022: Ч. 1: Гуманітарні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 36
 • Item
  Палеоботанічні дослідження відкладів голоцену Житомирського Полісся у працях Д. К. Зерова
  (2003) Безусько, Алла
  Статтю присвячено історії розвитку палеоботанічної науки в Україні. Розглядається висвітлення проблеми реконструкції картини основних змін рослинного покриву протягом голоцену на території Житомирського Полісся в працях Д. К. Зерова - засновника української палінологічної школи. Наводяться відомості про сучасний стан палінологічної вивченості відкладів голоцену Житомирського Полісся.
 • Item
  Протестантське питання на елекційному сеймі у Варшаві 1632 року
  (2003) Даневич, О.
  Протестантське питання не втратило своєї актуальності у Речі Посполитій на час обрання короля Владислава IV. У статті подано стислу характеристику діяльності протестантів на елекційному сеймі 1632року. Головним джерелом для написання статті є діаріуш сейму. Діаріуш містить чимало інформації про взаємини протестантів з католиками та православними. Активними учасниками сеймових дискусій були князь Криштоф Радзивілл, Адам Кисіль та інші визначні світські й духовні особи. У статті проаналізовано найважливіші проблеми, що їх вони висунули на розгляд сейму, та дискусії з приводу затвердження Акта варшавської Конфедерації.
 • Item
  Українські формування збройних сил Німеччини у Києві в 1941-1943 рр.: структура, чисельність, діяльність
  (2003) Дерейко, Іван
  У статті йдеться про історію виникнення та функціонування українських формувань німецької поліції, СД і Вермахту в окупованому Києві, які кількісно становили більшу частину збройних сил у місті. Саме на них було покладено основні обоє 'язки виконання охоронних та поліційних функцій у регіоні, забезпечення стабільності окупаційного режиму, який, через нестачу працівників, не міг виконувати своєї ролі самотужки. Розглянуто структуру, озброєння, підпорядкування і діяльність українських частин, принципи їх комплектування і матеріального забезпечення, мотивацію рядових добровольців до несення служби. Простежено подальшу діяльність частин поза Києвом на завершальному етапі війни і долю їх вояків у післявоєнний період.
 • Item
  Балто-Чорноморський союз: історична ретроспектива і політична перспектива
  (2003) Надтока, Олександр
  Статтю присвячено історії української зовнішньої політики. Пропоноване дослідження є однією з перших в історіографії міжнародних відносин України розвідкою щодо розвитку інтеграційних процесів та ідей міжрегіонального об 'єднання на теренах Балто-Чорноморського простору.
 • Item
  Ростоцький університет і німецькі гуманісти
  (2003) Подаляк, Наталія
  У статті йдеться про створення найстарішого на Балтиці Ростоцького університету та про його діяльність у XV-XVI cm. Розглядаються питання матеріального забезпечення університету і організації в ньому навчального процесу, порядку обрання на викладацькі посади і надання вчених ступенів, змісту університетської автономії. З'ясовуються соціальний та національний склад студентів, а також характер змін у навчальному процесі після появи в університетських стінах видатних німецьких гуманістів.