Кафедра фінансів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 550
 • Item
  Circular economy: the future of aquaculture sector in Ukraine
  (2023) Ozhohanych, T.; Iermakova, Olga; Klenin, Oleh; Dolinskyi, Leonid; Glushchevsky, V.; Tkach, O.
  Ukraine stands on the threshold of economic development and outdated habits. At the same time, the situation with landfills and ecologically oriented productions is much wider than in Western countries. But thanks to the popularity of the transition to alternative energy sources, even the country's population already partially uses it. The aquaculture sector is one of the promising areas of the Ukrainian economy. Currently, it is only taking its modern form. This study examines the prospects for the development of the aquaculture sector in the circular economy, as a reliable pillar of Ukraine's food security in the long term. Weaknesses and opportunities of the sector, as well as pre-war growth trends, are identified. A number of recommendations are also offered to direct attention to the issues of the sector.
 • Item
  Financial stability and independence of municipalities in Ukraine
  (2022) Bui, Tetiana; Zenchenko, Anastasiia
  The article assesses the local budgets independence using statistiсal methods and includes system dynamics research with a simplified explanatory model of aggregated municipal deposits. Using the method of analytical equalization, the share of local budgets’ own funds was calculated, as they are a source of financial stability and independence. A system dynamics hypothesis and model revealed important feedback mechanisms that play a role in financial autonomy and general financial well-being of municipalities – a higher deficit drives a higher debt that drives a higher deficit back; lower local tax revenues will bring higher transfers in the upcoming year; negative population growth decreases consumption, labor force, and other indicators, etc. The general reason for low financial autonomy lies in high dependency on transfers and income-based taxes, while taxes that are classified as local lay on businesses, which need more support. Some aspects revealed the need for deeper research and addition to the model – municipal borrowing and property markets. The model has been validated and built confidence through various tests, but yet it has serious assumptions, limitations, and aspects outside of the model boundary. Nevertheless the model has a potential for expansion and solving mode issues regarding this system or to be recalibrated for specific reasons and areas. The research can be used by the municipalities in Ukraine and needs to be updated with new data and expanded.
 • Item
  Основні характеристики іміджу викладача вищої школи та чинники впливу на нього
  (2022) Галицька, Елеонора; Донкоглова, Наталія
  У статті розкрито сутність понять "імідж" та "імідж викладача закладу вищої освіти", проаналізовано наукові праці, присвячені цій проблематиці, висвітлено результати проведеного анкетного обстеження й інтерв’ювання, що дало змогу визначитись щодо бачення респондентами тих якостей та рис, які повинні бути притаманні викладачам закладів вищої освіти. Проаналізовано, наскільки важливо для студентів, щоб викладач мав науковий ступінь і вчене звання; власні наукові статті, посібники та підручники; був практиком. З’ясовано, чи звертають студенти увагу на те, як викладач спілкується з іншими викладачами та студентами, як відповідає на запитання студентів; чи важливо для них, що є контакт з викладачем у соціальних мережах, а в освітньому процесі використовуються новітні технології; чи звертають увагу студенти на те, як викладач реагує на протилежну думку, які його манери в процесі взаємодії в середовищі колег і студентів; який зовнішній вигляд викладача більше імпонує студентам тощо. Визначено важливість (на основі рангової шкали) характеристик іміджу, зазначених особисто (відповіді на відкриті питання) як респондентами-юнаками, так і респондентками-дівчатами. Було зазначено такі основні характеристики іміджу викладача закладу вищої освіти: впевнений у собі професіонал; має любов і хист до викладацької роботи; здатний донести інформацію, зацікавити, захопити увагу студентів; вміє чітко роз’яснювати завдання та критерії їх оцінювання; об’єктивний та неупереджений; пунктуальний, відповідальний у виконанні взятих зобов’язань і дотриманні даного слова; доброзичливий та відкритий у спілкуванні; комунікабельний, з почуттям гумору; здатний оцінити психологічні особливості студентів; має відповідний зовнішній вигляд. Для оцінювання тісноти зв’язку між зазначеними ознаками розраховано коефіцієнт кореляції рангів Спірмена та перевірено його значення на істотність зв’язку.
 • Item
  Підходи до дослідження рентабельності підприємств в умовах воєнної економіки
  (2022) Івахненков, Сергій
  Метою дослідження є формування повного та чіткого уявлення про підходи до визначення рентабельності українських підприємств в умовах воєнної економіки, що є особливо актуальним під час повномасштабної війни між Російською Федерацією та Україною. Також уточнено поняття воєнної економіки та досліджено галузі воєнної економіки й наголошено на тому факті, що всі вони пов’язані з галузями звичайної ринкової економіки за мирного часу. Після розгляду наявних класифікацій узагальнено, що виокремлюють такі галузі воєнної економіки: 1) суто військове виробництво засобів збройної боротьби, 2) цивільне виробництво засобів збройної боротьби, 3) цивільне виробництво звичайної цивільної продукції, 4) військове господарство. У традиційній формі поняття рентабельності в умовах воєнної економіки немає. Натомість з метою аналізу ефективності процесу виробництва пропонується обмежитися використанням показників продуктивності діяльності підприємства і оцінювати продуктивність праці в розрахунку на одного працюючого або ж на одиницю використаного робочого часу.