Кафедра фінансів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 631
 • Item
  Особливості фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок грантових коштів в умовах війни
  (Інтерсервіс, 2023) Кужелєв, Михайло
  Матеріали доповіді учасника X Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти", Київ, 20 жовтня 2023 р.
 • Item
  Вплив монетарних інструментів на ринок праці в Україні в умовах війни
  (2023) Кужелєв, Михайло; Нечипоренко, Аліна
  У статті розглянуто питання щодо впливу монетарних інструментів на ринок праці України в умовах війни. Проаналізовано рівень безробіття в Україні впродовж 2013-2022 рр. та зроблено висновки про тенденцію до його зростання, що яскраво прослідковується у 2020 році через поширення пандемії COVID-19 та у 2022 році через повномасштабне вторгнення рф. Окреслено наслідки для національного ринку праці, до яких призвела військова агресія рф. Зазначено, високий рівень безробіття не дозволяє національній економічній системі ефективно використовувати трудовий потенціал для вирішення питань соціально-економічного розвитку та негативно впливає на економічну спроможність держави. Представлено динаміку реальної заробітної плати та реального наявного доходу населення за 2013–2022 рр. Визначено, що ключовою проблемою, яку треба вирішувати терміново стає перетворення існуючої системи організації ринку праці на позитивний потенціал соціально-економічного відновлення країни. А це передбачає ґрунтовний аналіз негативних внутрішніх та зовнішній факторів, які чинять вплив на фінанси домогосподарств, підприємств та держави, тобто несуть пряму загрозу економічній безпеці України. Встановлено, що центральним завданням для уряду під час повоєнної відбудови країни має стати збільшення зайнятості населення. Велику роль в цих процесах можуть зіграти саме монетарні інструменти, особливо в контексті створення нових робочих місць. Це буде сприяти реконструкції економічної системи через зростання купівельної спроможності населення та скороченню кількості бідних громадян. Обґрунтовано, що на ринку праці слід принципово змінити парадигму фінансування та нормативно-правового регулювання. Для того, щоб ефект на ринку праці мав довгостроковий позитивний характер монетарні інструменти мають застосовуватися доволі тривалий час.
 • Item
  Modeling approaches to financial policy
  (2023) Galytska, Eleonora; Donkohlova, Nataliia
  Proceeding of 6th Annual International Research Conference "Modelling and implementation of the financial policy of Ukraine to ensure macroeconomic stability", December 22, 2023, Kyiv, Ukraine.
 • Item
  System dynamic approach in analysis of exchange rate and trade of Ukraine
  (2023) Mordas, Olena; Slaviuk, Nataliia
  Proceeding of 6th Annual International Research Conference "Modelling and implementation of the financial policy of Ukraine to ensure macroeconomic stability", December 22, 2023, Kyiv, Ukraine.
 • Item
  A system dynamics approach for modelling monetary policy of Ukraine
  (2023) Tomilina, Mariia; Primierova, Olena
  Proceeding of 6th Annual International Research Conference "Modelling and implementation of the financial policy of Ukraine to ensure macroeconomic stability", December 22, 2023, Kyiv, Ukraine.
 • Item
  Глобальне співробітництво ЄС та Японії в економічній безпеці
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Горбачук, Василь; Годлюк, В.; Рибачок, Д.
  Матеріали науково-практичної конференції "Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем" (2023).
 • Item
  Вплив фінансових інновацій на інструменти монетарної політики
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Новікова, Анна
  Матеріали науково-практичної конференції "Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем" (2023).
 • Item
  Особливості прогнозування показників грошово-кредитного та фондового ринків за умови макроекономічних збурень у країнах, що розвиваються
  (2021) Сова, Євгеній; Токарчук, Тарас
  Метою статті є вдосконалення підходів до прогнозування й аналізу чутливості показників грошово-кредитного та фондового ринків до макроекономічних шоків у країнах, що розвиваються, яким притаманний високий рівень соціально-економічної невизначеності та політичних ризиків. У статті обґрунтовано переваги розширення стандартної методології прогнозування на основі одноваріантних прогнозів шляхом проведення аналізу чутливості досліджуваних показників до макроекономічних збурень, особливо в період високої невизначеності, що спостерігається останніми роками. Здійснено емпіричний аналіз реакції основних показників монетарної політики та фондового індексу в країнах з трансформаційною економікою у відповідь на макроекономічні шоки протягом короткострокового періоду, використовуючи імпульсні функції відгуку. Виявлено, що на ринках більшості країн спостерігалася стабілізація фондового індексу та короткострокових відсоткових ставок протягом перших 2–6місяців після початку дії макроекономічних шоків, яка супроводжувалася їх помірними періодичними коливаннями. Лише у трьох із семи досліджуваних країн, що розвиваються, фондові індекси та/або відсоткові ставки не могли самостійно досягти рівноважного рівня протягом короткострокового періоду та потребували активних стабілізаційних заходів центрального банку. Можна припустити, що ступінь реакції фондового та грошово-кредитного ринків пов’язаний передусім із індивідуальними особливостями економічної системи країни та її здатністю абсорбувати макроекономічні шоки. Проведений аналіз чутливості дозволив визначити, які шоки мають критичний вплив на функціонування фінансового та грошово-кредитного ринків у кожній з досліджуваних економік.
 • Item
  Аналіз західного досвіду політики вирівнювання регіонів
  (К.І.С., 2001) Лук'яненко, Ірина
  Матеріали доповіді учасника форуму експертів "Система державних фінансів України: шляхи забезпечення прозорості та оптимальної децентралізації фінансових потоків", Київ, 2 березня 2001 року.
 • Item
  Вплив ризику підприємницької діяльності на економічне зростання України
  (КНЕУ : Академія ДПС України, 2001) Лук'яненко, Ірина
  Одним з негативних факторів, що характеризують країни з перехідною економікою, є ризик підприємницької діяльності та слабкий захист прав власності. Відсутність належного захисту прав власності з боку держави змушує економічних агентів вдаватись до власноручного захисту своїх прав, що в свою чергу відволікає частину інвестицій від підприємницької діяльності та в кінцевому результаті веде до уповільнення темпів економічного зростання. В країнах з перехідною економікою, зокрема в Україні, існує певна залежність між рівнем захисту прав власності, ризиком підприємницької діяльності та темпами економічного зростання. Виведемо цю залежність математично, базуючись на стратегії економічного агента по захисту своїх прав, в основі якої лежить постулат максимізації корисності.
 • Item
  Оцінка факторів впливу на інноваційний розвиток регіонів України
  (ИНЖЭК, 2009) Лук'яненко, Ірина
  Підрозділ 3.6. з монографії "Современные проблемы моделирования социально-экономических систем." Метою даного дослідження є тестування гіпотези щодо наявності ефекту переливу інновацій на регіональному рівні, визначення основних факторів їх стимулювання, а також аналіз впливу ефекту переливу на економічне зростання України. Відповідно, під терміном «інновації» будемо розуміти інновації у сенсі, визначеному в українському законодавстві, тобто під визначення "інновацій" підпадатимуть і купівля технологій, і будь-які інші дії з модернізації виробництва або з вироблення продукції, нової для України або значно поліпшеної.
 • Item
  Interest rate pass-through in Ukraine: evidence from the bank ownership
  (2023) Hlazunov, Anatolii; Dadashova, Pervin; Lukianenko, Iryna
  A full-scale war started by russian federation on February 24th, 2022 disrupted the classic monetary policy Ukraine has been conducting for years. Nevertheless, it remains critical to preserve price stability. In June 2022, NBU significantly increased its key policy rate aiming to decrease inflationary pressure through higher market interest rates. Hence, the Central bank still relies on the interest rate transmission mechanism despite the war. This research is focused on the transmission of the key policy rate changes to the commercial bank interest rates depending on the banking sector structure. We believe that this research is useful not only for the west academia but policymakers since it helps to assess monetary policy efficiency. We tested the transmission of changes in key policy rates on new loans’ and deposits’ interest rates of different maturities and groups of banks based on banks’ ownership that in the case of Ukraine closely connected to the bank's efficiency. We applied autoregressive distributed lag models with error correction forms. Our research confirms that interest rate pass-through from the key policy rate to the bank interest rates differs for banking groups. Less effective banks have more powerful transmission to their new deposits interest rates and weaker to new loans interest rates, therefore, exposed to interest risk. Moreover, according to our results, interest rate pass-through is weaker with higher maturity among both deposits and loans.
 • Item
  Моделі управління міжнародними резервами
  (Видавець Ткачук О. В., 2012) Лук'яненко, Ірина
  Підрозділ 1.7. з монографії "Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти". Метою дослідження є побудова економіко-математичних моделей оцінки оптимального рівня міжнародних резервів для фінансової системи України та визначення на основі їх реалізації таких параметрів управління золотовалютними резервами й державним боргом, які б враховували імовірність настання кризових явищ та забезпечували страхування від їх негативних наслідків.
 • Item
  Методи прогнозування фондових індексів в системі підтримки інвестиційних рішень
  (Сочінський, 2010) Лук'яненко, Ірина
  Частина 1, підрозділ 1.1. з колективної монографії "Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України". Основною метою роботи є розробка методів прогнозування динаміки фондових індексів в умовах нестабільності, а також рекомендацій щодо застосування прогнозних значень при прийнятті інвестиційних рішень.
 • Item
  Соціально-економічні аспекти розвитку військово-промислового комплексу України в умовах війни
  (Національний транспортний університет, 2023) Кужелєв, Михайло
  Тези доповіді учасника Міжнародної наукової конференції "Управляння бізнес-процесами та технологічними інноваціями в сучасних умовах та в післявоєнний період", Київ, 10-11 жовтня 2023 року. Мета роботи – на основі системного підходу розглянути окремі питання розвитку військово-промислового комплексу України для забезпечення перемоги країни над російсько-терористичними військами.
 • Item
  Особливості формування доходів на місцевому рівні в Україні: військовий ПДФО
  (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2023) Кужелєв, Михайло
  Матеріали доповіді учасника Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України", 5-6 жовтня 2023 року, Київ, Україна.
 • Item
  Діяльність небанківських фінансових установ в Україні в умовах воєнного стану
  (2023) Кужелєв, Михайло; Стабіас, Сергій
  Предметом дослідження є теоретичні підходи щодо функціонування та розвитку небанківських фінансових інститутів в умовах воєнного стану. Мета статті – на основі системного підходу проаналізувати вплив війни на результати фінансової діяльності небанківських установ та запропонувати комплекс заходів щодо стабілізації їхньої діяльності. Метод або методологія проведення дослідження. У статті застосовано методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, системний підхід, узагальнення. Результати статті. У статті розглянуто особливості функціонування небанківських фінансових установ в умовах відкритої агресії росії проти України. Здійснено аналіз тенденцій функціонування ринку страхових послуг під час воєнного стану. Досліджено динаміку заборгованості членів кредитних спілок та динаміку кредитування фінансовими компаніями позичальників за період 2019-2022 рр. Розглянуто перспективи розвитку ринку небанківських фінансових посередників в Україні після закінчення війни. Проведено SWOT-аналіз діяльності небанківських фінансових установ в сучасних умовах. Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в процесі упорядкування нормативно-правової бази, що регламентує діяльність учасників ринку фінансових послуг України. Висновки. В умовах воєнного стану та необхідності розбудови країни після перемоги особливого значення набувають операції на ринку фінансових послуг загалом та на сегменті небанківських фінансових установ. В Україні вбачається значний потенціал щодо розвитку цієї підсистеми ринкових відносин. Наразі питання щодо функціонування ринку небанківських установ, повного їх правового та інституційного забезпечення є відкритим й актуальним, але має певні гальмування, які зумовлені об’єктивним чинником – війною в країні.
 • Item
  Европейский опыт управления и регулирования бюджетным дефицитом: уроки для Украины
  (2014) Лукьяненко, Ирина
  В статье проведен анализ основных проблем и европейского опыта управления бюджетным дефіцитом, который позволил выявить основные направления и последовательность эффективных мер снижения дефицита бюджета в краткосрочном периоде и достижения экономической стабилизации в ряде стран с трансформационной экономикой, что дает возможность предложить ряд рекомендацій для снижения темпов роста бюджетного дефицита и повышения экономической безопасности украинской экономики.
 • Item
  Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України
  (2012) Лук'яненко, Ірина
  Мета дослідження полягає у побудові та практичному використанні динамічної моделі загальної рівноваги, що базується на доступній статистичній інформації та може бути використана для аналізу впливу заходів економічної політики, зокрема фіскальної, на економіку України. Відповідно зазначеній меті в процесі дослідження було поставлено та вирішено такі завдання: порівняти існуючі підходи до аналізу рівноважної динаміки та визначити найбільш доцільні для моделювання української економіки; на основі розробленої моделі визначити реакцію економіки на зовнішні шоки (зокрема, зміни в оподаткуванні) та оцінити швидкість повернення до рівноважного стану; визначити основні фактори, до зміни яких економіка є найбільш чутливою, і, відповідно, зробити висновки щодо актуальності та наслідків економічних реформ.
 • Item
  Методи стрес-тестування фінансової стійкості підприємств України
  (2013) Лук'яненко, Ірина
  Мета статті полягає в адаптації процедури стрес-тестування для оцінки фінансової стійкості підприємств і розробці адекватного економіко-математичного інструментарію для її проведення. У процесі дослідження виявлено, що запропонований підхід дозволяє не тільки отримати прогнозну оцінку фінансової стійкості в майбутніх періодах діяльності підприємства, але й всебічно дослідити та кількісно оцінити його реакцію на дію внутрішніх і зовнішніх шоків у короткостроковій та довгостроковій перспективах. Обґрунтовано, що основними етапами при проведенні стрес-тесту на рівні підприємства є аналіз зовнішнього середовища та ідентифікація потенційних ризиків; підбір змінних, що відповідають обраним ризикам і шокам; розробка та визначення специфікації економіко-математичної моделі, яка використовується для програвання різних сценаріїв, які мають бути орієнтовані на несприятливі, але цілком ймовірні події. Проведені дослідження визначили перспективність використання моделей лонгітюдних даних і векторних авторегресійних моделей, зокрема моделей коригування помилки при проведенні стрес-тестування на рівні галузі та окремого підприємства. Отримані результати можна використовувати як базу для подальшої розробки та вдосконалення методу стрес-тестування фінансової стійкості суб’єктів господарювання, а також створення моделі стрес-тестування окремих галузей економіки України.