Нумеричний аналіз електрофоретичних спектрів поверхневих білків непатогенних видів коринебактерій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Фуртат, Ірина
Ногіна, Т.
Михальський, Леонід
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Аграр Медіа Груп»
Abstract
У статті охарактеризовано білкові профілі поверхневих біополімерів клітин штамів Corynebacterium flavescens УКМ Ас-611Т і Corynebacterium terpenotabidum УКМ Ас-610Т та проведено їхнє порівняння з представниками інших видів непатогенних коринебактерій. На основі нумерич- ного аналізу білкових електрофореграм побудовано таксономічну дендрограму досліджених видів Corynebacterium. Узгодженість проведеного групування коринебактерій за електрофоретичними спектрами поверхневих білків з їхньою видовою належністю свідчить про можливість використання цієї ознаки для ідентифікації непатогенних коринебактерій.
Description
In this paper it were characterized the protein profiles of cell surface biopolymers of Corynebacterium flavescens UCM Ac-611T and Corynebacterium terpenotabidum UCM Ac-610T strains and compared them with other species of non-pathogenic corynebacteria. On the base of the numeric analysis of protein elektroforegram the taxonomic dendrogram of the investigated Corynebacterium species was built. The consistency of the grouping of corynebacteria based on the electrophoretic spectra of surface proteins with their species belonging, indicate about the possibility to use of this feature for the identification of nonpathogenic corynebacteria.
Keywords
непатогенні коринебактерії, поверхневі білки, електрофоретичні білкові профілі, нумеричний аналіз, коефіцієнт подібності, non-pathogenic corynebacteria, surface proteins, electrophoretic protein spectra, numeric analysis, dice coefficient
Citation
Фуртат І. М.Нумеричний аналіз електрофоретичних спектрів поверхневих білків непатогенних видів коринебактерій / Фуртат І. М., Ногіна Т. М., Михальський Л. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 132 : Біологія та екологія. - С. 15-20.