Кафедра приватного права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 262
 • Item
  Деякі проблемні питання правового захисту в умовах воєнного стану при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Бичкова, Світлана; Федосєєва, Тетяна
  Тези доповіді учасників науково-практичної конференції, присвяченої 97-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу", м. Харків, 20 травня 2022 р.
 • Item
  Превентивний захист права власності
  (2022) Дзера, Ірина
  У статті досліджуються поняття та підстави превентивного захисту права власності. Аналізуються норми чинного законодавства України, що мають ознаки превентивного захисту. Визначається можливість застосування превентивного захисту не лише для захисту права власності, але й інших майнових чи особистих немайнових прав. Відзначається, що превентивний захист може розглядатися самостійним способом захисту суб’єктивних цивільних прав та права власності. Стверджується про можливість реалізації превентивного захисту права власності як у формі самозахисту, так і у судовому порядку. Встановлюється співвідношення з негаторним позовом та наводяться відмінності превентивного позову від негаторного позову. Досліджується такий спосіб захисту як усунення загрози життю, здоров’ю фізичної особи, а також майну фізичної чи юридичної особи (ст. 1163–1165 ЦК). Зважаючи на спрямованість норм, що регулюють цей способі захисту на захист особистих немайнових прав та інші особливості норм ст. 1163–1165 ЦК обгрунтовується недоцільність віднесення такого способу захисту до превентивного захисту права власності. Відзначається непритаманність превентивного захисту права власності для захисту прав споживачів. Аналізується судова практика застосування превентивного захисту у сфері знесення самочинно збудованого майна, захисту прав споживачів. Відзначається наявність протилежної судової практики у справах про знесення самочинно збудованого майна. Водночас, при здійсненні аналізу такої судової практики більшість судових справ містять належним чином обгрунтовані позиції судів щодо можливості застосування саме превентивного захисту у даній категорії справ. Стверджується, що норма ст. 104 ЗК хоча і має певні ознаки превентивного захисту, однак не може бути віднесена до різновиду превентивного захисту, передбаченого ст. 386 ЦК, зважаючи на декілька істотних особливостей у підставах для її застосування. На підставі здійсненого аналізу законодавства та судової практики пропонуються зміни до законодавства України, спрямовані на врегулювання превентивного захисту.
 • Item
  Institute of specialized ombudsman vs dispute resolution with participation of a judge: current situation and development prospect
  (2022) Khanyk-Pospolitak, Roksolana; Korotenko, Tetiana
  Ukrainian institutions that would facilitate alternative dispute resolution have been in the process of establishment since Ukraine's independence in 1991. At present, only the activity of arbitration courts is regulated in Ukraine by law as an alternative way of resolving disputes. Since 2010, there have been repeated attempts to create financial ombudsman institute. The first ideas of creating business ombudsman institute date back to 2013. This type of ombudsman has been in operation since 2014 and can be considered the most successful and effective both now and in the near future. Currently in Ukraine, there are also the following types of specialized ombudsmen: insurance, energy, language and education ones. Dispute settlement with the participation of a judge was introduced in civil litigation as an alternative method of dispute resolution in 2017. This institution provides the parties of the conflict with additional opportunities for faster and more effective settlement of the dispute. At present, this institution is not very widely used in practice, but in the coming years it will become more popular. The example of the activities of specialized ombudsman institutions and dispute resolution with the participation of a judge shows that Ukraine is adopting the world's best dispute resolution practices that will contribute to a faster, more effective resolution of the conflict without trial.
 • Item
  Бізнес-омбудсмен як найкращий приклад запровадження інституту oмбудсмена в Україні
  (2021) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Матеріали доповіді учасника круглого столу "Альтернативні способи вирішення цивільних спорів", м. Одеса, 29 березня 2021 р.
 • Item
  Колегіальний чи одноособовий перегляд справи апеляційним судом цивільних справ?
  (2021) Ханик-Посполітак, Роксолана
  Матеріали доповіді учасника V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні", м. Чернівці, 29 жовтня 2021 р.