Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Щестюк, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Розглянуто деякі моделі ціноутворення акцій, що використовують "ринковий" "активний" час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю і веде до Стюдент -- розподілу лог-дохідностей. Показано, що процес "ринкового часу" є асимптотично самоподібним.
Description
Risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution and allows for Student distributions of the log-returns. The activity time is asymptotically self-similar.
Keywords
лог-дохідності, геометричний броунівський рух, дифузійний процес, обернений гамма-розподіл, розподіл Стюдента, log-returns, GBM, diffusion processes, reciprocal gamma distribution, student distribution
Citation
Щестюк Н. Ю. Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій / Щестюк Н.Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 126 : Фізико-математичні науки. - С. 23-27.