032: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Джерела глобальної соціальної нерівності та шляхи подолання поляризації глобального суспільства
  (2004) Суліма, Є.
  У статті проведено аналіз і опис джерел зростання соціальної нерівності, основним з яких, як наголошується, є інформаційно-технологічна революція. Запропоновано шляхи подолання поляризації суспільства, що зводяться до трансформації існуючого світового політичного порядку, який породжує обмеження розвитку світової периферії.
 • Item
  Синтез рівнів "структура"- "агент" у рефлексивній соціології П'єра Бурдьє
  (2004) Осипчук, Анна
  У статті розглядається, яким чином П'єру Бурдьє вдається у никну ти структурного редукціонізму та редукціонізму нарівні агента й запропонувати у своїй теорії синтетичний підхід. З такої точки зору аналізуються головні концепції рефлексивної соціології та їхня евристична перспективність.
 • Item
  Держава, що сприяє розвитку: Південна Корея у світлі загальної теорії
  (2004) Кутуєв, Павло
  Мета статті - розглянути випадок південнокорейської держави, що сприяє розвитку, в ширшій теоретичній перспективі й ідентифікувати чинники її успіху. Задля досягнення цього завдання здійснюється синтез порівняльно-історичної політичної соціології та парадигми аналізу світ-систем. Успіх південнокорейської держави, що сприяє розвитку, пояснюється з огляду як на її трансформативний потенціал, так і на сприятливу міжнародну ситуацію.
 • Item
  Ґендерна соціалізація як процес формування маскулінних та фемінних ознак ґендерної ідентичності
  (2004) Марценюк, Тамара
  Стаття складається з двох частин. Теоретичну частину присвячено характеристиці основних понять - маскулінності та фемінності, Тендерній ідентичності й тендерній соціалізації. Емпірична частина містить якісний контент-аналіз есе дітей різного віку. Результати цього аналізу демонструють те, що наслідки тендерної соціалізації залежать від тривалості залучення дитини до даного процесу.
 • Item
  Вiffusion of the "anti-globalization" master frame to left-wing political parties and social movements: the case of Ukraine
  (2004) Ishchenko, V. О.
  Статтю присвячено аналізу мастер-фрейму антиглобалістського руху та дослідженню результатів дифузії на фрейми двох українських політичних організацій: молодіжної організації Комуністичної партії України - Ленінського комуністичного союзу молоді України та троцкістської групи "Робітничий спротив ", які являють собою два різні типи використання антиглобалістського мастер-фрейму. Стаття демонструє, що на результати дифузії впливає структура політичних можливостей (а саме наявність або відсутність впливових союзників) і наявність безпосередніх зв 'язків з активістами антиглобалістського руху.