022: Ч. 1: Гуманітарні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Палеоботанічні дослідження відкладів голоцену Житомирського Полісся у працях Д. К. Зерова
  (2003) Безусько, Алла
  Статтю присвячено історії розвитку палеоботанічної науки в Україні. Розглядається висвітлення проблеми реконструкції картини основних змін рослинного покриву протягом голоцену на території Житомирського Полісся в працях Д. К. Зерова - засновника української палінологічної школи. Наводяться відомості про сучасний стан палінологічної вивченості відкладів голоцену Житомирського Полісся.
 • Item
  Протестантське питання на елекційному сеймі у Варшаві 1632 року
  (2003) Даневич, О.
  Протестантське питання не втратило своєї актуальності у Речі Посполитій на час обрання короля Владислава IV. У статті подано стислу характеристику діяльності протестантів на елекційному сеймі 1632року. Головним джерелом для написання статті є діаріуш сейму. Діаріуш містить чимало інформації про взаємини протестантів з католиками та православними. Активними учасниками сеймових дискусій були князь Криштоф Радзивілл, Адам Кисіль та інші визначні світські й духовні особи. У статті проаналізовано найважливіші проблеми, що їх вони висунули на розгляд сейму, та дискусії з приводу затвердження Акта варшавської Конфедерації.
 • Item
  Українські формування збройних сил Німеччини у Києві в 1941-1943 рр.: структура, чисельність, діяльність
  (2003) Дерейко, Іван
  У статті йдеться про історію виникнення та функціонування українських формувань німецької поліції, СД і Вермахту в окупованому Києві, які кількісно становили більшу частину збройних сил у місті. Саме на них було покладено основні обоє 'язки виконання охоронних та поліційних функцій у регіоні, забезпечення стабільності окупаційного режиму, який, через нестачу працівників, не міг виконувати своєї ролі самотужки. Розглянуто структуру, озброєння, підпорядкування і діяльність українських частин, принципи їх комплектування і матеріального забезпечення, мотивацію рядових добровольців до несення служби. Простежено подальшу діяльність частин поза Києвом на завершальному етапі війни і долю їх вояків у післявоєнний період.
 • Item
  Балто-Чорноморський союз: історична ретроспектива і політична перспектива
  (2003) Надтока, Олександр
  Статтю присвячено історії української зовнішньої політики. Пропоноване дослідження є однією з перших в історіографії міжнародних відносин України розвідкою щодо розвитку інтеграційних процесів та ідей міжрегіонального об 'єднання на теренах Балто-Чорноморського простору.
 • Item
  Ростоцький університет і німецькі гуманісти
  (2003) Подаляк, Наталія
  У статті йдеться про створення найстарішого на Балтиці Ростоцького університету та про його діяльність у XV-XVI cm. Розглядаються питання матеріального забезпечення університету і організації в ньому навчального процесу, порядку обрання на викладацькі посади і надання вчених ступенів, змісту університетської автономії. З'ясовуються соціальний та національний склад студентів, а також характер змін у навчальному процесі після появи в університетських стінах видатних німецьких гуманістів.
 • Item
  Особливості національно-культурного життя в Україні в другій половині 1940-х років
  (2003) Бажан, Олег
  У статті розглядається проблема взаємовідносин радянської влади з творчою інтелігенцією та церквою в Україні по завершенні Другої світової війни.
 • Item
  Видавничий і друкарський знак
  (2003) Нестеренко, Петро
  У статті йдеться про історію видавничих та друкарських знаків в Україні, зокрема на підставі вивчення видань з бібліотечних колекцій Наукової бібліотеки НаУКМА.
 • Item
  Трансферентний текст та його відмінність від talking cure
  (2003) Кирилова, Ольга
  Статтю присвячено обгрунтуванню поняття «трансферентного тексту», виведеного емпіричним шляхом з теоретичних досліджень франі(узького філософа й психоаналітика Жака Лакана щодо текстуальності мовлення у психоаналізі та поняття «трансферу».
 • Item
  Музично-просвітницькі аспекти діяльності Григорія Сковороди
  (2003) Горенко-Баранівська, Л.
  У статті розглядаються музично-просвітницькі аспекти діяльності видатного українського філософа Григорія Сковороди. На основі архівних матеріалів та документальних джерел висвітлено життя Г. Сковороди як філософа, просвітителя, поета і музиканта, а також: його роль у розвитку національної музичної культури другої половини XVIII cm.
 • Item
  Насильство, катарсис і "не-Я" глядача
  (2003) Собуцький, Михайло
  У статті розглядаються деякі суттєві аспекти реакції глядачів (а також критиків) на показ сцен насильства на кіно- та телеекранах. Для витлумачення глядацьких реакцій пропонується залучити поняттєвий апарат психоаналітичної теорії, модифікованої Г. С Саллівеном.
 • Item
  Ідентифікація в кіно: психоаналітичний підхід
  (2003) Брюховецька, Ольга
  У статті локалізується апаратна теорія в її історичному та концептуальному контексті і розглядається внесок психоаналізу в поняття ідентифікації кіноглядача. Головне досягнення апаратної теорії в розумінні несвідомих процесів, які задіяні в перегляді фільму, пов 'язане з диференціацією самого процесу ідентифікації на ідентифікацію з побаченим (протагоністом, зіркою), яка частково відповідає поняттю емпатії, та -з точкою зору, з якої ми її розглядаємо.
 • Item
  Урбанізаційні центри Русі: людина в культурному просторі
  (2003) Бондарець, Оксана
  Урбаністика приділяє значну увагу дослідженню внутрішнього світу середньовічної людини, її способу життя як необхідним умовам пізнання середньовічної культури взагалі і міської зокрема. Вивчаючи у культурологічному вимірі давньоруські городища, автор статті звертається до характеристики їх жителів.
 • Item
  Фатальні жіночі персонажі в еддичній міфології
  (2003) Король, Денис
  Статтю присвячено огляду жіночих персонажів еддичної традиції давньої Скандинавії, які відзначаються своїм фатальним впливом на долю інших персонажів чи свого оточення. Аналізується ставлення до Смерті та її жіночих «агентів» у світоглядній традиції північно-західної Європи, проводяться паралелі з кельтською епікою.
 • Item
  Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів своєї доби
  (2003) Попович, Мирослав
  У статті аналізується творчість Григорія Сковороди в контексті провідних течій європейської та української культури XVIII cm.
 • Item
  Аспекти формування ціннісного світу сучасної молоді
  (2003) Морозова, Л.
  Духовне відродження народу України вимагає особливої уваги до формування цінностей сучасної молоді. Соціотехнологічний підхід до цього питання дає можливість цілісно розглядати проблему формування цінностей молодого покоління.
 • Item
  Григорій Сковорода: між філософією та оповіддю про неї
  (2003) Прокопов, Денис
  У статті досліджуються застосовані в діалозі «Пря Біса з Варсавою» практики репрезентації авторської позіщії Г. С. Сковороди стосовно предмета суперечки, яка представлена в тексті. У зв'язкуз цим розглядаються можливості історико-філософського аналізу принципово «вислизаючого» авторства та філософування.
 • Item
  Григорій Сковорода і його вчення на початку третього тисячоліття
  (2003) Капранов, Сергій
  Філософія Сковороди може бути прочитана як радикальна критика сучасної споживацької цивілізації. Саме цей аспект визначає її актуальність на початку НІ тисячоліття.
 • Item
  Дві версії переформулювання ансельмівського аргументу Джонсом Дунсом Скотом: прихована узгодженість
  (2003) Піговська, Ірина
  У статті здійснено термінологічний та структурний аналіз версій переформулювання ансельмів- ського аргументу, запропонованих Скотом у двох центральних його працях. Виявлені термінологічні розбіжності та позірні суперечності виправдано як складові структурно варіативного формулювання єдиного принципу - summum/summe cogitabile.
 • Item
  The Problem of English Pronunciation in Kyiv-Mohyla Academy
  (2003) Mishchenko, T.
  У статті йдеться про потребу вдосконалення англійської вимови у студентів НаУКМА, оскільки правильне звучання іноземної мови є не тільки престижним, а й необхідним для взаєморозуміння. Пропонується ввести тритижневий вступний корективний курс фонетики англійської мови на першому році навчання.
 • Item
  The Importance of being Literature
  (2003) Dukhota, O.
  У статті йдеться про важливість і необхідність уміння грамотно писати для сучасної людини, яка хоче досягти успіху. Досліджено певну кількість складних ситуацій англійського правопису та лексики, а також надано конкретні рекомендації щодо полегшення вивчення проблемних слів та сполучень.