Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку України на короткострокову перспективу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Бридун, Євгеній
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проаналізовано поточні тенденції страхового ринку України. Вказано основні проблеми розвитку, серед яких особливу увагу зосереджено на проблемі схемності страхування та його кількісних вимірах. Запропоновано шляхи подолання зазначених проблем, основою яких є більш виважена державна регуляторна політика щодо страхового ринку України.
Description
The article analyses the current tendencies of the insurance market of Ukraine, specifies the basic problems of development among which the special attention concentrates on a problem of noninsurance and its quantitative measurements, offers the ways of overcoming the specified problems based on a more deliberate state regulating policy concerning the insurance market of Ukraine.
Keywords
тенденції страхового ринку, проблемі схемності страхування, кількісні виміри
Citation
Бридун Євгеній Володимирович. Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку України на короткострокову перспективу / Є. В. Бридун // Наукові записки НаУКМА : Економічні науки. - 2004. - Т. 30. - С. 61-70.