Українська інноваційна політика: проблема смартспеціалізації

dc.contributor.authorБажал, Юрій
dc.date.accessioned2021-09-16T10:45:26Z
dc.date.available2021-09-16T10:45:26Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractМетою статті є розкриття місця і ролі стратегії смартспеціалізації як одного з актуальних і центральних напрямів сучасної економічної політики. Показано, що в Україні залишається теоретично і практично малодослідженим питання економічної сутності і головної мети політики смартспеціалізації як форми державної інноваційної політики, а також важливість залучення університетів у стратегію смартспеціалізації в контексті створення базових інновацій, які можуть стати основою смартспеціалізацій регіонів. У статті обґрунтовано, що в українському експертному середовищі домінантним залишається сприйняття стратегії смартспеціалізації як традиційної галузевої економічної політики, яка розглядає інноваційні процеси як фактор підвищення конкурентоспроможності існуючих виробництв, тобто без особливої зміни технологічної структури економіки країни чи регіону. У статті доводиться, що головним змістом політики формування смартспеціалізації має бути пріоритетний розвиток нових високотехнологічних галузей економіки, виробництв, що належать до поточної та майбутньої технологічних парадигм. Представлено результати вивчення основних напрямів розвитку топових європейських інноваційних університетів. Ці результати засвідчили тісний зв’язок інноваційних університетів зі створенням базових інновацій для розвитку нового високотехнологічного бізнесу. Аналіз показав, що Україна поки що не тільки не може увійти до європейського рейтингу інноваційних університетів, але й серйозно відстає за загальною кількістю європейських патентів на одну країну. Це свідчить, що країна фактично відмовилась від базових інноваційних змагань з Європою. Політика смартспеціалізації має сприяти виправленню цієї ситуації. Позитивний ефект такої політики багато в чому залежить від активного формування сучасних інноваційних університетів, які спроможні створювати та комерціалізувати базові інновації шумпетерівського типу, зумовлюючи появу нових високих технологій.uk_UA
dc.description.abstractThe aim of the article is to reveal the place and role of smart specialization strategy as one of the relevant and central areas of modern economic policy. It is shown that in Ukraine the issue of economic essence and main goal of smart specialization policy as a form of state innovation policy remains theoretically and practically unexplored, as well as the importance of involving universities in smart specialization strategy in the context of creating basic innovations that can become the basis of the regional smart specializations. The article substantiates that the Ukrainian expert community is dominated by the perception the smart specialization strategy is the traditional sectoral economic policy, which considers innovation as a factor of increasing the competitiveness of existing industries, i.e. without much change in the technological structure of the economy or region. The article argues that the main content of the smart specialization policy should be the priority development of new high-tech sectors of the economy, industries belonging to the current and future technological paradigms. The results of studying the main development directions of the Top European innovation Universities are presented. These results testify to the close connection between the innovation Universities and the creation of basic innovations for the development of new high-tech business. The analysis showed that Ukraine not only cannot enter the European ranking of innovation Universities, but also lags far behind the total number of European patents per country. This shows that the country has in fact abandoned basic innovation competitions with Europe. The policy of smart specialization should help to correct this situation. The positive effect of such policy largely depends on the active formation of modern innovation Universities, which can create and commercialize basic innovations of the Schumpeter’s type, leading to the emergence of new high technologies.en_US
dc.identifier.citationБажал Ю. М. Українська інноваційна політика: проблема смартспеціалізації / Бажал Ю. М. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2021. - Т. 6, Вип. 1. - С. 8-13. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.8-13uk_UA
dc.identifier.issn2519-4739
dc.identifier.issn2519-4747
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.8-13
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20874
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. Економічні наукиuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectрегіональна інноваційна політикаuk_UA
dc.subjectсмартспеціалізаціяuk_UA
dc.subjectбазові інноваціїuk_UA
dc.subjectінноваційний університетuk_UA
dc.subjectтехнологічна парадигмаuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectregional innovation policyen_US
dc.subjectsmart specializationen_US
dc.subjectbasic innovationsen_US
dc.subjectinnovative universityen_US
dc.subjecttechnological paradigmen_US
dc.titleУкраїнська інноваційна політика: проблема смартспеціалізаціїuk_UA
dc.title.alternativeUkrainian Innovation Policy: The Smart Specialization Problemen_US
dc.typeArticleen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Ukrainian_Innovation_Policy_The_Smart_Specialization_Problem.pdf
Size:
309.82 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: