Кафедра економічної теорії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 588
 • Item
  Інвестиційний клімат в Україні: стан та перспективи поліпшення
  (2022) Руженський, Максим; Мельник, Олексій; Кульбачний, Сергій
  У статті розглянуто роль та складові інвестування, охарактеризовано особливості реальних та фінансових інвестицій, їх взаємозв’язок як матеріальної та фінансово-економічної основи соціально-економічного розвитку суспільства. Актуальність залучення інвестицій у вітчизняну економіку аргументується дефіцитом власних ресурсів необхідних для її структурної перебудови та витратами і втратами спричиненими російсько-українською війною. Встановлено, що незважаючи на вагоме зростання обсягу капітальних інвестицій у вітчизняну економіку їх динаміка погіршується внаслідок не тільки пандемії корона вірусу, а й дії інших чинників до яких належить сприятливий інвестиційний клімат. Визначено його сутнісно-змістовні характеристики як сукупність об’єктивних та суб’єктивних умов, які сприяють, або гальмують процес інвестування народного господарства(на макрорівні) та окремих підприємств, компаній, галузей на мікрорівні. Виявлено ті його компоненти, які гальмують процеси інвестування, що свідчить про недосконалість інвестиційного клімату в нашій країні. Проаналізовано інституційно-правові заходи, які здійснювалися та здійснюються державою для поліпшення інвестиційного клімату та представлено сукупність авторських пропозицій системного характеру, реалізація яких якісно поліпшить інвестиційний клімат в Україні.
 • Item
  Private label for innovation under the Covid-19 circumstances [electronic resource]
  (2022) Paliienko, Tetiana
  The issue of rapid development of the innovations market of goods and services under Covid-19 circumstances requires the creation of new types of individualization, which are an effective tool to enhance the company reputation, generate additional profits and help to attract buyers’ attention. The results showed that since the beginning of Covid the number of private labels has doubled including the innovation sector. This indicates that the development of innovation, commerce, and increased competition lead to new forms of individualization, which under Covid-19 improve the identification of manufacturers and help them to earn extra income in the process of commercialization of innovations.
 • Item
  Оцінка втрат України від воєнного вторгнення РФ: макроекономічний вимір
  (2022) Скрипниченко, Марія
  Наприкінці березня 2022 року фахівцями ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" було проведено оцінку потенційних втрат національної економіки України від воєнного вторгнення країни-агресора. Отримані результати не є остаточними, оскільки відображають ситуацію, що спостерігалася лише у перший місяць війни. Водночас вони є достатньо інформативними з точки зору представлення вже понесених країною втрат та відповідних викликів, які постають перед нею, – як у частині консолідації наявних ресурсів для захисту державного суверенітету, так і подальшого повоєнного відновлення вітчизняної економіки. Отримані у дослідженні результати було направлено до центральних органів державної влади. Для публікації в журналі частину інформації з міркувань безпеки вилучено.
 • Item
  Інституціональні проблеми дуальної освіти в Україні
  (2022) Гулевич, Олена
  Аналіз стану професійної (професійно-технічної) освіти в Україні дає змогу виділити інституціональні проблеми впровадження дуальної форми здобуття освіти: підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням модернізації освітніх програм та скорочення адаптаційного періоду випускників на роботі; підвищення мотивації до навчання та конкурентоспроможності працівників; посилення ролі роботодавців; зближення ринку освітніх послуг з вимогами ринку праці; зростання рівня зайнятості молоді.
 • Item
  Formation of Ukrainian state policy for ensuring human social security under the war
  (2022) Varnalii, Zaharii; Cheberyako, Oksana; Bazhenova, Olena; Miedviedkova, Nataliia; Plieshakova, Nataliia
  Purpose – to analyze the current state of the state policy for ensuring human social security under hybrid war and prefer recommendations for its improvement. Research methodology – the structural-functional method (for revealing the influence mechanism of social risks on the state of social security), the comparison method (for comparing the main measures for ensuring human social security between Ukraine and other countries). Findings – recommendations for the formation of the state policy for ensuring human social security under hybrid war will create conditions for enhancing the quality and efficiency of living standards. Research limitations – some indicators are only of a qualitative nature and cannot be measured to analyze the impact of social risks and threats on the main indicators of human social security. Practical implications – improvement of a risk-oriented method in human social security under hybrid war is an effective method of developing the existing human social security in Ukraine. Originality/Value – formation of state policy of human social security under hybrid war is a new stage of comprehensive relations, which opens the way for further progressive reforms. Great importance is to use the experience gained by other countries but also take into account the peculiarities of the socio-economic situation in Ukraine.