121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Обробка відео для розпізнавання та ідентифікації об'єктів
  (2021) Бондар, Ілля; Ковалюк, Тетяна
  Дипломна робота описує можливі варіанти вирішення проблеми розпізнавання та ідентифікації об’єктів на відео за допомогою різних підходів. У роботі у якості об`єкту розпізнавання та ідентифікації буде розглянуто обличчя людини. Результатом цієї роботи має бути програмне забезпечення, яке може навчитись на сеті для тренування, потім знайти обличчя на відео в реальному часі та, звісно, унікально його ідентифікувати. У першому розділі було проведено детальний огляд інструментів для вирішення задачі, їх порівняння та опис. Огляд існуючих рішень для вирішення проблеми, порівняння, аналіз та висновки. У другому розділі ми детальніше описали обраний варіант для реалізації програмного застосунку, глибше розглянули обрані інструменти та підходи до розпізнавання обличчя у відеопотоці. У третьому розділі описана концепція реалізації власного програмного застосунку, розглянуті та обґрунтовані обрані технічні інструменти для досягнення поставленої цілі.
 • Item
  Розробка методології та рекомендацій з розробки "доступних" UI/UX веб застосунків
  (2021) Бітаєва, Олександра; Черкасов, Дмитро
  В рамках роботи було проведено аналіз існуючих стандартів зі створення доступних користувацьких інтерфейсів, для забезпечення можливості користуванням веб застосунків аудиторії з зоровими проблемами. В результаті було спроектовано методологію, зміст якої складається з порад щодо проектування доступних інтерфейсів для розробників та дизайнерів. Актуальність методології було перевірено на прикладі стороннього веб застосунку зі сфери онлайн комерції.
 • Item
  Розробка принципів, підходів та архітектури підсистеми для розподіленого навантажувального тестування та аналізу результатів у системі CI/CD
  (2021) Бенюх, Лада; Глибовець, Андрій
  В рамках даної дипломної роботи був проведений аналіз різних інструментів для здійснення навантажувального тестування та тестування продуктивності, масштабування таких тестів та централізованої звітності метрик. В результаті були запропоновані підходи та принципи до побудови сучасної архітектури для реалізації підсистеми навантажувального тестування в безперервній поставці коду на базі Kubernetes та Jenkins.
 • Item
  Побудова системи електронного цифрового підпису
  (2021) Баранов, Костянтин; Нагірна, Алла
  Дана робота присвячена створенню системи електронного цифрового підпису, що реалізацією схему захисту особистого паролю з підвищеним рівнем безпеки у масштабних інформаційних системах. Перший розділ описує основні теоретичні відомості необхідні для побудови систем електронного цифрового підпису. Розглядаються поняття криптографічних перетворень, пояснюється ідея асиметричної криптографії, її головних властивостей. У другому розділі проводиться порівняльний аналіз найбільш поширених сучасних методів захисту особистого ключа. У третьому розділі пропонується до розгляду алгоритм захисту особистого ключа з підвищеним рівнем безпеки. Детально описується технічні рішення, які були використанні для побудови системи електронного цифрового підпису, що реалізовує запропонований алгоритм.
 • Item
  Рекомендаційна система пошуку житла базована на ізохронних мапах
  (2021) Жук, Максим; Глибовець, Андрій
  В рамках даної роботи проведено огляд сучасних технологій, що можуть бути використані для побудови рекомендаційних систем з використанням мап та ізохронів. Розглянуто основні складнощі пов’язані з побудовою рекомендаційної системи пошуку житла. Розроблена архітектура рекомендаційної системи. Реалізовано прототип, що демонструє життєздатність даних підходів та дає змогу оцінити корисність для користувача.
 • Item
  Побудова інформаційної системи управління взаємовідносинами з клієнтами для брокерських компаній у страховій галузі
  (2021) Василенко, Андрій; Глибовець, Андрій
  В цій магістерській роботі надається огляд систем управління взаємовідносинами з клієнтами, побудована архітектура такої системи, а також створена система управління взаємовідносинами з клієнтами для брокерських компаній у страховій сфері, з використанням блокчейн технології на базі Ethereum як елемента підтвердження достовірності даних, а також джерела не конфіденційних даних клієнтів стосовно їх страхових випадків.
 • Item
  Веб-ресурс для автоматизації аналізу можливості реалізації програмних проектів
  (2021) Усачов, Кирило; Ковалюк, Тетяна
  Дипломна робота описує можливість автоматизувати шляхом створення веб-ресурсу аналіз програмного проекту з огляду на можливість його реалізації. Перший розділ містить дослідження стосовно шляхів та критеріїв оцінки проектів, дано визначення та розібрано основні параметри, за якими можна робити аналіз. Другий розділ описує реалізацію власного веб-ресурсу за допомогою сучасних бібліотек. У цьому розділі показано процес створення системи, описано її структуру, компоненти та використані інструменти. Третій розділ демонструє практичне використання створеного застосунку. У даному розділі описано користувацький інтерфейс, та взаємодію з ним.
 • Item
  Рекомендаційна система заснована на сингулярному розкладанні
  (2021) Титаренко, Владислав; Малашонок, Геннадій
  Дипломна робота описує рекомендацінй систему засновану на методі сингулярного розкладанні матриць, що надає можливість персоналізованих рекомендацій користувачам систем. Перший розділ присвячений огляду в цілому рекомендаційним системам. В цьому розділі буде дано визначенню поняття рекомендаційної системи, а також розглянуто та описано медоти реалізації, за якийми розділяються рекомендаційні системи. Будуть наведені приклади сфер використання рекомендаційних систем. В другому розділі буде описано безпосередньо метод сингулярного розкладання матриць, а також розглянуто алгоритм рекомендацій заснований на даному методі. Третій розділ присвячено архітектурі системі рекомендацій. Будуть визначено та описано вимоги, яким система повинна задовольняти. В розділі буде запропонована архітектура системи з обгрунтуванням її доцільності. Також, розділ описує модуль для рекомендацій розробленого за допомогою метода сингулярного розкладання матриць, та інших компонентів системи таких, як: сервіс бізнес логіки та мобільний застосунок.
 • Item
  Розробка уніфікованого CI/CD PIPELINE для підтримки, розробки та супроводу веб застосувань
  (2021) Торба, Тетяна; Глибовець, Микола
  In this work the main approaches for building CI\CD are reviewed, also the problems are described that might arise during CI\CD construction. At the same time in work modern approaches are analyzed and characterized with their pros and cons. After architecture analysis is done. During the design and development stages we outlined a set of requirements that CI\CD should meet, worked out a system diagram and set of necessary tools. In the end, several deployments are done in order to test CI\CD.
 • Item
  Побудова системи автоматизованого тестування з використання інструментів штучного інтелекту
  (2021) Сосницький, Сергій; Глибовець, Андрій
  In this paper, the author overviewed an automated testing application during software development, its issues, and challenges. Designed architecture and implemented a prototype for a system with a machine learning testing tool. A proposed design could resolve existing issues with user graphical interfaces tasting (GUI) by traditional function tools, and improve transparency and feedback to product managers and designers by verification user interfaces to original requirements and not only developed cases by the development team. The system architecture design includes diagrams designed by the C4 + 1 model. As prototype components, TensorFlow and Keras libraries were used for machine learning tools, Cypress was a functional automation tool. Python and JavaScript as programming languages.
 • Item
  Альтернативний метод декодування мовного сигналу згортковою нейронною мережею
  (2021) Редчиць, Євгеній; Глибовець, Микола
  В рамках даної роботи проведено огляд згорткових нейроних мереж для розпізнавання зображень та мовного сигналу. Також проаналізовано системи кодування та декодування мовного сигналу з лінійним передбаченням. Здійснено аналіз систем кодування та декодування мовного сигналу з використанням зображення спектрограми за допомогою згорткової нейронної мережі. Запропоновано архітектуру та прототип програмного застосунку альтернативного методу декодування мовного сигналу з використанням зображення бітового потоку згортковою нейронною мережею.
 • Item
  Розробка системи автоматизованого збагачення зображення мета інформацією для подальшого використання в пошукових системах
  (2021) Нікулін, Дмитро; Глибовець, Микола
  This paper describes the IR Multimedia Systems, their subjects, issues, and the possible solution to address those issues. Firstly, it provides the overview and comparison of IR Multimedia Systems such as Google Photo, Mylio, and digiKam that are used as IR Multimedia Systems for private purposes. Further, it identifies the issues in the mentioned systems. Then, it provides the description for the solution in form of software architecture and proposes a definition of project to address those issues. It also describes the integration of an IR Multimedia System with the proposed solution. The paper ends up with a conclusion, a glossary and references list.
 • Item
  Розробка системи візуалізації конкурентних і паралельних процесів програмного забезпечення
  (2021) Наквасюк, Василь; Почебут, Максим
  В рамках даної роботи проведено огляд конкурентних і паралельних підходів до розробки програмних застосунків, розроблено архітектуру по візуалізації процесів і подій, що відбуваються під час їх виконання, а також реалізовано програмний комплекс на базі розробленої архітектури у вигляді web-додатку.
 • Item
  Електронний курс "Дитяче програмування"
  (2021) Мітіньова, Анастасія; Глибовець, Микола
  Мета дипломної роботи – створити основу для електронного курсу "Дитяче програмування". У процесі виконання роботи досліджено теоретичний матеріал, який стосується електронного, дистанційного навчання, електронного курсу, створено основу для електронного курсу "Дитяче програмування".
 • Item
  Побудова архітектури віртуальної кімнати даних
  (2021) Міхов, Денис; Почебут, Максим
  У даній роботі розглянуті підходи до проектування архітектури програмного забезпечення, досліджен досвід адресування архітектурно значущих вимог до програмного забезпеченя. Визначен склад стейкхолдерів проекту та їх інтереси; виявлені якісні атрибути, які впливають на архітектуру рішення; запропоновані представлення відповідні до точок зору стейкхолдерів; розроблена архітектура рішення.
 • Item
  Побудова системи прогнозування епідемічної ситуації, викликаної COVID-19, на основі методів аналізу часових рядів
  (2021) Киян, Максим; Ковалюк, Тетяна
  Мета роботи – розробка застосунку для прогнозування епідемічної ситуації викликаної захворюванням COVID-19 у різних країнах, у тому числі і України. Основні результати роботи – розроблено кінцевий застосунок, у якому реалізовано прогнозування епідемічної ситуації на основі сингулярного спектрального аналізу, поліноміального та лінійного методів найменших квадратів на мові програмування C# з використанням фреймворків ML.NET та Accord.NET, технології WPF для реалізації візуальної частини застосунку;
 • Item
  Розробка предметно-орієнтованої мови програмування для скінченних автоматів
  (2021) Кузів, Павло; Франчук, Олег
  Робота складається з трьох розділів. У першому розділі розглянуто базові поняття. Дано визначення предметно-орієнтованих мов програмування, розглянуто типи та їх особливості, а також переваги та недоліки використання. Також описано математичну модель скінченного автомату, та наведено приклад використання. У другому розділі описано взірці реалізації моделі скінченного автомату в імперативних мовах програмування, розглянуто їхні переваги та недоліки. Також у другому розділі виведено синтаксис предметно-орієнтованої мови програмування для скінченних автоматів, та подано його в BNF формі. Третій розділ містить детальний опис реалізації компілятора для компіляції отриманого синтаксису.
 • Item
  Реалізація підсистеми для розподіленого високо-навантажувального тестування та аналізу результатів у реальному часі в системі CI/CD
  (2021) Ковш, Микола; Черкасов, Дмитро
  Під час написання даної дипломної роботи був побудований та випробуваний прототип підсистеми для здійснення розподіленого навантажувального тестування з можливістю масштабування під час проведення самого тесту. Також даний прототип включає можливість для тестування продуктивності веб- сайту у браузері. Усі результати тестування відображаються в реальному часі на централізованій панелі. Додатково також інтегрований збір метрик інфраструктури сервісу який піддається навантажувальному тестуванню. Побудований прототип інтегрований з системою безперервної поставки коду Jenkins, що дає змогу централізовано, а також автоматизовано якщо у цьому є потреба, здійснювати навантажувальне тестування.
 • Item
  Ροзροбка системи захисту інфορмації для пеρедачі пο меρежі
  (2021) Ханін, Максим; Ткаченкο, Олексій
  Мета ροбοти – пοкρащення властивοстей безпеки OAuth 2.0 за ρахунοк дοдання електροннο цифροвοгο підпису та пοдальшοгο кοдування.
 • Item
  Автентифікація користувачів у веб-застосунках за активністю вказівного пристрою
  (2021) Каруна, Даниїл; Ковалюк, Тетяна
  Робота складається с трьох розділів. В першому розділі розглянуто методи та алгоритми отримання даних, а також процес створення та навчання моделі. В другому розділі описаний процес дослідження та результати. У третьому розділі проведено оцінку результатів та ефективності, розглянуто подальші можливості застосування методу.