Австрійська школа політичної економії в обґрунтуванні теорій інноваційного розвитку та праксеології людських інтересів і свобод

dc.contributor.authorКузьменко, Валерій
dc.date.accessioned2020-10-20T11:06:53Z
dc.date.available2020-10-20T11:06:53Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті викладено історію виникнення та розвитку австрійської школи політичної економії, яка стояла біля джерел створення теорій маржиналізму та інноваційного економічного розвитку. Але акцент у роботі, в контексті подолання перманентної глобальної фінансової та соціально-економічної кризи 2008–2020 рр., наприкінці якої різко посилились її негативні наслідки через пандемію коронавірусу, зроблено на оcнові системної теорії праксеології із захистом економічних інтересів і свобод, фундаментальне обґрунтування якої здійснили видатні австрійські економісти Людвіг фон Мізес та Фрідріх фон Гаєк, які передбачили Велику депресію за кілька років до її початку. Автор зробив порівняльний аналіз довгострокових глобальних соціально-економічних криз, виконаний на основі системної теорії різноманітних циклів, що створена протягом двох століть. Надано комплексну оцінку процесів трансформації регіональних фінансових криз у світову фінансову та соціально-економічну кризу 2008 –2020 рр., фази якої склали дві хвилі з піками 2008–2009 і 2019–2020 рр., що спостерігались і в часи Великої депресії 1929–1939 рр. з піками 1933–1934 і 1937–1938 рр. Наслідком суперечностей, накопичених останньою, відповідно до Кондратьєвської теорії довгих хвиль, у 1939–1945 рр. стала Друга світова війна. На тлі війни Росії з Україною нині тут теж є загроза світових конфліктів. Тому й виконано системний аналіз прагматичних теорій інноваційного розвитку та праксеологїі інтересів і свобод, котрі актуалізувались у перманентно кризовий 20-річний період ХХІ ст.uk_UA
dc.description.abstractThe article presents the history of the emergence and development of the Austrian School of Political Economy, which stood at the origin of the creation of theories of marginalism and innovative economic development. However, in the context of overcoming the permanent global financial and socio-economic crisis of 2008–2020, at the end of which its negative effects due to the coronavirus pandemic sharply increased, the emphasis in the work was made on the systematic theory of praxeology with the protection of economic interests and freedoms, with the fundamental justification by Ludwig von Mises and Friedrich von Hayek, who had predicted the Great Depression a few years before it began. The author makes a comparative analysis of long-term global socio-economic crises, based on the systematic theory of various cycles created over two centuries. The paper gives a comprehensive assessment of the processes of transformation of regional financial crises into the global financial and socio-economic crisis of 2008–2020, the phases of which were two waves with peaks in 2008–2009 and 2019–2020, which were also observed during the Great Depression of 1929–1939 from the peaks of 1933–1934 and 1937–1938. As a result of the contradictions accumulated by the latter one, according to Kondratiev’s theory of long waves, in the years of 1939–1945 was the Second World War. Against the background of Russia’s war with Ukraine, there is now a threat of the world conflict. That is why a systematic analysis of pragmatic theories of innovative development and praxeology of interests and freedoms, which were actualized in the permanent crisis of the 20-year period of the 21st century, was performed.en_US
dc.identifier.citationКузьменко В. П. Австрійська школа політичної економії в обґрунтуванні теорій інноваційного розвитку та праксеології людських інтересів і свобод / Кузьменко В. П. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, Вип. 1. - С. 76-81.uk_UA
dc.identifier.issn2519-4739 (print)
dc.identifier.issn2519-4747 (online)
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.76-81
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18210
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. Економічні науки.uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectсоціально-економічні цикли і кризиuk_UA
dc.subjectантикризовий інструментарійuk_UA
dc.subjectавстрійська школаuk_UA
dc.subjectінноваційний розвитокuk_UA
dc.subjectглобалізаціяuk_UA
dc.subjectекономічний інтересuk_UA
dc.subjectпраксеологіяuk_UA
dc.subjectсвободаuk_UA
dc.subjectгеополітика та геоекономікаuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectsocio-economic cycles and crisesen_US
dc.subjectanti-crisis instrumentsen_US
dc.subjectAustrian schoolen_US
dc.subjectinnovative developmenten_US
dc.subjectglobalizationen_US
dc.subjecteconomic interesten_US
dc.subjectpraxeologyen_US
dc.subjectfreedomen_US
dc.subjectgeopolitics and geoeconomicsen_US
dc.titleАвстрійська школа політичної економії в обґрунтуванні теорій інноваційного розвитку та праксеології людських інтересів і свободuk_UA
dc.title.alternativeAustrian School of Political Economy in Rationale of Theories of Innovative Development and Practice of Human Interests and Freedomen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kuzmenko_Avstriiska_shkola_politychnoi_ekonomii_v_obgruntuvanni_teorii_innovatsiinoho_rozvytku.pdf
Size:
298.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: