031: Політичні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Item
  Відповідальність як категорія політичної науки
  (2004) Горчаков, Димитрій.
  Розглянуто відповідальність як категорію суспільних наук і політичної науки зокрема. Звернено увагу на два головних значення відповідальності: ретроспективне (вина, покарання) та перспективне (почуття обоє 'язку). Відповідальність запропоновано розуміти як невід 'ємний атрибут влади й обоє 'язок тих, хто її здійснює, як один із чинників суспільної солідарності.
 • Item
  Концепція свободи у політичній філософії Реймона Арона
  (2004) Новічкова, Олександра
  У статті розглянуто розуміння Реймоном Ароном поняття свободи, що є однією з істотних компо- нент європейського світобачення. Виявлено, що поряд із «свободою для» та «свободою від» Арон виділяє ще й «свободу-здатність» та «свободу-спроможність».
 • Item
  Особливості громадянської освіти у формуванні політичної культури перехідного суспільства
  (2004) Рябов, Сергій
  У статті наведено розгорнуте визначення поняття громадянської освіти, проаналізовано особливості й перешкоди її здійснення у суспільствах перехідного типу, розглянуто проблеми демократичної громадянської освіти в Україні.
 • Item
  Євразійська доктрина та сучасна російська політика
  (2004) Рукомеда, Роман
  Розглянуто прояви елементів євразійської доктрини у її новоявленій формі неоєвразійства в російській внутрішній і зовнішній політиці, зроблено огляд партійних перспектив та можливостей майбутньої участі партії «Євразія» на чолі з О. Дугіним у російському політичному житті. Стаття є продовженням серії публікацій автора на тему сутності євразійської доктрини та її проявів у політичному житті сьогодення.
 • Item
  Легітимність влади та довіра в суспільстві, що трансформується: теоретико-методологічні проблеми
  (2004) Кокорська, Ольга
  У статті розглянуто взаємозв 'язок між довірою до політичних лідерів й інститутів та легітимністю влади в суспільстві, що трансформується. Аналізуючи запропоновані західними дослідниками моделі легітимації для періоду демократичного транзиту на посткомуністичному просторі, автор робить висновок про необхідність доопрацювати теорію легітимності з точки зору вивчення особливостей соціальних і політичних змін на пострадянському просторі, більш повної оцінки факторів, що впливають на процес легітимації, беручи до уваги такий індикатор легітимаційного процесу, як динаміка рівня довіри до політичних лідерів й інститутів.