Розробка дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в страхових компаніях України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Литвин, Антон
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано можливість застосування дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в українських страхових компаніях. Використовуючи сформовані набори ознак, побудовано кілька моделей дерев рішень, серед яких шляхом порівняння класифікаційних характеристик за два періоди обрано найкращу з позиції чутливості та точності модель. На підставі аналізу окреслено шляхи вдосконалення практики застосування методу дерев рішень для передбачення кризових явищ у страхових компаніях України.
Description
In the article, the feasibility of applying decision trees to forecasting financial crises in Ukrainian insurance companies was analyzed. Using the formed feature sets, several decision tree models were built, among which the best performing in terms of sensitivity and accuracy model was selected based on theclassification characteristics for two consecutive periods. Based on the analysis, the ways of improving the practice of applying decision trees for crisis prediction in Ukrainian insurance companies were outlined.
Keywords
дерева рішень, прогнозування фінансової кризи, фінансові показники, страхова компанія, стаття, decision trees, financial distress prediction, financial ratios, insurance company
Citation
Литвин А. В. Розробка дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в страхових компаніях України / Литвин А. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 59-64.