Кафедра приватного права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 283
 • Item
  Законодавчі прогалини у сфері правового регулювання збитків
  (2022) Дзера, Ірина
  У статті досліджуються норми ЦК України, а також судова практика у справах про відшкодування збитків. Стверджується про відсутність у законодавстві України конкретних критеріїв встановлення складових елементів збитків та чіткого підходу в юридичній літературі та судовій практиці до розмежування реальних збитків та упущеної вигоди, а також їх складу. Проаналізовано сучасні правові позиції Верховного Суду щодо віднесення курсової різниці, безпідставного перерахування коштів, втрат від знецінення нерухомого майна та бездіяльності органів публічної влади до конкретних видів збитків.
 • Item
  Система спеціалізованих омбудсменів в Україні як один з механізмів альтернативного вирішення спорів
  (Дакор, 2021) Ханик-Посполітак, Роксолана; Посполітак, Володимир
  Розділ з колективної монографії "Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку : до 30-річчя незалежності України".
 • Item
  Особливості здійснення спадкових прав в умовах воєнного стану
  (2024) Дзера, Ірина
  Введення воєнного стану в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф до України зумовило прийняття низки нормативних актів, пов’язаних, зокрема, із забезпеченням здійснення спадкових прав. Так, прийнятою 28 лютого 2022 р. Кабінетом Міністрів України постановою № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану" було визначено низку норм, спрямованих на продовження строків для прийняття спадщини, обмеження переліку нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна, можливість вчинення деяких видів нотаріальних дій без використання спеціальних бланків тощо. Враховуючи зміни в суспільному, економічному, політичному житті України, зазначену постанову було змінено вісім разів.
 • Item
  Щодо майнових втрат України у російсько-українській війні
  (2024) Музика, Леся
  Починаючи розгляд питання наслідків російсько-української війни, слід зазначити, що війна розпочалася не 22 лютого 2022 р., а у 2014 році, коли було анексовано Крим, захоплено частину територій Донецької та Луганської областей України. 22 лютого 2022 р. відбулося віроломне повномасштабне вторгнення російських військ у різні області України. При цьому вже сотні років народ України намагається обстоювати свою незалежність від москви і росії. Але питання історії — це окремий предмет дослідження, в який ми зараз заглиблюватися не будемо. Хоча саме історія дає відповідь на питання, чому росія боїться та ненавидить українців і все українське... Тобто, окрім того, що окупанти зухвало обкрадають українських громадян, так ще й позбавляють нелегітим- ними документами законного права власності на нерухомість. Відбувається незаконне передання майна у приватну власність і незаконне припинення права власності.
 • Item
  Врегулювання відносин щодо виїзду за межі України дитини в умовах воєнного стану: окремі питання
  (2024) Федосєєва, Тетяна
  Належне врегулювання відносин щодо виїзду за межі України дітей має значення, насамперед, для виконання обов’язку держави не допустити їх незаконного переміщення, вивезення та неповернення з-за кордону, викрадення, торгівлі дітьми, ризик чого суттєво зріс з 2014 р. у зв’язку із тимчасовою окупацією окремих територій України росією. Цей обов’язок випливає, зокрема, із статті 11 Конвенції про права дитини, статті 32 Закону України "Про охорону дитинства" . Особливо гостро стоїть питання про повернення в Україну дітей, незаконно вивезених за кордон із зон воєнних дій і збройних конфліктів, а також питання про переміщення дітей, зокрема за кордон, з метою евакуації під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні .
 • Item
  Рада бізнес-омбудсмен: правові підстави діяльності в умовах війни
  (2024) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Десять років тому, вже трохи далекого 2014 року в Україні було створено один із найефективніших альтернативних способів вирішення спорів — Раду бізнес-омбудсмена. Місія цієї незалежної та рівновіддаленої інституції — захистити законні права бізнесу перед державою. Рада розглядає скарги підприємців щодо недобросовісної поведінки державних органів і допомагає врегулювати спори на досудовому етапі 1. На думку Т. Бруцької, діяльність бізнес-омбудсмена у сфері захисту прав та інтересів бізнесу є однією із обов’язкових умов для подальшого розвитку механізмів захисту прав людини Україні .
 • Item
  Пропорційність обмеження трудових прав людини в умовах воєнного стану
  (2024) Яцкевич, Іван
  Обмеження трудових прав людини в умовах воєнного стану є неминучими та можуть бути виправданими, однак баланс прав та інтересів працівників, роботодавців, держави має бути забезпечено з урахуванням воєнного стану. Це можливо зробити засобами соціального діалогу, державного та громадського контролю за дотриманням трудових прав працівників роботодавцями. Але поки що виглядає так, що інтереси роботодавців, бізнесу ставляться вище за інтереси працівників, приймаються зміни до законодавства, спрямовані на посилення ліберальних трендів у регулюванні трудових відносин, індивідуального договірного регулювання і послаблення державного та громадського контролю за дотримання трудових прав працівників.
 • Item
  The Specific Nature of Representing Children's Interests under Martial Law
  (2023) Khanyk-Pospolitak, Roksolana; Fedosieieva, Tetiana
  Russia’s armed aggression, and the subsequent imposition of martial law in Ukraine, made it necessary to move children to safer areas of the country and abroad. This concerns both children who move with family members (not always legal guardians) as well as children who have no parental care during the process. Due to this issue, the representation of children is of particular importance, in particular in connection with changing the place of the child’s residence, its movement, border crossing, registration of status (such as a child with no parental care, an internally displaced person, a person who received temporary protection, a refugee, etc.), as well as a possible appeal to the court in this regard. This article defines the term "child" according to Ukrainian legislation. It is noted that the definition is age-based — these are people under the age of 18. The legislative division of children into "minors" and "underage" affects the scope of their rights and responsibilities. Further on in the article, the powers of various authorities of Ukraine are determined, which stem from the need to protect the rights of children, especially those who are abroad, in particular in relation to interactions with the relevant authorities of the state where the children reside. It is noted who the legal representatives of the child are and what documents confirm the legal representation. Special attention is paid to the legal representation of children without parental care, along with the question of who can represent children if they move to areas where they have no legal guardians. It is noted that, under the conditions of martial law, the procedure for taking a child into family forms of placement (guardianship, care, foster family, etc.) has been significantly simplified. Unlike the situation under usual conditions, representation in times of martial law is often accompanied by the need to take into account certain special rules introduced during the period of that state, and confirmation of authority can be complicated by actual circumstances (such as evacuation), or the specifics of the settlement of relations of a representative office abroad. At the same time, representation should be carried out with the maximum possible consideration of the best interests of the child.
 • Item
  Державні фінанси та майнові втрати України
  (Видавництво "Людмила", 2022) Музика-Стефанчук, Оксана; Музика, Л.
  Підрозд. 2.1. з колективної монографії "Законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики України в умовах воєнного стану", у якому йдеться про державні фінанси та майнові втрати України під час загарбницького великомасштабного вторгнення на її територію збройних сил РФ.
 • Item
  Передмова
  (2023) Петров, Роман; Яцкевич, Іван
  Науковий рецензований журнал відкритого доступу "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки" (англ. NaUKMA Research Papers. Law) входить до Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 081 – Право, категорія "Б". Тематика журналу охоплює питання щодо актуальних проблем історії, загальної теорії й філософії права; публічного та приватного права; прав людини та верховенства права; міжнародного та європейського права. У статтях подано результати наукових розвідок, теоретичних та емпіричних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрів, студентів із широкого кола питань сучасної юридичної науки. Завдяки індексації періодичного фахового видання "Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки" в національних та міжнародних реферативних і наукометричних базах даних та наукових пошукових системах (Наукова періодика України, ICI World of Journals, Ulrichsweb (Ulrich’s periodicals directory), Google Scholar, BASE-search (Bielefeld Academic Search Engine) та ін.), статті, опубліковані в журналі, отримують доступ до широкої аудиторії. Цьому також сприяють якісні метадані, цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).
 • Item
  Private and public finances during the Russian-Ukrainian war: costs, losses and reimbursements
  (2022) Muzyka-Stefanchuk, Oksana; Muzyka, Lesya
  The article is devoted to financial, material, and legislative problems in Ukraine caused by the Russian-Ukrainian war. The issues of budget expenditures, financial losses, material losses and their compensation are considered. It is emphasized that the war is an extremely costly event for any country, which has an extremely negative impact primarily on public finances. When talking about Ukraine, we can single out budget expenditures and budget, resource, and material losses. And most importantly, it is about lost human lives that have no financial measurement. Every day, Ukrainian budgets receive less planned revenues than due because of reduced tax revenues, in particular, VAT revenues (for example, in March, VAT revenues amounted to approximately 60% of the target financial performance), personal income tax, single social security tax, customs duty (currently only the western border is open; the northern, southern, and eastern borders are closed or blocked, in connection with which the export-import operations and their payments decreased), and state duty revenues, etc. This is because the purchasing power of citizens has decreased, and the purchasing needs themselves have changed significantly. It is emphasized, that the infrastructural, material, and property losses of Ukraine during the war are enormous (in the worst sense). Losses are calculated and estimated daily. Of course, the figures are still approximate. Also, as long as the war is going on, losses will increase, and after its end, there will be a question of compensation. Compensation payments will be made at the expense of the budget funds, and most of all at the expense of the funds received from the seized or confiscated property of the russian federation and its citizens. There is great doubt that the leadership of the country that started this senseless war, as well as the citizens who support and approve it, will voluntarily agree to make payments or enforce the decisions of any international courts and organizations. Therefore, we must already actively form a real financial basis and basis for compensation for damages. Here, Ukrainian politicians and government officials work closely with their foreign counterparts. After all, it is necessary to determine which property and belonging to which individuals can be transferred to the needs of Ukraine, and in what way. The fact of creating the Trust Fund for the Reconstruction of Ukraine After the War should be noted positively. Its creation was supported in March 2022 in Brussels at the summits of NATO, the Group of Seven and the EU, which discussed Russia’s war against Ukraine. The World Bank, Sweden, the Netherlands, Austria and other countries have joined the initiative to create such a fund. From May 2022, the Trust Fund is going to start its work. Economic recovery will largely depend on business recovery. However, the work of many powerful companies — large taxpayers — during martial law has been suspended indefinitely or suspended temporarily and resumed after the transfer of their technical capacities to other regions. Some businesses have lost their property complexes during air strikes and other hostilities (they are destroyed). And for them to become involved in economic recovery, they must be rebuilt first (where possible). The problems of financial and budgetary expenses for the war are considered separately. According to rough estimates, the daily budget costs of fighting cost Ukraine about USD 66 million. If we add additional funding from private funds of individuals and legal entities, the total costs increase significantly. Given the need for increasing funds, government officials are in constant talks with foreign partners, with business representatives about the possibility of obtaining additional financial assistance, new grants and loans, and more. It is noted that in difficult conditions of the war, the state needs additional funding. For this purpose, such financial instruments as borrowing — internal and external — are actively used. Ukraine is actively cooperating with the World Bank. In this context borrowings, loans and financial assistance as special financial resources are analysed. Features of public procurement in the war period are considered. Yes, there occurred problems with suppliers (because some of them remained in the occupied territories, some lost their production capacities, some lost workers, etc.), logistical problems (delay or inability to deliver goods, services), growing demand for previously less popular goods. In order to optimize procurement during the war and meet the urgent needs of the state and restore Ukrainian business, the Prozorro State Enterprise, Professional Procurement State Institution and electronic platforms (E-Tender, Zakupki.prom.ua, SmartTender, Public Procurement. Online and Tender-Online) have developed the Prozorro+ Platform.
 • Item
  Modern anti-drug policy of Ukraine and human rights
  (2023) Muzyka, Anatoliy; Gorokh, Olexiy; Muzyka, Lesya; Muzyka-Stefanchuk, Oksana; Anishchenko, Mykhailo
  The topic of human rights in the aspect of relations between the state and addicted patients (and in general relations in the sphere of circulation of drugs) remains scantily explored for modern Ukraine, which actualizes further scientific research. The purpose of the article is to determine the authors’ vision of compliance with international human rights standards of the legal anti-drug prohibitions established by the state. To achieve this goal, using the historical-legal, comparative, dialectical, systemic, hermeneutic, sociological methods and legal method of cognition, national and foreign legislation was critically analyzed, international experience in implementing various models of anti-drug policy was studied, and proposals for the draft of a new Criminal Code of Ukraine were formulated. The authors pay special attention to the problems of protecting the rights of drug addicts, legal liability in the field of drug trafficking, legalization of drugs for non-medical needs and compulsory treatment of drug addicts.
 • Item
  Передмова
  (2023) Петров, Роман; Яцкевич, Іван
  Тематичне розмаїття матеріалів "Наукових записок НаУКМА. Юридичні науки" охоплює широке коло питань: актуальні проблеми історії, загальної теорії й філософії права; публічного та приватного права; прав людини та верховенства права; міжнародного та європейського права. Переконані, що розвиток науки, зокрема юриспруденції, в тому числі міжнародного права, сприяє зміцненню держави, її економічної, політичної та військової спроможності.
 • Item
  Припинення повноважень посадової особи як підстава для розірвання трудового договору (контракту) з керівником: особливості та проблеми реалізації
  (2023) Бонтлаб, Василь; Яцкевич, Іван
  З метою захисту інвестицій, прав та інтересів інвесторів у 2014 р. було внесено зміни до низки нормативно-правових актів. Зокрема, законодавчо закріплено ще одну додаткову підставу розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця – припинення повноважень посадової особи підприємства, що, відповідно, має наслідком розірвання трудового договору з такою посадовою особою. Однак аналіз судової практики щодо спорів про розірвання трудового договору з керівником, ініційоване роботодавцем через відкликання повноважень посадової особи, свідчить про низку проблем у практичній реалізації такої норми. У статті розглянуто основні проблемні питання, пов’язані з відкликанням повноважень як підставою для припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, зокрема щодо процедури відкликання повноважень та, відповідно, розірвання трудового договору; підсудності спорів про оскарження такого звільнення; визначення кола осіб, на яких поширюється ця підстава; відповідності такого звільнення міжнародним стандартам у сфері праці та верховенству права. Важливим аспектом означеної проблематики було і залишається розмежування трудових відносин і суміжних, подібних за змістом, правовідносин. На думку авторів, низка проблем правозастосування відкликання повноважень посадової особи як підстави для звільнення зумовлена не лише якістю сформульованої норми права та відповідних змін до законодавства України, а й невизначеністю та неоднозначністю правового статусу керівника юридичної особи у правовідносинах із власником, трудовим колективом як суб’єктом трудового права та учасником колективних трудових відносин, а також з окремими працівниками. Важливу роль у процесі вирішення проблемних питань правозастосування норми про розірвання трудового договору з керівником на підставі відкликання повноважень відіграє практика Верховного Суду, яка доволі динамічно розвивається, хоча їй і бракує усталеності в підходах до зазначеної проблеми.
 • Item
  Відшкодування шкоди у сфері конкурентного права за правом Європейського Союзу: судова практика та базові принципи
  (2023) Прохоров, Павло; Ханик-Посполітак, Роксолана
  Враховуючи обрання Україною євроінтеграційного курсу та набуття статусу кандидата-члена ЄС улітку 2022 р., питання імплементації законодавства ЄС в українське національне законодавство набуває все більшої актуальності. Сфера конкурентного права є однією з пріоритетних для ЄС, оскільки забезпечує та гарантує розвиток внутрішнього ринку. Однак в останні роки важливим у ЄС є не тільки створення конкурентного середовища, а й забезпечення компенсації шкоди у разі порушення конкурентного права як особливий вид відшкодування поза традиційним інститутом цивільного права. Саме з метою відображення особливостей відшкодування шкоди у сфері конкурентного права у ЄС було прийнято окрему Директиву 2014/104/ЄС. Передумовою її прийняття та визначення її основних положень і принципів слугувала ціла низка знакових рішень Суду ЄС. Для України питання відшкодування шкоди у сфері конкурентного права є новим і не вивченим як у науковому, так і в законодавчому полі, оскільки майже немає наукових публікацій стосовно цього. Тому важливим для української науки та практики є вивчення становлення й розвитку інституту відшкодування шкоди за порушення конкурентного права в рішеннях Суду ЄС та законодавстві ЄС, а також базових принципів, закріплених у Директиві 2014/104/ЄС, для імплементації в українське конкурентне законодавство.
 • Item
  Поняття капіталу та руху капіталу. Принцип свободи руху капіталу
  (Право, 2021) Федорчук, Даніїл; Ханик-Посполітак, Роксолана
  Підрозділ 9. 1. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Захист прав споживачів у Європейському Союзі
  (Право, 2021) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Тема 15. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Економічний та Валютний Союз
  (Право, 2021) Федорчук, Даніїл; Ханик-Посполітак, Роксолана
  Тема 13. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Винятки (дозволені обмеження) з принципу свободи руху капіталу та їх застосування
  (Право, 2021) Федорчук, Даніїл; Ханик-Посполітак, Роксолана
  Підрозділ 9.2. підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.
 • Item
  Свобода руху капіталу в Європейському Союзі
  (Право, 2021) Посполітак, Володимир
  Тема 9 підручника "Право Європейського Союзу" за ред. Р. А. Петрова ; – Вид. 10-те, змін. і доповн. - Харків : Право, 2021.