Аналіз впливу приватних і державних R&D витрат на рівень економічного зростання розвинутих країн Європейського Союзу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Шинкар, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Для обґрунтування необхідності збільшення державного фінансування сфери досліджень і розробок в Україні проаналізовано вплив державних та приватних R&D витрат на економічне зростання країн – членів Європейського Союзу з різним рівнем інноваційного розвитку, а саме інноваційних лідерів (Німеччини, Фінляндії), інноваційних послідовників (Франції, Естонії) та помірних новаторів (Іспанії, Португалії та Польщі), визначених за даними Innovation Union Scoreboard. Особливу увагу в роботі було приділено аспектам формування фінансових ресурсів у розрізі окремих їхніх джерел (приватного та державного секторів). У роботі було проведено багатофакторний регресійний аналіз для з’ясування, яким чином зміна обсягів фінансування впливає на рівень економічного розвитку країни. Аналіз дав змогу знайти залежність рівня економічного розвитку (ВВП) від численних факторів, які впливають на його зміну, а також кількісно оцінити їхній вплив.
This article analyzes the impact of public and private R&D expenditures on the level of economic growth of the EU countries with different levels of innovation development, such as innovation leaders (Germany, Finland), innovation followers (France, Estonia) and moderate innovators (Spain, Portugal and Poland), which were determined according Innovation Union Scoreboard. A special attention is paid to the aspects of financial resources in the context of their different sources (private and public). The article offers a regression analysis to determine how the change of funding influences the level of economic development. The analysis has allowed to find the dependence of economic growth (GDP) from many factors which impact on this change and estimate their impact quantitatively.
Description
Keywords
інноваційний розвиток, державні R&D витрати, приватні R&D витрати, рівень економічного розвитку, лінійний регресійний аналіз, стаття, innovative development, public R&D expenditure, private R&D expenditure, the level of economic development, linear regression analysis
Citation
Шинкар О. І. Аналіз впливу приватних і державних R&D витрат на рівень економічного зростання розвинутих країн Європейського Союзу / Шинкар О. І. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2016. - Т. 1, вип. 1. - С. 166-171.