121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 21
 • Item
  Обробка відео для розпізнавання та ідентифікації об'єктів
  (2021) Бондар, Ілля; Ковалюк, Тетяна
  Дипломна робота описує можливі варіанти вирішення проблеми розпізнавання та ідентифікації об’єктів на відео за допомогою різних підходів. У роботі у якості об`єкту розпізнавання та ідентифікації буде розглянуто обличчя людини. Результатом цієї роботи має бути програмне забезпечення, яке може навчитись на сеті для тренування, потім знайти обличчя на відео в реальному часі та, звісно, унікально його ідентифікувати. У першому розділі було проведено детальний огляд інструментів для вирішення задачі, їх порівняння та опис. Огляд існуючих рішень для вирішення проблеми, порівняння, аналіз та висновки. У другому розділі ми детальніше описали обраний варіант для реалізації програмного застосунку, глибше розглянули обрані інструменти та підходи до розпізнавання обличчя у відеопотоці. У третьому розділі описана концепція реалізації власного програмного застосунку, розглянуті та обґрунтовані обрані технічні інструменти для досягнення поставленої цілі.
 • Item
  Розробка методології та рекомендацій з розробки "доступних" UI/UX веб застосунків
  (2021) Бітаєва, Олександра; Черкасов, Дмитро
  В рамках роботи було проведено аналіз існуючих стандартів зі створення доступних користувацьких інтерфейсів, для забезпечення можливості користуванням веб застосунків аудиторії з зоровими проблемами. В результаті було спроектовано методологію, зміст якої складається з порад щодо проектування доступних інтерфейсів для розробників та дизайнерів. Актуальність методології було перевірено на прикладі стороннього веб застосунку зі сфери онлайн комерції.
 • Item
  Розробка принципів, підходів та архітектури підсистеми для розподіленого навантажувального тестування та аналізу результатів у системі CI/CD
  (2021) Бенюх, Лада; Глибовець, Андрій
  В рамках даної дипломної роботи був проведений аналіз різних інструментів для здійснення навантажувального тестування та тестування продуктивності, масштабування таких тестів та централізованої звітності метрик. В результаті були запропоновані підходи та принципи до побудови сучасної архітектури для реалізації підсистеми навантажувального тестування в безперервній поставці коду на базі Kubernetes та Jenkins.
 • Item
  Побудова системи електронного цифрового підпису
  (2021) Баранов, Костянтин; Нагірна, Алла
  Дана робота присвячена створенню системи електронного цифрового підпису, що реалізацією схему захисту особистого паролю з підвищеним рівнем безпеки у масштабних інформаційних системах. Перший розділ описує основні теоретичні відомості необхідні для побудови систем електронного цифрового підпису. Розглядаються поняття криптографічних перетворень, пояснюється ідея асиметричної криптографії, її головних властивостей. У другому розділі проводиться порівняльний аналіз найбільш поширених сучасних методів захисту особистого ключа. У третьому розділі пропонується до розгляду алгоритм захисту особистого ключа з підвищеним рівнем безпеки. Детально описується технічні рішення, які були використанні для побудови системи електронного цифрового підпису, що реалізовує запропонований алгоритм.
 • Item
  Рекомендаційна система пошуку житла базована на ізохронних мапах
  (2021) Жук, Максим; Глибовець, Андрій
  В рамках даної роботи проведено огляд сучасних технологій, що можуть бути використані для побудови рекомендаційних систем з використанням мап та ізохронів. Розглянуто основні складнощі пов’язані з побудовою рекомендаційної системи пошуку житла. Розроблена архітектура рекомендаційної системи. Реалізовано прототип, що демонструє життєздатність даних підходів та дає змогу оцінити корисність для користувача.