Вип. 41. Історичні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Передмова
  (2010) Щербак, Віталій
 • Item
  Ярослав Ісаєвич : [некролог]
  (2010) Балабушевич, Тетяна
  Статтю присвячен видатному українському історику, громадському діячу, академіку Національної академії наук України, директору Інституту українознавства ім. І. П. Крип’якевича НАН України, голові Національного комітету істориків України, одиному із перших професорів кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянської aкадемії" Ярославу Дмитровичу Ісаєвичу.
 • Item
  Запровадження козацьких реєстрів
  (2010) Щербак, Віталій
  У статті з'ясовуються причини запровадження козацьких реєстрів у середині XVI ст. та їх значення для легітимації нової соціальної групи населення в Речі Посполитій.
 • Item
  Роль церкви у справах про чари
  (2010) Адамус, Тетяна
  У статті розглядається роль у судових справах про чари Синодальної церкви у XVIII - на початку XIX ст. на території Гетьманщини та Слобожанщини.
 • Item
  Регламентація щоденних практик у публічному просторі Львова (1914-1918 рр.)
  (2010) Винник, Оксана
  У статті аналізується вплив регламентації з боку влади на щоденні практики мешканців Львова впродовж Першої світової війни. Автор з'ясовує, як різні розпорядження влади змінили не лише щоденне життя населення міста, а й саме поняття публічного простору.