Сковородіана: труднощі читання, або що приховують і що повідомляють тексти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Бондаревська, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДУХ І ЛІТЕРА
Abstract
У статті проаналізовано варіанти інтерпретації філософських творів Сковороди як певні моделі читання та доведено, що мінливість тлумачень залежить від припущень про латентне у творах, серед іншого, про ставлення до тексту, автора і предмета дослідження. Латентне (приховане умисно або неумисно) вимагає експлікації та подальшої репрезентації, але в кожному конкретному випадку воно визначається по-різному. Існують два альтернативні підходи до визначення латентного. Одні дослідники використовують здатність текстів передавати більше, ніж задумав ав- тор, і шляхом зіставлення «деталей» здійснюють історико-філософську контекстуалізацію теорії (місце мислителя в історії філософської думки), здобувають свідчення про зв’язок ідей філософа з історичною епохою та з його особистим життям. У цьому випадку текст промовляє поза волею автора, оскільки він не був задуманий як джерело інформації такого типу. Альтернативним підходом є дотримання волі автора і ставлення до тексту як авторського та завершеного повідомлення, що містить усі необхідні інструменти для успішної комунікації. Перший підхід ґрунтується на недо- вірі та намаганні редукувати автора тексту до об’єкта, другий.спирається на довіру до тексту та його автора. Порівняння обох підходів, а також ре- комендації самого Григорія Сковороди («Жена Лотова») щодо тлумачення біблійних текстів спрямовують аналіз на розкриття ролі досвіду та постаті автора у процесі читання. Біографія мислителя у цьому контексті дозволяє конституювати автора як джерело повідомлення і актуалізувати етичний аспект у ставленні до його творів. Запропонований у цій статті аналіз ґрунтується на таких теоретичних побудовах: латентне у тексті (Г. Г. Гумбрехт), навмисні і непередбачувані одкровення (К. Гінзбурґ), історичний досвід (Ф. Р. Анкерсміт). Порівняння двох підходів не дає підстав для висновку про абсолютні переваги одного з них, однак дає змогу побачити певні відмінності між читачами та дослідниками.
Description
Keywords
Григорій Сковорода, інтерпретація тексту, історико-філософське дослідженння, автор і текст, біографічний метод, латентне у тексті, історичний досвід., Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Citation
Бондаревська І. Сковородіана: труднощі читання, або що приховують і що повідомляють тексти / Ірина Бондаревська. - Вип. 14. - К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - С .94-114.