Створення приватної медичної установи в Києві: маркетингові аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Черниш, Тетяна
Хренов, Матвій
Грига, Ірена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розробка маркетингової стратегії виходу на ринок є необхідною умовою ефективної діяльності будь-якої організації, в тому числі й клініки. Маркетинговий план є головним інструментом такої стратегії. У статті детально описано процес сегментації ринку, подано оцінку факторів конкуренції та точок диференціації. Дослідження продемонструвало важливість при побудові маркетингової стратегії застосування методів інтерв'ю, аналізу документів. Отримана інформація стала основою для проведення SWOT-аналізу - визначення сильних, слабких сторін в діяльності інших клінік-конкурентів, загроз та можливостей для їхнього розвитку.
Development of marketing strategy for entering market is a necessary condition for effective activities of any organization, including clinics. Marketing plan is regarded as a key tool of a such strategy. The paper presents process of market segmentation, assessment of market competition factors and finding the points of differentiation. The research demonstrates the importance of using such methods as interviews and analysis of documents for the elaboration of the market strategy. The obtained information served as a basis for SWOT-analysis.
Description
Keywords
охорона здоров'я, медицина, клініка, приватний сектор, маркетинг, маркетингова стратегія, SWOT-аналіз, стаття
Citation
Черниш Т. Створення приватної медичної установи в Києві: маркетингові аспекти / Т. Черниш, М. Хренов, І. Грига // Маґістеріум. Вип. 32. Соціальна робота і охорона здоров'я / [упоряд. Т. В. Семигіна]. - 2008. - С. 28-35.