The structure of the Ukrainian musical taste: exploratory latent class analysis of Ukrainian musical preferences

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Domashchenko, Mariia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This article is aimed at finding the latent structure of Ukrainian musical taste. Latent class analysis, likewise factor analysis, is a method which can be helpful to find the structure of a latent variable, such as taste, which stands behind patterns of responses to survey questions describing the preferences for some cultural goods, such as styles, genres, compositions, or performers. However, the biggest advantage of latent class analysis is that it can be applied to dichotomic and categorical variables. The article presents the findings of exploratory latent class analysis of musical preferences of Ukrainians. The results indicate there are three classes of musical taste in Ukraine: post-Soviet popular music taste, contemporary music taste, and omnivorous taste.
Цю статтю присвячено пошуку латентної структури музичного смаку українців. Латентно- класовий аналіз, подібно до факторного аналізу, є тим методом, за допомогою якого можливо виявити структуру латентної змінної, наприклад, смаку, котра стоїть за патернами відповідей на набір запитань в опитуванні, які стосуються вподобання певних продуктів культури: стилів, жанрів, творів або виконавців. Однак головною перевагою латентно-класового аналізу є можливість його застосування до дихотомічних або інших категоріальних змінних. У цій статті представлено результати латентно-класового аналізу музичних уподобань українців. Отримані результати вказують на те, що структура музичного смаку українців протягом трьох досліджуваних років (2008–2010) була досить сталою та включала три основні різновиди музичного смаку: пострадянський смак до популярної культури, смак до сучасної популярної культури та всеїдний смак. Найпоширенішим є пострадянський смак до популярної музики, який включає вподобання російської популярної музики разом із музикою минулих років (60-ті, 70-ті, 80-ті) та шансоном. Другим за поширенням є смак до сучасної популярної музики, представники якого слухають українську, російську та зарубіжну поп-музику, російську та зарубіжну рок-музику, клубну музику, R’n’B та хіп-хоп/реп. Частину музичних слухачів можна охарактеризувати як «всеїдних», оскільки вони поєднують уподобання популярної музики із вподобанням класичної, музики театру та кіно та бардівської пісні. Таким чином, застосування експлораторного латентно-класового аналізу вказує на наявність трьох основних видів смаку в українських слухачів музики, хоча ці результати мають бути валідизовані в майбутньому.
Description
Keywords
cultural sociology, musical preferences, musical taste, latent class analysis, соціологія культури, музичні вподобання, музичний смак, латентно-класовий аналіз, article
Citation
Domashchenko M. The structure of the Ukrainian musical taste: exploratory latent class analysis of Ukrainian musical preferences / M. Domashchenko // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. - 2017. - Т. 196. - С. 46-51.