Критика масового суспільства у західноєвропейській політичній думці.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Чабанна, Маргарита
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто головні етапи розвитку теорії масового суспільства, виникнення якої пов 'язане з революційними перетвореннями в Європі й Америці, підходи до розуміння поняття «маси», транс- формацію відповідних поглядів, а також риси масового суспільства, що визначають особливості його членів. Наведено засади й порівняльний аналіз аристократичної та демократичної критики масового суспільства.
Description
The article contains the main stages analysis of mass society theory's development; its origins, approaches to the definition of the term "mass"; the transformation of corresponding ideas; features of mass society, that determine its members 'peculiarities. The main principles and comparative analysis of aristocratic and democratic theories of mass society are presented in the article.
Keywords
теоряї масового суспільства, поняття «маси», трансформація відповідних поглядів
Citation
Чабанна Маргарита Валеріївна. Критика масового суспільства у західноєвропейській політичній думці / М. В. Чабанна // Наукові записки НаУКМА : Політичні науки. - 2004. - Т. 31. - С. 4-9.