032: Соціологічні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Джерела глобальної соціальної нерівності та шляхи подолання поляризації глобального суспільства
  (2004) Суліма, Є.
  У статті проведено аналіз і опис джерел зростання соціальної нерівності, основним з яких, як наголошується, є інформаційно-технологічна революція. Запропоновано шляхи подолання поляризації суспільства, що зводяться до трансформації існуючого світового політичного порядку, який породжує обмеження розвитку світової периферії.
 • Item
  Синтез рівнів "структура"- "агент" у рефлексивній соціології П'єра Бурдьє
  (2004) Осипчук, Анна
  У статті розглядається, яким чином П'єру Бурдьє вдається у никну ти структурного редукціонізму та редукціонізму нарівні агента й запропонувати у своїй теорії синтетичний підхід. З такої точки зору аналізуються головні концепції рефлексивної соціології та їхня евристична перспективність.
 • Item
  Держава, що сприяє розвитку: Південна Корея у світлі загальної теорії
  (2004) Кутуєв, Павло
  Мета статті - розглянути випадок південнокорейської держави, що сприяє розвитку, в ширшій теоретичній перспективі й ідентифікувати чинники її успіху. Задля досягнення цього завдання здійснюється синтез порівняльно-історичної політичної соціології та парадигми аналізу світ-систем. Успіх південнокорейської держави, що сприяє розвитку, пояснюється з огляду як на її трансформативний потенціал, так і на сприятливу міжнародну ситуацію.
 • Item
  Ґендерна соціалізація як процес формування маскулінних та фемінних ознак ґендерної ідентичності
  (2004) Марценюк, Тамара
  Стаття складається з двох частин. Теоретичну частину присвячено характеристиці основних понять - маскулінності та фемінності, Тендерній ідентичності й тендерній соціалізації. Емпірична частина містить якісний контент-аналіз есе дітей різного віку. Результати цього аналізу демонструють те, що наслідки тендерної соціалізації залежать від тривалості залучення дитини до даного процесу.
 • Item
  Вiffusion of the "anti-globalization" master frame to left-wing political parties and social movements: the case of Ukraine
  (2004) Ishchenko, V. О.
  Статтю присвячено аналізу мастер-фрейму антиглобалістського руху та дослідженню результатів дифузії на фрейми двох українських політичних організацій: молодіжної організації Комуністичної партії України - Ленінського комуністичного союзу молоді України та троцкістської групи "Робітничий спротив ", які являють собою два різні типи використання антиглобалістського мастер-фрейму. Стаття демонструє, що на результати дифузії впливає структура політичних можливостей (а саме наявність або відсутність впливових союзників) і наявність безпосередніх зв 'язків з активістами антиглобалістського руху.
 • Item
  Проблеми дослідження бездомності
  (2004) Рябчук, Анастасія
  У статті описано проблеми дослідження бездомності, на які необхідно звернути увагу перш ніж розпочинати саме дослідження: проблеми визначення терміна «бездомний», проблеми підрахунку кількості бездомних у певному місті чи країні та проблеми категоризації бездомних.
 • Item
  Electoral patterns in Ukraine from 1998 to 2002
  (2004) Myagkov, M.; Ordeshook, P.
  Despite allegations of fraud and elite manipulation, voting in Russia since 1993, including its Duma and presidential elections, follows a largely consistent and understandable pattern. The question is whether the same can be said of Ukraine, which has been the target of many of those same allegations of manipulation. Using an analysis based on official data aggregated up to the level of individual rayons, this essay shows that a similarly consistent pattern emerges between the parliamentary elections of 1998 and 2002. However, when the presidential election of 1999 is added to the analysis, various anomalies emerge to suggest that vote flows from the parties that competed in 1998 to a subset of candidates for president do not wholly mirror the patterns we observe in Russia.
 • Item
  Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності
  (2004) Хмелько, Валерій
  Висвітлено методологію збору та результати аналізу даних 77 загальноукраїнських соціологічних опитувань (близько 173 тисяч інтерв 'ю), проведених Київським міжнародним інститутом соціології в 1991—2003рр. Описано динаміку та регіональні особливості поширеності вибору української чи російської мови під час спілкування з інтерв 'юерами серед українців, росіян та українсько-російських біетнорів (за самоідентифікацією). Виявлено значний рівень залежності параметрів лінгво-етнічної структури від відповідних параметрів українсько-російської біетнічності.