Socio-Legal Functions of Commercial Contracts

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Kyselova, Tatiana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper contrasts socio-legal research of commercial contractual relationships to conventional legal analysis of contracts. It reviews the works of scholars in various disciplines including law, economics, and management, and suggests that the most fruitful way to understand the actual role of contracts in business is to analyze their socio-legal functions, such as trust-building, communication channelling or symbolic ritual, within a wider socio-political context of this society.
Description
У статті розглянуто соціоправовий підхід до досліджень правових відносин, пов’язаних з укладанням та виконанням господарських договорів. На основі аналізу наукових праць різних дисциплін, включаючи право, економіку та менеджмент, авторка обґрунтовує необхідність вивчення різноманітних функцій договорів, як-от побудова довіри, налагодження комунікації або втілення ритуалу. Розуміння таких "неюридичних" функцій договорів у широкому соціополітичному контексті конкретного суспільства надає повнішу картину їхньої ролі в бізнесі. Проаналізовано функції господарського договору з точки зору соціоправового підходу до досліджень правових явищ. З огляду на те, що формальний письмовий договір відображає тільки невелику частину відносин між сторонами, яка, крім того, не завжди точно віддзеркалює реальні відносини, соціоправовий підхід до дослідження господарських договорів розширює поняття договору до поняття договірних відносин. Цей підхід розглядає письмовий договір і правовідносини, які він регулює, в сукупності. Крім того, договірні відносини аналізуються в широкому соціальному, політичному та організаційному контексті суспільства, що надає можливість знайти більш глибинні пояснення причин порушення договірних зобов’язань на системному рівні. Розширення фокусу від формального договору до реальних, подеколи неформальних, відносин між сторонами дає змогу зрозуміти різноманітні функції договорів. На підставі аналізу праць зарубіжних учених з права, економіки та менеджменту, окрім традиційних функцій договору, авторка виділяє такі функції, як побудова довіри між контрагентами, встановлення каналу для комунікації, економічне планування, рутинні менеджерські практики, втілення символічного ритуалу тощо. Навіть якщо для досліджень договорів у такому розширеному розумінні потрібно набагато більше зусиль, ніж для традиційного правового аналізу, ці зусилля недаремні, оскільки вони сприяють кращому розумінню комплексної реальності.
Keywords
commercial contracts, socio-legal research, law and society approach, article, господарські договори, соціоправові дослідження, право і суспільство
Citation
Kyselova T. Socio-Legal Functions of Commercial Contracts / T. Kyselova // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. - 2016. - Т. 181. - С. 120-124.