Кафедра хімії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 142
 • Item
  Вплив способу зшивання на ступінь набрякання у воді композитів на основі альгінату, модифікованого октан-1-аміном, та мікрочастинок кальцій карбонату
  (2022) Сікач, Аліна; Колесник, Ірина
  Тези доповіді учасників V Міжнародної (ХV Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Хімічні проблеми сьогодення", м. Вінниця, 22–24 березня 2022 р.
 • Item
  Вплив способу зшивання на ступінь набрякання композитів на основі суміші немодифікованого та модифікованого октан-1-аміном натрій альгінату
  (2022) Сікач, Аліна; Колесник, Ірина
  Тези доповіді учасників XXIІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії", Київ, 18-20 травня 2022 р.
 • Item
  Модифікування натрій альгінату октан-1-аміном у водному середовищі
  (2022) Сікач, Аліна; Коновалова, Вікторія; Колесник, Ірина
  Тези доповіді учасників ХV Української конференції з високомолекулярних сполук з міжнародною участю "ВМС-2022", 25-27 жовтня 2022 року
 • Item
  Антимікробна активність традиційних і новосинтезованих поверхнево-активних речовин як основа створення нових дезінфікувальних засобів
  (2022) Фуртат, Ірина; Нечипуренко, Олексій; Вакулюк, Поліна; Вортман, Марина; Шевченко, Валерій
  У статті наведено результати дослідження антибактеріальних і фунгіцидних властивостей традиційних та новосинтезованих поверхнево-активних речовин різних класів. А також здійснено порівняльний аналіз антимікробної активності катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР для з’ясування можливості подальшого їх застосування для створення дезінфікувальних засобів. На підставі отриманих даних розширено спектр про- та еукаріотичних тест-культур мікроорганізмів, щодо яких може здійснювати біоцидний вплив гуанідинвмісний олігомер. Зважаючи на те, що останній активно пригнічує представників видів Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, а також гриби Candida albicans, цю новосинтезовану ПАР можна вважати перспективною щодо подальшого використання для створення антимікробних засобів широкого спектра дії. На користь перспективності застосування гуанідинвмісного олігомеру як базової сполуки під час створення нових дезінфектантів свідчить широкий спектр антимікробної дії, стійкість під час зберігання, відсутність запаху та відносна простота синтезу.
 • Item
  Photoelectrochemical and Electrocatalytic Behaviors of TiO2 Nanostructures and TiO2-Au Nanocomposites: Effect of Synthesis Conditions
  (2022) Romanovskaya, N.; Manorik, P.; Vorobets, V.; Kolbasov, G.; Ermokhina, N.; Kishenya, Ya.; Sotnik, S.; Yaremov, P.; Polishchuk, A.
  Mesoporous TiO2 nanostructures and TiO2−Au nanocomposites with stabilized Au nanoparticles are synthesized by the template sol-gel process. The effects of synthesis conditions on the particle size, electronic structure, morphology, composition, and texture of prepared materials are determined. TiO2- and TiO2−Au-based electrodes are shown to be photoactive in the wavelength range of 250–412 nm and in the methylene blue (MB) photodecomposition and feature high catalytic activity in an oxygen electroreduction reaction. The presence of hydroxyl and carboxylate groups in the amorphous phase is the key factor affecting the photosensitivity of our TiO2 nanostructures and contributing to enhancement of their photoactivity in the MB photodecomposition reaction. Due to their catalytic activity and consistent performance in the oxygen electroreduction reaction, the TiO2 nanostructures and TiO2−Au nanocomposites can be considered as promising materials for use in electrochemical oxygen sensors with application to aqueous solutions.