинники, що зумовлюють неоднозначність на неповноту інформації при ідентифікації поточного стану економіки та прогнозуванні рецесій та світових цін на сировину, що є особливо важливим для економіки України, зростання якої критично залежить від цих цін. На базі авторської СМІ-моделі економічних циклів показано можливість зменшення впливу неповноти та неоднозначності інформації при прогнозування світових цін на сировину та часу настання рецесій, при ідентифікації поточного стану економіки. Пояснено феномен низької інфляції в США та порівняно низькі темпи економічного зростання за рекордно високої зайнятості упродовж 2008-2019 років. Оцінено ефективність монетарної “кількісного пом’якшення" (ОЕ) за її впливом на темпи економічного зростання, зайнятості та інфляції.
 • Item
  Інструментарій та сценарні оцінки стійкості державних фінансів
  (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2020) Луніна, І.; Скрипниченко, Марія; Бондарук, Т.; Степанова, О.; Твердохлібова, Д.; Кваша, Т.; Назукова, Н.
  Розділ 2.2. з колективної монографії "Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні", Київ, 2020.
 • Item
  Індикатори ринку праці та продуктивного використання робочої сили для моніторингу макроекономічних дисбалансів в Україні
  (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2020) Скрипниченко, Марія; Швець, С.; Радзівілл, В.
  Розділ 1.4. з колективної монографії "Макроекономічна збалансованість для забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в Україні", Київ, 2020.
 • Item
  Проблеми економічного зростання та зайнятості населення в контексті досягнення цілей сталого розвитку
  (2020) Колядич, Олександр
  Матеріали доповіді учасника ІІ Міжнародної конференції "Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку", м. Київ, 20 листопада 2020 року.
 • Item
  Корпоративна соціальна відповідальність як аксіологічний чинник суспільного прогресу
  (Вектор, 2022) Супрун, Наталія
  Тези доповіді учасника ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід", м. Тернопіль, 13-14 травня 2022 року.
 • Item
  Енергоефективність як стратегічний фактор підвищення конкурентоздатності країни
  (Хмельницький національний університет, 2020) Іванова, Наталія; Корольова, Ольга; Билів, В.
  Матеріали доповіді учасників XIV Міжнародної наукової конференції "Наука та освіта = Science and education", 4-13 січня 2020 р., Хайдусобосло (Угорщина).