Виготовлення гідрофобних мембран на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих уф-опроміненням, та дослідження їх властивостей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Момот, Л.
Михальонок, Я.
Вретік, Людмила
Ніколаєва, О.
Бурбан, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Синтезовано високомолекулярний кополімер бутилметакрилату з 5 % вмістом фотоактивного мономера метил-(4-метакрилокси)-бензоату, придатний для формування мембран. Досліджено вплив УФ-опромінення на морфологію поверхні плівок, виготовлених з такого кополімеру та виявлено зміни у їхній структурі, які можуть бути пов’язані з перегрупуванням Фріса у фоточутливих ланках. Методом інверсії фаз сформовано гідрофобні мембрани на основі композицій кополімерів вініліденфлуориду з тетрафлуоретиленом та бутилметакрилату з метил-(4-метакрилокси)-бензоатом і здійснено їх модифікацію шляхом УФ-опромінення. Показано, що під дією ультрафіолету продуктивність мембран збільшується в 1,5–2,8 раза залежно від складу поливального розчину.
High molecular copolymer of butylmethacrylate with 5 % content of photoactive monomer methyl-(4- methacryloxy)-benzoate suitable for forming of membranes was synthesized. It was investigated the influence of UV-illumination on the morphology of the tapes surface, made from this copolymer and found out changes in the structure of their surfaces which can be tied with Fries photorearrangement in photosensible links. By the method of phases inversion was formed the hydrophobic membranes on the basis of copolymer compositions of vinylidenefluoride from tetrafluorethylene and butylmethacrylate with methyl- (4-methacryloxy)-benzoate and their modification was carried out by UV-illumination. It was rotined that under the action of ultraviolet the productivity of membranes is increased in 1,5–2,8 times depending on composition of pouring solution.
Description
Keywords
гідрофобні мембрани, полімерні композиції, hydrophobic membranes, polymeric compositions
Citation
Виготовлення гідрофобних мембран на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих уф-опроміненням, та дослідження їх властивостей / Момот Л. М., Михальонок Я. С., Вретік Л. О., Ніколаєва О. А., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 157 : Хімічні науки і технології. - С. 31-38.