030: Економічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Навчання конкуренції
  (2004) Борисенко, Зоя
  Розглядаються питання розбудови знаннєвої економіки України в контексті необхідності широкого запровадження у навчальні процеси вищих навчальних закладів вивчення питань формування конкурентного середовища та захисту конкуренції.
 • Item
  Проблеми моделювання в стратегічному управлінні
  (2004) Семиколєнова, Світлана
  У статті розглянуто основні підходи до моделювання в стратегічному управлінні. На основі порівняльного аналізу різних методів та підходів до моделювання зроблено висновки та реко­мендації щодо особливостей їх застосування на практиці у розробці стратегічних управлінських рішень.
 • Item
  Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій
  (2004) Пан, Лілія; Сисенко, Н.; Абрамович, Ольга
  Статтю присвячено з'ясуванню передумов виникнення нової концепції менеджменту - управління знаннями. Визначаються сутність, специфіка та переваги цієї концепції, обґрун­ товується доцільність її використання вітчизняними організаціями.
 • Item
  Економічний аналіз бідності в Україні: теоретичні аспекти
  (2004) Ільчина, Наталя; Краснікова, Лариса
  Роботу присвячено дослідженню однієї з найважливіших суспільних проблем - проблеми бідності. Розглядається природа та причини бідності, дається визначення основних її категорій. Значна увага приділяється виявленню співвідношення між: бідністю і нерівністю та їх вимі­рюванню (наводиться огляд методологічних підходів, основних індикаторів та індексів), накреслюються основні шляхи щодо вирішення проблеми бідності.
 • Item
  Заборгованості із заробітної плати в Україні - мікроеконометричний аналіз
  (2004) Бойченко, О.
  Оцінюючи модель бінарного вибору Probit та використовуючи дані опитування українських фірм, ми проводимо емпіричний аналіз факторів, що впливають на поширення заборгованості із заробітної плати в Україні. Показано, що регіональне розміщення фірм, їхня галузева при­ належність та тип власності є основними факторами, що визначають імовірність появи заборгованості із зарплати.