Gender-based discrimination in Ukrainian enterprises: comparison of the views of experts, top-managers, and personnel

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Kostiuchenko, Tetiana
Martsenyuk, Tamara
Shurenkova, Anastasiya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The paper objective is to compare the perception of gender-based discrimination in Ukrainian enterprises from the perspectives of employers, employees and experts. The gender-based discrimination is analyzed in three dimensions: remuneration and workload, occurrence and acceptance of gender threatening situation that might happen in the enterprise, and overall evaluation of discrimination that is absent or present in the Ukrainian labour market. The empirical data provides the recent evidences of the prevalence of gender stereotypes, the horizontal and vertical segregation in the labour market in Ukraine, as well as some discrepancies in the perception of the discriminative practices among employers and employees.
Мета статті полягає в порівнянні сприйняття дискримінації за ознакою статі на українських підприємствах із точки зору працедавців, працівників та експертів. Дискримінацію за ознакою статі проаналізовано в трьох вимірах: оплата праці та робоче навантаження; випадки ситуацій, потенційно загрозливих для осіб певної статі, що можуть трапитися на підприємстві; та загальна оцінка дискримінації як наявної чи відсутньої на ринку праці в Україні. Емпіричною базою статті є опитування, проведене в січні – березні 2017 року для Посольства Канади в Україні командою «ГФК Юкрейн» разом із соціологинями Т. Марценюк і Т. Костюченко. Методологія опитування включає три компоненти: напівструктуровані експертні інтерв’ю, опитування найманих працівників і працівниць (416 онлайн-інтерв’ю за допомогою онлайн-панелі в містах із населенням понад 100 000) та опитування керівництва великих компаній та власників/ць малих і середніх бізнесів (251 телефонне інтерв’ю з респондент(к)ами 5 різних секторів). Загалом, серед найманого персоналу лише 40 % жінок не вірять в існування дискримінації в «таких компаніях, як їхня» – порівняно з 5 % чоловіків; серед керівництва компаній ці показники значно вищі – 79 % чоловіків та 68 % жінок зазначили, що дискримінації немає. Розподіл робочого навантаження найманий персонал сприймає по-різному, залежно від статі опитаних: чоловіки вважають, що вони працюють більше за жінок, жінки – що працюють більше за чоловіків; серед керівництва жінки частіше за чоловіків сприймають навантаження на жінок у керівництві як таке, що більше за навантаження на чоловіків-керівників, але протилежної думки серед чоловіків-управлінців не зафіксовано. Щодо оплати праці керівництво загалом більш схильне вважати її рівною для підлеглих різної статі (так вважають 15 % серед керівництва і 5 % серед найманого персоналу); наймані працівниці частіше зазначали, що заробітна плата їхніх колег-чоловіків вища. Про ситуації гендерно зумовленого тиску / насильства (сексуального або психологічного) повідомили кожна четверта жінка і кожен п’ятий чоловік серед найманого персоналу, серед керівництва ці показники значно нижчі. Отже, дослідження вкотре доводить поширеність в Україні гендерних стереотипів, горизонтальної та вертикальної сегрегації на ринку праці, а також виявляє відмінності в оцінках, наданих працедавцями та найманим персоналом, щодо дискримінаційних практик на робочому місці.
Description
Keywords
gender-based discrimination, labour market, vertical and horizontal segregation, дискримінація за ознакою статі, ринок праці, вертикальна та горизонтальна сегрегація, article
Citation
Kostiuchenko T. Gender-based discrimination in Ukrainian enterprises: comparison of the views of experts, top-managers, and personnel / T. Kostiuchenko, T. Martsenyuk, A. Shurenkova // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. - 2017. - Т. 196. - С. 66-73.