Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Хмелько, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Висвітлено методологію збору та результати аналізу даних 77 загальноукраїнських соціологічних опитувань (близько 173 тисяч інтерв 'ю), проведених Київським міжнародним інститутом соціології в 1991—2003рр. Описано динаміку та регіональні особливості поширеності вибору української чи російської мови під час спілкування з інтерв 'юерами серед українців, росіян та українсько-російських біетнорів (за самоідентифікацією). Виявлено значний рівень залежності параметрів лінгво-етнічної структури від відповідних параметрів українсько-російської біетнічності.
The methodology of gathering and results of the analysis of the data of 77 All-Ukrainian sociological surveys (about 173 thousand interviews carried out by the Kiev International Institute of Sociology in 1991-2003) are covered. Dynamics and regional features of an extent to which a choice of Ukrainian or Russian language has spread at dialogue with interviewers among Ukrainians, Russian and Ukrainian-Russian biethnors (on selfidentification) are described. Significant dependence ofethno-linguistic structure s parameters on the appropriate parameters of the Ukrainian-Russian biethnicity is revealed.
Description
Keywords
біоетнічність, мова, соціологічне опитування
Citation
Хмелько Валерій Євгенович, Лінгво-етнічна структура України : регіональні особливості й тенденції змін за роки незалежності / В.Є. Хмелько // Наукові записки НаУКМА. - 2004. - Том 32 : Соціологічні науки. - С. 3-15.