Вип. 32. Соціальна робота і охорона здоров'я

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Розвиток життєвих навичок як фактор попередження ризикованої поведінки підлітків
  (2008) Вовкогон, Олена; Лисенко, Ольга
  У статті розглядається проблема ризикованої поведінки підлітків та можливостей для її попередження з точки зору соціальної роботи. Аналізуються потреби, які мають підлітки, проблеми, які можуть виникати в підлітковому віці, та шляхи їх подолання. Зокрема, окреслюються можливості та практика використання розвитку життєвих навичок як фактора попередження ризикованої поведінки. Досліджуються можливості профілактики ризикованої поведінки шляхом формування у підлітків життєвих навичок.
 • Item
  Соціально-психологічна допомога батькам дітей із вадами розвитку в контексті хронічної екстремальності
  (2008) Радченко, Марина
  У статті розглянуто наслідки психотравмувального впливу хронічної екстремальної ситуації на психіку та стан здоров'я батьків дітей із вадами розвитку. Надано рекомендації щодо врахування специфічних особливостей цієї категорії дорослих у процесі психокорекційної роботи з ними.
 • Item
  Насильство в українських сім'ях: офіційний та неофіційний зрізи
  (2008) Семигіна, Тетяна; Левченко, Валерій; Плевако, Олена
  У статті представлено результати дослідження, проведеного Державним інститутом розвитку сім'ї та молоді щодо моніторингу впровадження Закону України "Про попередження насильства в сім'ї". Хоча кількість послуг, що надаються потерпілим від насильства, зростає, але вони не можуть задовольнити потреб, оскільки насильство в сім'ї є поширеним явищем в Україні.
 • Item
  Умови адаптації в Україні польської моделі дитячого будинку нового типу для дітей-сиріт
  (2008) Романова, Наталія; Білявська, Тетяна
  У 2007 р. Український благодійний фонд "Благополуччя дітей" розпочав запровадження польської моделі дитячого будинку нового типу для дітей-сиріт. Ця стаття представляє результати дослідження, метою якого було вивчення особливостей цієї польської моделі дитячого будинку нового типу для дітей-сиріт та умов її адаптації до українських реалій.
 • Item
  Створення приватної медичної установи в Києві: маркетингові аспекти
  (2008) Черниш, Тетяна; Хренов, Матвій; Грига, Ірена
  Розробка маркетингової стратегії виходу на ринок є необхідною умовою ефективної діяльності будь-якої організації, в тому числі й клініки. Маркетинговий план є головним інструментом такої стратегії. У статті детально описано процес сегментації ринку, подано оцінку факторів конкуренції та точок диференціації. Дослідження продемонструвало важливість при побудові маркетингової стратегії застосування методів інтерв'ю, аналізу документів. Отримана інформація стала основою для проведення SWOT-аналізу - визначення сильних, слабких сторін в діяльності інших клінік-конкурентів, загроз та можливостей для їхнього розвитку.