Кафедра соціології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 464
 • Item
  Соціальний ґрадієнт та нерівності у здоров'ї населення України працездатного віку
  (2022) Мажак, Ірина
  У статті висвітлено результати дослідження соціального ґрадієнту та соціальних нерівностей у здоров’ї серед населення працездатного віку в Україні на основі масивів загальнонаціонального дослідження "Індекс Здоров’я. Україна" за 2017–2020 роки (33 058 респондентів, віком 18–65 років). Основними цілями дослідження були: вивчення взаємозв’язків між потенційними соціальними детермінантами здоров’я та статусом суб’єктивного здоров’я; виявлення та порівняння соціально-економічних нерівностей у самооцінці здоров'я; дослідження соціального "градієнта" у здоров’ї населення працездатного віку в Україні та виявлення найбільш вразливих категорій населення. Соціальні нерівності у здоров’ї є проблемою для більшості суспільств, навіть, незважаючи на наявність високоефективних систем охорони здоров’я, адже, якщо одні нерівності у здоров'ї зумовлюються генетично, то інші є соціально зумовленими і переважно перебувають поза контролем окремих індивідів. Під соціальними нерівностями у здоров’ї розуміють постійні відмінності у здоров’ї між соціально-демографічними групами населення. У дослідженні використано біноміальний логістичний регресійний аналіз, який було проведено у два етапи та матеріалістичний підхід до вивчення соціальних нерівностей у здоров’ї. Соціальний ґрадієнт у здоров’ї не лише показує, що найгіршою є самооцінка здоров’я у найбідніших, а він також прослідковується серед усіх груп працездатного населення України відповідно до їх доходу чи СЕС, що підтверджено результатами логістичної регресії. Відповідно до матеріалістичного підходу прослідковується чітка залежність між соціально-економічними факторами та станом здоров’ям, найбільш вразливими є категорії респондентів з найстаршої вікової групи та респонденти яким не вистачає грошей навіть на їжу або респонденти з найнижчим СЕС. Додатково, виявлені соціальні нерівності у здоров’ї на основі гендерних, вікових та освітніх відмінностей. Результати дослідження можуть бути корисними при розробці політики боротьби з нерівностями у здоров'ї серед працездатного населення в Україні.
 • Item
  Propaganda channels and their comparative effectiveness: The case of Russia's war in Ukraine
  (2024) Oleinik, Anton; Paniotto, Volodymyr
  Since Lasswell, propaganda has been considered one of three chief implements of warfare, along with military and economic pressure. Russia’s invasion of Ukraine revives public and scholarly interest in war propaganda. The Russian political leader frames the war as an imperial war. The Ukrainian political leader frames it as a war of national liberation. The discursive battle thus complements the military combat. The outcome of the discursive combat depends on the effectiveness of propaganda deployed by the parties involved. Propaganda effectiveness is the propagation of war-related messages stated by political leaders through various media with no or few distortions. The effectiveness of propaganda is compared (1) across countries, with a particular focus on two belligerents, Russia and Ukraine, (2) in the function of the medium (mass media, digital media), and (iii) using two different methods (content analysis and survey research). Data were collected during the first year of the large-scale invasion (February 2022 to February 2023). Survey data allowed measuring the degree of the target audience’s agreement with key propagated messages.
 • Item
  Забезпечення ґендерної рівності у Збройних силах України
  (2024) Марценюк, Тамара
  У статті здійснено огляд українського законодавства і міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення ґендерної рівності у Збройних силах України (ЗСУ). Наголошено на аспектах ґендерної політики в інститутах освіти і медіа, які важливі також і для військової політики. Охарактеризовано основні результати серії соціологічних досліджень із циклу «Невидимий батальйон», виокремлено успіхи і проблеми на шляху до інтеграції жінок у ЗСУ протягом останніх десяти років війни, починаючи з антитерористичної операції (АТО). Поступове подолання явища вертикальної і горизонтальної ґендерної сегрегації у військовій сфері, відхід від патерналістської ґендерної політики, надання формального доступу жінок до всіх бойових спеціальностей і до військової освіти зазначено серед успішних результатів політики забезпечення рівних прав і можливостей у ЗСУ. Задля професійної інтеграції жінок у ЗСУ потрібно вирішити такі нагальні проблеми, як брак чіткого механізму реагувань на явища сексуальних домагань, розуміння потреб жінок як бійчинь (впровадження ґендерно чутливого підходу), більша видимість жінок серед військової еліти та експертного військового середовища. На основі репрезентативного для українського населення опитування з’ясовано громадську думку про забезпечення ґендерної рівності у військовій сфері станом на 2018 і 2023 рр. Ідеться про підтримку ідеї працевлаштування жінок нарівні з чоловіками у Збройних силах України, армію як професійну сферу з рівним доступом жінок і чоловіків. Згідно з результатами опитування, більшість як чоловіків, так і жінок готові чинити збройний опір, щоб зупинити російську окупацію України.
 • Item
  EU Policy towards Ukraine: Entering Geopolitical Competition over European Order
  (2024) Raik, Kristi; Blockmans, Steven; Osypchuk, Anna; Suslov, Anton
  Since 2004, competition between the European Union (EU) and Russia over the European political, economic and security order intensified sporadically, with a focal point in Ukraine. The EU’s main mitigation tactic in response to this competition used to be denial, but in 2022, following Russia’s full-scale invasion of Ukraine, this approach became untenable. As a result, the EU entered the competition as an emerging geopolitical actor in three important respects: engaging in a conflict over the European order; utilising its (still limited) hard power; and extending its geographical borders. Most importantly, the EU is actively trying to shape the future of the European order that was challenged by Russia’s war against Ukraine. While pursuing its goals predominantly through civilian means, the EU has also taken major steps to strengthen its hard power capabilities and contributed military assistance. Furthermore, by granting candidate country status to Ukraine, it took a clear stance on its future borders, while these were violently contested.
 • Item
  War on the horizon. Infrastructural vulnerability in frontline communities of the Donbas
  (2023) Ryabchuk, Anastasiya
  Post-Soviet deindustrialization and the economic collapse of the 1990s led to a decline in the signifi cance of the Donbas coal-mining region both economically and symbolically, while the start of the Russian war in Ukraine in 2014 aggravated the sense of isolation and fragmentation. Th e combined eff ects of these two forms of violence led to technocratic governance, in part promoted and encouraged by the international humanitarian organizations that entered the region aft er 2014. Where war and neoliberalism narrowed horizons for good life, fragmented technocratic governance limited horizons for political engagement. It also ignored and neglected the potential strengths of inherited socialist state infrastructure that could off er a safety net and a point of reference for citizens’ engagement with the world and each other.
 • Item
  Strengthening Community leadership for decentralised access to HIV & HCV testing project. Policy and operational brief : October-December, 2021
  (2022) Tokar, Anna; Prokhorova, Anna; North, Sarah
  This policy and practice brief reviews some of the key factors enabling or hindering availability and integration of HIV and HCV self-testing diagnostics as one of the ways to advance early diagnosis and linkage to care in most affected populations, in addition to healthcare provider-initiated testing and testing by trained lay provider. This paper provides a community perspective drawn from a quantitative and qualitative research piece and an online community exchange meeting. It outlines opportunities and challenges from a community perspective to inform planning of self-testing for HIV and HCV service delivery at community level to ease its access to and uptake by those who would benefit from it. The study has been carried out in seven countries: Armenia, Bosnia, and Herzegovina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Poland, Slovenia, and the Russian Federation.
 • Item
  Strengthening Community leadership for decentralised access to HIV and HCV testing project: Findings from qualitative research among key informants in Armenia, Bosnia and Herzegovina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Poland, Slovenia, and the Russian Federation : October-December, 2021
  (2022) Tokar, Anna; Prokhorova, Anna; North, Sarah
  The European AIDS Treatment Group (EATG) is a patient and community-led NGO that advocates for the rights and interests of people living with or affected by HIV/AIDS and related co-infections within the WHO Europe region. Founded in 1992, the EATG is a network of more than 160 members from 45 countries in Europe. Members are people living with HIV/AIDS and representatives of different communities affected by HIV/AIDS and confections. EATG represents the diversity of more than 2.3 million people living with HIV in Europe as well as those affected by HIV/AIDS and confections. In line with EATG’s long-term strategy goal to engage, inform and empower all people living with and affected by HIV in increasing the usage of HIV, viral hepatitis, TB, and STI combination prevention and testing strategies in affected communities; EATG is implemented the Co-Lead project ‘Strengthening Community leadership for decentralized access to HIV and HCV testing’. This project focused on community perspectives of HIV and HCV self-testing. It examined how the concept of self-testing is exercised and understood on the ground beyond policy analysis, which might not be able to address lived experiences and persistent facilitators and/or barriers to self-testing in a specific context. Early HIV/HCV diagnosis continues to be a global health priority, in particular among key populations and Eastern Europe and Central Asia (EECA).[1-3] Despite efforts to promote and increase the uptake of HIV testing in Europe, it is estimated that it takes on average three years from the time of HIV infection until diagnosis, and every second diagnosed HIV case happens at a late stage (53% of people had CD4 cell count less than 350 cells/mm3 at diagnosis) according to the 2019 surveillance data.[4] In the EECA region, this estimate is a bit higher at 56%.[4] Furthermore, it is estimated that approximately 15– 50% of people are unaware of their HIV-positive status across 31 countries of the European Union and European Economic Area (EU and EEA).[5] Eastern Europe and Central Asia remain one of two regions in the world where HIV incidence continues to rise, with a 27% increase in annual HIV infections between 2010 and 2018.[6] Early HCV diagnosis and care also remains a priority for the WHO European Region, where according to estimate one in every 50 persons are chronically infected with HCV (approximately 14 million people). Countries in the EECA region are reported to have an intermediate and high prevalence of HCV antibodies, while the countries of Western and Central Europe - low.[3] Thus, this study prioritized several, key populations groups (i.e., men who have sex with men (MSM), migrants, people who use drugs (PWUD), and sex workers (SW)), countries in Central Europe, Eastern Europe and Central Asia. This study was conducted in the WHO European region with four EECA countries (Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and the Russian Federation), three Central/South Eastern European countries (Bosnia and Herzegovina, Poland and Slovenia).
 • Item
  Community perspectives on self-testing for HIV and HCV in the WHO European region
  (2022) Tokar, Anna; Prokhorova, Anna; North, Sarah
  Background: The landscape of HIV and HCV testing service delivery models continues to evolve alongside the introduction of novel biomedical technologies and evidence-based testing guidelines. At the same time, late diagnoses of HIV and HCV persist in areas of the European WHO region. As part of the range of diverse testing offers, self-testing diagnostics have demonstrated to provided great opportunity to reach and engage key populations according to their specific needs. In 2021, EATG in partnership with the Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) examined country-specific policies, regulations, and practical factors enabling or hindering availability and integration of HIV and HCV self-testing diagnostics as one of the ways to advance early diagnosis and linkage to care in most affected populations, in addition to healthcare provider-initiated testing and testing by trained lay provider. Materials and Methods: An online cross-sectional survey was distributed between July and September 2021 to HIV and HCV-related community organisations within the European region on the availability and cost of self-testing kits for HIV and HCV. Based on the self-reported data on varying levels of self-test kit availability, 7 countries were selected for further qualitative analysis. A socio-ecological approach was used to carry out qualitative semi-structured interviews (SSIs) in English and Russian with key informants to understand community perspectives on self-testing for HIV and HCV in Armenia, Bosnia and Herzegovina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Poland, Slovenia, and the Russian Federation. Results: 70 individual responses from 37 countries in the region to the online survey. For the qualitative SSIs, a total of 18 online interviews (via Zoom, Skype, and Microsoft Teams) were analysed in four Eastern Europe/Central Asian and three Central/Southeastern European countries. Commonly reported barriers HIVST and HCVST included lack of comprehensive information relayed to community, high cost of kits, stigma, and discrimination. Conclusions: To ensure HIVST and HCVST access and uptake by those who benefit the most, a three-prong approach is required. First, at policy-level: introduce a legal framework for HIV and HCV self-testing and monitor how it is implemented in the field. Second, funding for the implementation of self-testing with the full-service cycle and/or needed treatment and reducing the cost of self-testing kits. Third, improving understanding and awareness of the self-testing concept and advantages of self-testing among key populations, local authorities, and healthcare providers.
 • Item
  Взаємодія між українською та російською спільнотами: "наративні фрейми" майбутнього
  (2022) Злобіна, Олена
  Підрозділ 6.5. з колективної монографії "Українське суспільство в умовах війни, 2022". Українське суспільство перебуває в стані класичної травматичної ситуації, яка, за П. Штомпкою, характеризується неочікуваністю і швидкістю настання; радикальністю, руйнуванням основ буття; екзогенністю, зовнішнім походженням; сприйняттям ситуації як несподіваної і шокуючої [Штомпка, 2001]. Переживання колективної травми ґрунтуються на сприйнятті та інтерпретації травмуючих подій. Цей процес не є результатом продукування довільних значень на індивідуальному рівні. Вони формуються на основі наявного набору доступних значень, закодованих у культурі конкретної спільності [Штомпка, 2001]. Водночас процес репрезентації неможливий без дії уяви, яка супроводжує оформлення реальних переживань. Період такого оформлення позначають як "спіраль означення" [Александер, 2012].
 • Item
  Cognitive dimension of culture and social axioms: using methods of multidimensional analysis to research Ukrainian cultural beliefs about success and inequality
  (2022) Maltseva, Kateryna
  The significance of cultural factors in the context of surveying cognitive processes, perception, emotions and mental health has long been acknowledged by social scientists. Shared collective belief systems represent one of the long established research foci in the social sciences. Presently studying the large cultural dimensions in their connections to individual predispositions and behavior is one of the core interests in cultural psychology as well as cognitively-oriented anthropology and sociology. To explore the patterned collective agreement in belief systems quantitatively, data reduction techniques is the strategy used most often and most successfully. The present study is premised on the principles of culture consensus model and uses cultural models framework to explain how Ukrainians view success and understand its prerequisites. The analysis is anchored in the cognitive dimension of the Ukrainian cultural worldview, specifically in the intersubjectively shared cultural assumptions (social axioms) regarding the opportunities for social advancement and their unequal distribution across different social groups. Based on the ISSP 2019 data set (N = 2001), the present study sought to uncover the content and organization of social axiomatic beliefs the Ukrainians have regarding the social characteristics facilitating self-advancement within a group, as well the degree of sharedness and homogeneity of these beliefs and their demographic correlates in the sample. The results converge on the four-factorial structure partitioning the "ingredients of success" into the categories of structural attributes, social capital, family background and individual agency.
 • Item
  Кумулятивні ефекти нерівності та вплив соціальних стресорів на здоров'я людини : [монографія]
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2021) Мальцева, Катерина
  Монографію присвячено емпіричним кількісним дослідженням кумулятивного впливу нерівності та психосоціального стресу на психічне та фізіологічне здоров’я людини. Розглянуто чинники соціальної природи, що можуть бути хронічними стресорами і здійснювати прямий або опосередкований вплив на здоров’я індивідів та груп і в такий спосіб спричиняти відтворення нерівностей у здоров’ї. Проаналізовано теоретичні підходи із різних дисциплін, щоб оптимізувати пояснення механізму стресу із залученням перцептивних чинників. Наведено методологічні опції, доступні для покращення інформативності результатів вимірювання впливу стресу, спричиненого нерівністю, на здоров’я, зокрема техніки багатовимірного аналізу. Для викладачів, студентів магістратури, аспірантів, молодих учених та дослідників-практиків, які працюють у сфері соціології здоров’я, а також усіх соціальних науковців та фахівців, яких цікавить вплив нерівностей у здоров’ї та вимірювання впливу соціальних чинників на здоров’я людини.
 • Item
  Застосування дискурс-аналізу в сучасних соціальних дослідженнях
  (2023) Рябчук, Анастасія; Хурцидзе, Тамара
  У статті розглянуто основні теорії дискурсу (підходи Фуко, Лакло і Муфф та критичний дискурс-аналіз) і застосування запропонованих цими теоріями підходів до дискурс-аналізу в сучасних соціальних дослідженнях. Показано, що всі теорії дискурсу ґрунтуються на принципах соціального конструктивізму: сконструйованість знання; існування множинних варіантів знання; одночасно конструювання і відтворення соціальної реальності в процесі соціальної взаємодії; ідея про те, що суб’єкти конструюють значення всередині дискурсу, у свою чергу дискурс конструює соціальну реальність. Виділено такі ознаки основних дискурсивних теорій: рівень інклюзивності дискурсу, функції дискурсу, сталість дискурсивної структури, рівень агентності суб’єктів. Для проведення соціального дослідження найбільш оптимальним є критичний дискурс-аналіз за Норманом Феркло: дискурс сприймається водночас як соціальна практика, як тип мовлення, характерний для окремої галузі знань, і як артикуляція життєвого досвіду людини чи категорії людей, що перебувають у певній структурній позиції. Наведено приклади й поширені напрями застосування критичного дискурс-аналітичного дослідження структурної соціальної нерівності.
 • Item
  Інституціоналізація соціології дитинства як окремої галузі: міжнародний досвід та Україна
  (2023) Саніна, Тетяна
  Соціологія дитинства як галузь соціології виокремилась та інституціоналізувалась у європейській і північноамериканській науковій думці близько 40 років тому. До того часу дітей і дитинство досліджували в межах соціології сім’ї або вікової соціології. У статті розглянуто чинники виникнення нової галузі, а також обставини й постаті, котрі стали рушієм змін у традиційному ставленні соціальної науки до дитини та дитинства протягом ХХ ст. Також ідеться про те, що таке нова соціологія дитинства та студії дитинства і чим погляди їхніх прибічників відрізняються від традиційних; які саме принципи об’єднують дослідників нової соціології дитинства та як соціологія дитинства розвивається в Україні.
 • Item
  Залучення жінок до військової освіти в Україні
  (2023) Марценюк, Тамара
  Після повномасштабного російського вторгнення питання доступу жінок до військової освіти стає ще більш актуальним і потребує нагального вирішення. У статті презентовано соціологічну частину результатів дослідження доступу жінок до військової освіти в Україні, виконаного в межах проєкту НАКО "Просування гендерної рівності в ЗСУ". Розглянуто успіхи і виклики забезпечення гендерної рівності стосовно сфери освіти загалом і військової освіти зокрема. Вивчено громадську думку українського суспільства про те, що жінкам мають бути надані рівні можливості із чоловіками здобувати військову освіту.
 • Item
  Social determinants of health of Ukrainian female refugees in the Czech Republic
  (2023) Mazhak, Iryna
  The main aim of the study was to investigate the social determinants of health in the Ukrainian female refugee sample in the Czech Republic. The results showed that some determinants of health like financial difficulties and socioeconomic status decline during forced migration, inaccessibility of healthcare services, health deterioration, the presence of chronic diseases, limitation in daily activity due to ill health, experienced discrimination in host country, lack of a person to share personal feelings and issues were significantly associated with poor self-reported physical health status.
 • Item
  Групи рівних для медичних фахівців в Україні: досвід упровадження інноваційного формату безперервного професійного розвитку
  (2023) Черниш, Тетяна; Короленко, Ольга
  У статті описано контекст, результати запровадження й функціонування в Україні з 2020 р. груп рівних як інноваційного формату безперервного професійного розвитку (БПР) для лікарів, медсестер та управлінців первинної медичної допомоги за підтримки україно-швейцарського проєкту "Розвиток медичної освіти". Як стратегію дослідження було обрано метод кейс-стаді. Загалом проаналізовано 40 прикладів запровадження груп рівних для медичних фахівців практично з усіх областей України в приватних (9) і комунальних (25) закладах охорони здоров’я, а також практиках ФОП (6). Фасилітатори, учасники груп рівних підкреслювали не лише освітній внесок такого формату БПР у їхню професію, а й соціальний та психологічний компоненти. Згідно з результатами дослідження, перешкодами у створенні й сталості груп рівних є відсутність підтримки керівництва, брак часу, мотивації та формальних стимулів (балів БПР).
 • Item
  Стратифікаційний профіль у порівняльній перспективі
  (Інститут соціології НАН України, 2022) Малиш, Ліна
  Підрозділ 2.1. з колективної монографії "Перевесники Незалежності. Силуети покоління у часі та подіях". У підрозділі йдеться про стратифікаційний профіль у порівняльній перспективі.
 • Item
  Соціальні чинники сприйняття збройних конфліктів населенням України напередодні російської агресії
  (2022) Малиш, Ліна
  Підрозділ 4.1. з колективної монографії "Українське суспільство в умовах війни 2022". У підрозділі йдеться про соціальні чинники сприйняття збройних конфліктів населенням України напередодні російської агресії.
 • Item
  Women and gender equality in the Ukrainian Armed Forces
  (Routledge, 2023) Martsenyuk, Tamara
  Since Ukrainian independence in 1991, equality and human rights have become more important values in Ukrainian society. Gender equality improved during and after the Revolution of Dignity (a.k.a. the Euromaidan Protests) of 2013–2014. During this and other historical events, Ukrainian women played an important role in fighting for freedom, equality, and dignity. Grassroots activism has a long tradition in Ukraine, and women have actively participated in bringing forth "bottom-up" changes in the country, including new ideas about gender.
 • Item
  Satisfaction with primary health care in Ukraine in 2016–2020: A difference-in-differences analysis on repeated cross-sectional data
  (2023) Anufriyeva, Valentyna; Pavlova, Milena; Chernysh (Stepurko), Tetiana; Groot, Wim
  The aim of this study is to examine the general satisfaction with primary health care services in Ukraine among service users and nonusers before and after the implementation of the capitation reform in 2017–2020. Data from a repeated cross-sectional household survey ‘Health Index. Ukraine’ in 2016–2020 were used. The survey had a sample size of over 10 000 participants per survey round. Effects were estimated using difference-in-differences methods based on matched samples. Our findings show that in general, respondents are ‘rather satisfied’ with the services of district/family doctors and pediatricians. Satisfaction with family doctors comprised 72.1 % (users) and 69.2 % (nonusers) in 2016; and 75.3 % and 71.9 % in 2020. For pediatrician services, these shares were 73.6 % (users) and 71.1 % (nonusers) in 2016; 74.7 % and 70.2 % in 2020. Our study also revealed an increase in satisfaction with the district/family doctor over time. However, this does not seem to be due to the reform. The results for pediatrician services were mixed. Why satisfaction with primary care is fairly high and slightly increasing over time is unclear. However, we offer several possible explanations, such as low expectations of primary health care, subjective perception of quality of health care services, improved access and affordability, and general improvements in primary health care settings not directly linked to the reform.