Зіставний аспект міжпропозитивних відношень в американському та українському публічних дискурсах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Куранова, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
У статті розглянуто зіставний аспект міжпропозитивних відношень в американському та українському публічних дискурсах. Визначено певні типові риси публічних дискурсів в англійській та українській мовах. Автор, аналізуючи міжпропозитивні відношення в текстах інтерв’ю, вивчає також індивідуальний аспект їхнього використання.
Description
The article is dedicated to the comparative description of the interpropositional semantic relations in the American and Ukrainian public discourses of their eminent representatives correspondingly Noam Chomsky and Oksana Zabuzhko. National and personal discourse traits are singled out.
Keywords
дискурс, дискурс-аналіз, пропозиція, мовленнєвий акт, мовленнєвий хід, мовленнєва подія, міжпропозитивні відношення, Хомський Ноам, Забужко Оксана, discourse, discourse-analisys, proposition, speech act, speech move, speech event, iterpropositional semantic relations, Chomsky Noam, Zabuzhko Oksana
Citation
Куранова С. І. Зіставний аспект міжпропозитивних відношень в американському та українському публічних дискурсах / Куранова С. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137: Філологічні науки. - С. 153-156.