121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Розробка архітектури високонавантажених сервісів у сфері HEALTHCARE
  (2022) Мирошник, Д.; Глибовець, Андрій
  У даній роботі було проведено огляд та аналіз найпоширеніших застосунків, що допомагають користувачам відслідковувати персональні медичні дані, да дані про здоров’я. Було розглянуто основні проблеми, визначення терміну високого навантаження, та що потребується для реалізації високонавантаженої системи. Було сформульовано вимоги до нашої системи та архітектури. Також були спроектовані основна та альтернативна архітектура для реалізації застосунку. Були обрані та порівняні інструменти для реалізації цієї архітектури. Розглянуто формування аналітики на базі отриманих даних, та приведено приклад реалізації для обробки отриманих даних.
 • Item
  Розробка двосторонньої рекомендаційної системи
  (2022) Баранов, Денис; Черкасов, Дмитро
  В цій роботі я виділив основні проблеми різних підходів для створення рекомендаційних систем. Також описав які є підходи для вирішення тих чи інших проблем. Одне можна сказати точно, що ідеальної системи не існує і в наш час і в цей напрямок бізнесмени інвестують чималі гроші для того щоб покращити якість рекомендацій хоча б на декілька відсотків. Також я реалізував тестову систему засновану на двосторонньому аналізі користувачів або ж груповому аналізі. Для калібрування системи необхідно протестувати які параметри сильно змінюють результати системи та змінити відповідні ваги в системі.
 • Item
  Розробка ІС для аналізу застосунків
  (2022) Черепина, Єлизавета; Нагірна, Алла
  Робота спрямована на дослідження актуальності використання оптимізації ASO для мобільних додатків та розробки інформаційної системи для аналізу мобільних застосунків, у якій використовується проаналізований вид оптимізації. Для написання роботи було використано Angular для написання клієнтської частини, Node.js для написання серверної частини та MongoDB для написання бази даних застосунка.
 • Item
  Використання компʼютерного зору в автоматизації тестування графічного інтерфейса користувача
  (2022) Манжура, Анна; Бучко, Олена
  Метою магістерської роботи є дослідження використання компʼютерного зору у забезпеченні візуального тестування веб-застосунків, а також розробка такої системи, яка інтегрована у функціональні автоматизовані набори тестів. Таким чином здійснюється моніторинг та аналіз візуальних змін у графічному інтерфейсі тестованого додатка. Запропонований інструмент має вирішити існуючі проблеми традиційного візуального тестування знімків. Було розглянуто основні теоретичні поняття у тестуванні, його типах, фреймворках. Також виконано огляд сучасних проблем у візуальному тестуванні, наведено шляхи вирішення деяких. В роботі надано аналіз та тематичне дослідження низки алгоритмів обробки та аналізу зображень, як-от сегментація, індекс структурної схожості, що використовуються для візуального порівняння зображень. При розробці автоматизованої системи візуального тестування веб-інтерфейсів були використані мова програмування Python, бібліотеки Keras та OpenCV, платформа тестування Pytest.
 • Item
  Emitter Position Estimation Using Time Difference of Arrival
  (2022) Musiiaka, O.; Hlybovets, Andrii
  As a result of this work, the estimator convergence speed was improved by using a local linear transform. This new approach can be considered an adaptation of the Newton-Raphson algorithm with the Hessian matrix replaced with a statistically approximated value that guarantees the algorithm convergence and reduces the amount of computation. Performance testing of the optimization algorithms has shown that the proposed algorithm outperforms the steepest gradient descent 28.2 times and “momentum” modification 7.8 times on the CPU implementation.
 • Item
  Класифікація конфіденційних зображень з використанням нейронних мереж
  (2022) Нгуєн, Сан Бинь Ванович; Бучко, Олена
  Мета цієї роботи розробити систему, яка буде класифікувати конфіденційний контент на зображеннях, щоб уникнути їх розповсюдженню і перегляду. Система мусить бути адаптивною, тобто підлаштовуватися під нові класи, які можуть додавати користувачі, що накладає на систему вимогу постійного навчання. Від системи буде вимагатися приватність, адже ніхто, крім власне користувача, не мусить мати доступу до перегляду особистих фотографій. Також вимагається швидкість обробки, оскільки в сучасних реаліях середня кількість фото у бібліотеках користувачів становить приблизно 5 - 10 тисяч світлин, в одну секунду робиться приблизно 38 фотографій на всі активні смартфони світу , а кількість зображень, які зберігаються на серверах популярних соціальних мереж може сягати 240 мільярдів .
 • Item
  Розробка бізнес процесу організації за допомогою BPM-платформи Flowable
  (2022) Рибак, Наталя; Нагірна, Алла
  У роботі представлено загальну характеристику low-code підходу для розробки програмного забезпечення, а саме двигуна для роботи з діаграмами бізнес процесів Flowable. Для прикладу було розроблено Telegram бот, що демонструє бізнес процеси розміщення та модерації оголошень про здачу житла. У першому розділі наведено аналіз предметної області та обґрунтування доцільності розробки. У другому описані загальні відомості про застосування платформи Flowable та функціоналу Telegram, а також загальний огляд інструментів. Третій розділ містить розгорнутий опис розробки застосунку.
 • Item
  Оптичне розпізнавання позначок при оцінюванні кредитоспроможності фізичної особи
  (2023) Білокінь, Данило; Нагірна, Алла
  В даній кваліфікаційній роботі магістра проводиться дослідження процесу оптичного розпізнавання позначок, методи та способи розв’язання поставленої задачі та необхідні інструменти. Розробляється програмне забезпечення, яке буде генерувати таблиці для відповідей, оптично розпізнавати зображення та оцінювати кредитоспроможність фізичної особи на основі анкет. Результат роботи програмного забезпечення будуть виводитись в вигляді файлу з виділеними відповідями і оцінкою на основі відповідей і коефіцієнтів важливості питань.
 • Item
  Веб-платформа для реалізації моделі "потрійної спіралі" (взаємодії університетів, ІТ-компаній та владних структур)
  (2023) Денисенко, Ігор; Ковалюк, Тетяна
  Дипломна робота реалізує можливість взаємодії трьох різних структур, тобто уряду, університетів та компаній у реалізації проектів уряду, процесу їх аналізу, розробки та імплементації проектів, що вирішуються суспільні чи будь які інші проблеми. Перший розділ містить дослідження бізнес процесів, пов’язаних з основною темою роботи, потенційних шляхів реалізації, проблематику системи "потрійної спіралі" та планування вирішення поставлених задач, також і шляхи інтеграції чи живучість ідеї, як бізнес проекту. Другий розділ описує реалізацію власного веб-ресурсу за допомогою сучасних бібліотек та використання CRM платформ. У цьому розділі показано процес створення клієнт-серверного застосунку, описано його структуру, компоненти та використані інструменти та технології. Третій розділ демонструє практичне використання створеного застосунку для різних ролей та їх бізнес-процеси, які є частиною "потрійної спіралі". У даному розділі описано користувацький інтерфейс для різних типів користувачів, та взаємодію з ним.
 • Item
  Розробка веб ресурсу для генерації елементів NFT-колекцій
  (2023) Іщенко, Іван; Франчук, Олег
  Ця робота присвячена розробці веб ресурсу для генерації елементів NFT-колекцій та дослідженню аспектів використання NFT у цифровому світі. У роботі проведено аналіз ринку цифрових активів, розглянуто наявні рішення та їх функціонал. Також надано детальний опис розробки архітектури та реалізації продукту. Результатом роботи є розроблений веб-застосунок для створення цифрових активів.
 • Item
  Використання нейро-комп’ютерних інтерфейсів для збору та накопичення інформації про користувачів веб русурсів
  (2023) Хмель, Світлана; Глибовець, Андрій
  Метою дослідження є аналіз існуючих нейро-комп'ютерних інтерфейсів на предмет виявлення основних показників, що можуть бути використання для аналізу інформації про відвідувані веб ресурси. Розробити архітектуру системи та перевірити можливість інтеграції запропонованої архітектури на основі побудованого прототипу. Оцінити основні переваги та недоліки.
 • Item
  Побудова інформаційної системи для рекрутингу та проведення співбесід
  (2023) Кузьменко, Ілля; Ковалюк, Тетяна
  Мета дослідження: оптимізувати роботу менеджерів з підбору персоналу, покращити якість відбору персоналу на етапі проведення співбесід, впровадити прозорі оцінки результатів співбесід. Зробити огляд та аналіз сучасних типів та методів проведення співбесід. Проаналізувати наявні методи та категорії суб’єктивного оцінювання кандидатів на посаду в ході співбесід. Ознайомитися з існуючими бібліотеками та інструментами, котрі потрібно використовувати для автоматизації процесів рекрутингу. Дослідити способи структурування програмної системи для оптимізації розробки та можливості подальшого розвитку автоматизованої системи.
 • Item
  Система керування конфігураціями пристроїв в мережі підприємства
  (2023) Мирошник, Дмитро; Черкасов, Дмитро
  Ця робота присвячена розробці системи керування конфігураціями пристроїв в мережі підприємства, а саме резервне копіювання конфігурацій пристроїв, та застосування змін в конфігураціях пристроїв. У роботі було проведено дослідження наявних рішень у сфері роботи пристроїв у мережі, проведено аналіз можливих компонент в розроблюваній системі та впроваджено власне рішення на основі розглянутих застосунків. Результатом роботи є застосунок, який може вивантажувати і зберігати конфігурації пристроїв у сховищі, та в рамках практичної імплементації надані файли конфігурацій роботи в Jenkins та плейбуки Ansible.
 • Item
  Використання AR в інтерактивних багатокористувацьких розважальних додатках
  (2023) Олійник, Максим; Нагірна, Алла
  У магістерській роботі надається огляд технологій доповненої реальності сучасних мобільних платформ. Також проаналізовано ігрових рушіїв, що можуть використовувати дані технології. Розглядаються бекенд-сервісні рішення, що можуть бути використані для створення багатокористувацьких ігрових додатків з доповненою реальністю. В роботі детально описано створення багатокористувацького ігрового додатку з використанням доповненої реальності.
 • Item
  Розробка системи аналізу та пошуку неструктурованої мультимедійної інформації
  (2023) Пухальський, Богдан; Глибовець, Андрій
  Дана робота має на меті надати огляд систем пошуку зображень і розглянути методи, які використовуються для вирішення проблем комп’ютерного зору. Перша частина зосереджена на потребах користувачів і вимогах до систем пошуку зображень, після чого розглядаються існуючі системи, такі як Google Photos, Apple Photos, Amazon Photos, Microsoft Photos і Flickr, оцінюються їхні переваги та недоліки та обговорюються запропоновані шляхи вирішення виявлених обмежень. У другій частині розглядаються запропоновані методи комп’ютерного зору, включаючи виявлення об’єктів (облич) та текстовий опис зображень. У третьому розділі, представлено огляд розробленої системи пошуку та індексування зображень, що використовує методи комп’ютерного зору, висвітлюючи її принцип роботи, програмні модулі та порівняльну оцінку продуктивності серед розглянутих методів комп’ютерного зору.
 • Item
  Хмарна система MathLearning на базі MathPartner
  (2023) Сах, Роман; Малашонок, Геннадій
  Використання мікросервісної архітектури та хмарних технологій, зокрема обчислень, має значні переваги для освітніх проектів на довгий термін. У ході даної роботи було досліджено основні переваги цих підходів і розроблено освітній проект під назвою Mathpar Learning, що використовує зазначені технології. Проект Mathpar Learning передбачає розробку електронних навчальних матеріалів з математики, фізики та хімії. Під час створення проекту були розглянуті різні варіанти подання навчального матеріалу у цифровому форматі. Для цього була використана існуюча бібліотека електронних навчальних матеріалів. Окрім того, в проекті було реалізовано інтеграцію хмарних обчислень, зокрема системи Mathpartner, що використовується як зовнішня залежність проекту. Це дозволяє студентам та викладачам зручно використовувати хмарні обчислення для виконання складних математичних розрахунків та моделювання на основі реальних даних. Робота над проектом Mathpar Learning показала, що використання мікросервісної архітектури та хмарних технологій сприяє покращенню освітнього процесу, розширює можливості доступу до навчальних матеріалів та забезпечує ефективне використання обчислювальних ресурсів.
 • Item
  Хмарна система MathLearning: імплементація продуктових вимог та документації
  (2023) Скуратівський, Максим; Малашонок, Геннадій
  Дана робота присвячена темі збору та документації вимог до програмного забезпечення, як важливого етапу розробки інформаційних систем. Розглянуто історію та визначення продуктових вимог, їх класифікацію, а також окреслено компетенції та якості бізнес-аналітика, як спеціаліста, який працює над вимогами до програмного забезпечення у командах розробки. Описано кожен етап життєвого циклу продуктових вимог, а також техніки та інструменти, які використовує бізнес-аналітик для роботи з продуктовими вимогами у проектах. Результатом практичної частини даної роботи є продуктова документація та опис вимог до хмарної системи MathLearning двома мовами: українською та англійською.
 • Item
  Управління транспортними потоками на основі машинного навчання
  (2023) Велігурський, Олександр; Франчук, Олег
  Дипломна робота присвячена дослідженню можливості використання методів машинного навчання для управління транспортними потоками. Метою роботи є розробка алгоритму для передбачення кількості транспорту на ділянці дороги в реальному часі та прийняття рішень щодо управління транспортними потоками. Включає розробку програмного забезпечення для моделювання та експериментального дослідження розробленої моделі, а також проведення експериментів та аналіз результатів дослідження. Перший розділ містить дослідження наявних методів машинного навчання та нейронних мереж для їх використання в управлінні транспортними потоками. Описуються принципи роботи, методи тренування моделей. У другому розділі проводиться вибір кращого підходу для отримання позитивних результатів. Описуються обрані технології та алгоритми, кроки які були зроблені для навчання моделі та опис створення середовища для тестування розробленого алгоритму. У третьому розділі роботи розглядаються отримані результати та реалізація алгоритмів для управління транспортними потоками на основі машинного навчання. Описуються порівняння отриманих результатів з ручним керуванням трафіку. Проводиться аналіз інших можливостей для покращення розробленої системи.
 • Item
  Обробка відео для розпізнавання та ідентифікації об'єктів
  (2021) Бондар, Ілля; Ковалюк, Тетяна
  Дипломна робота описує можливі варіанти вирішення проблеми розпізнавання та ідентифікації об’єктів на відео за допомогою різних підходів. У роботі у якості об`єкту розпізнавання та ідентифікації буде розглянуто обличчя людини. Результатом цієї роботи має бути програмне забезпечення, яке може навчитись на сеті для тренування, потім знайти обличчя на відео в реальному часі та, звісно, унікально його ідентифікувати. У першому розділі було проведено детальний огляд інструментів для вирішення задачі, їх порівняння та опис. Огляд існуючих рішень для вирішення проблеми, порівняння, аналіз та висновки. У другому розділі ми детальніше описали обраний варіант для реалізації програмного застосунку, глибше розглянули обрані інструменти та підходи до розпізнавання обличчя у відеопотоці. У третьому розділі описана концепція реалізації власного програмного застосунку, розглянуті та обґрунтовані обрані технічні інструменти для досягнення поставленої цілі.
 • Item
  Розробка методології та рекомендацій з розробки "доступних" UI/UX веб застосунків
  (2021) Бітаєва, Олександра; Черкасов, Дмитро
  В рамках роботи було проведено аналіз існуючих стандартів зі створення доступних користувацьких інтерфейсів, для забезпечення можливості користуванням веб застосунків аудиторії з зоровими проблемами. В результаті було спроектовано методологію, зміст якої складається з порад щодо проектування доступних інтерфейсів для розробників та дизайнерів. Актуальність методології було перевірено на прикладі стороннього веб застосунку зі сфери онлайн комерції.