Вип. 32. Соціальна робота і охорона здоров'я

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Розвиток життєвих навичок як фактор попередження ризикованої поведінки підлітків
  (2008) Вовкогон, Олена; Лисенко, Ольга
  У статті розглядається проблема ризикованої поведінки підлітків та можливостей для її попередження з точки зору соціальної роботи. Аналізуються потреби, які мають підлітки, проблеми, які можуть виникати в підлітковому віці, та шляхи їх подолання. Зокрема, окреслюються можливості та практика використання розвитку життєвих навичок як фактора попередження ризикованої поведінки. Досліджуються можливості профілактики ризикованої поведінки шляхом формування у підлітків життєвих навичок.
 • Item
  Соціально-психологічна допомога батькам дітей із вадами розвитку в контексті хронічної екстремальності
  (2008) Радченко, Марина
  У статті розглянуто наслідки психотравмувального впливу хронічної екстремальної ситуації на психіку та стан здоров'я батьків дітей із вадами розвитку. Надано рекомендації щодо врахування специфічних особливостей цієї категорії дорослих у процесі психокорекційної роботи з ними.
 • Item
  Насильство в українських сім'ях: офіційний та неофіційний зрізи
  (2008) Семигіна, Тетяна; Левченко, Валерій; Плевако, Олена
  У статті представлено результати дослідження, проведеного Державним інститутом розвитку сім'ї та молоді щодо моніторингу впровадження Закону України "Про попередження насильства в сім'ї". Хоча кількість послуг, що надаються потерпілим від насильства, зростає, але вони не можуть задовольнити потреб, оскільки насильство в сім'ї є поширеним явищем в Україні.
 • Item
  Умови адаптації в Україні польської моделі дитячого будинку нового типу для дітей-сиріт
  (2008) Романова, Наталія; Білявська, Тетяна
  У 2007 р. Український благодійний фонд "Благополуччя дітей" розпочав запровадження польської моделі дитячого будинку нового типу для дітей-сиріт. Ця стаття представляє результати дослідження, метою якого було вивчення особливостей цієї польської моделі дитячого будинку нового типу для дітей-сиріт та умов її адаптації до українських реалій.
 • Item
  Створення приватної медичної установи в Києві: маркетингові аспекти
  (2008) Черниш, Тетяна; Хренов, Матвій; Грига, Ірена
  Розробка маркетингової стратегії виходу на ринок є необхідною умовою ефективної діяльності будь-якої організації, в тому числі й клініки. Маркетинговий план є головним інструментом такої стратегії. У статті детально описано процес сегментації ринку, подано оцінку факторів конкуренції та точок диференціації. Дослідження продемонструвало важливість при побудові маркетингової стратегії застосування методів інтерв'ю, аналізу документів. Отримана інформація стала основою для проведення SWOT-аналізу - визначення сильних, слабких сторін в діяльності інших клінік-конкурентів, загроз та можливостей для їхнього розвитку.
 • Item
  Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: що змінює міжнародна допомога?
  (2008) Семигіна, Тетяна
  У статті представлено результати дослідження впливу глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІДу на систему охорони здоров'я, зокрема вплив програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією, який надав Україні суттєву фінансову та технічну допомогу. Оцінено поточну епідеміологічну ситуацію, рівень обізнаності у питаннях ВІЛ/СНІДу найбільш уразливих до цієї інфекції груп, зміни в політиці охорони здоров'я та сприяння становленню громадянського суспільства в Україні.
 • Item
  Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві: хто повинен її виконувати?
  (2008) Гусак, Наталія
  У статті проаналізовано діяльність центральних та регіональних органів виконавчої влади щодо стану реалізації ними Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року. Висвітлено ситуацію щодо реалізації окремих пунктів програми державними адміністраціями за перше півріччя 2007 року. Зроблено акцент на проблемах та недоліках діяльності означених організацій, а також висловлено побажання щодо подальшого збирання та подання відповідної інформації.
 • Item
  Чому в Україні вимирають люди середнього віку?
  (2008) Красовський, Костянтин
  В Україні спостерігається дуже велика смертність серед людей середнього віку. Було порівняно показники смертності від окремих причин у 1981, 1987 та 2004 роках чоловіків вікової групи 30-44 роки, серед яких зміни рівня смертності були найвищими. В цій групі зменшення смертності відмічено в 1981-1987 рр., а збільшення - у 1987-2004 рр. Аналогічні тенденції спостерігаються і серед жінок середнього віку. Зроблено припущення, що головною причиною такого зростання смертності серед людей середнього віку є підвищення споживання алкоголю в Україні.
 • Item
  NaUKMA students' nutrition
  (2008) Zagorodnov, Mykola; Andreeva, Tatiana
  This article presents results of investigation of food consumption patterns among students of the National University of "Kyiv-Mohyla Academy" based on a non-experimental cross-sectional survey held among students of Bachelor and Master programmes of NaUKMA throughout year 2007. As it turned out, students who live in the dormitories or rented apartments have less diverse and less healthy nutrition than those students who live at home with parents; besides, they are more likely to skip breakfast. Several policy and educational measures are proposed to be undertaken in order to improve the situation.
 • Item
  Вегетаріанство в Україні: типологія та бар'єри
  (2008) Куниця, Ольга
  Метою дослідження, результати якого представлені в цій статті, було вивчення явища вегетаріанства в Україні, причин та мотивацій, що зумовили перехід на вегетаріанське харчування, перепон на шляху вегетаріанця та досвіду їх подолання; визначення типів і груп вегетаріанців, з'ясування структури явища, формулювання гіпотез, визначення напрямів та методів подальших досліджень явища.
 • Item
  Інституціоналізація соціального забезпечення як галузі знань
  (2008) Мигович, Іван; Попович, Ганна
  У статті аналізуються нинішній стан та потреби розвитку освіти в соціальній сфері, зокрема соціального забезпечення. Пропонуються конкретні кроки для розвитку теорії та практики соціального забезпечення, вдосконалення соціальної освіти.
 • Item
  Мотивація до навчання студентів спеціальності "Соціальна робота"
  (2008) Слободян, Тетяна
  У статті представлено результати дослідження мотивації до навчання студентів спеціальності "Соціальна робота". Зокрема, виявлено провідні мотиви студентів цієї спеціальності; залежність мотивації від року навчання та навчального закладу, у якому студенти здобувають освіту. Також з'ясовано професійну спрямованість студентів та її зв'язок із мотивацією; виявлено й інші фактори, що впливають на мотивацію студентів до навчання.
 • Item
  Some notes on the assessment of students in UK higher education with respect to placement learning and the distinction between levels of study
  (2008) Morgan, John
  This paper sets out some of the precepts and principles that are seen to underpin the assessment of students in general and placement learning in particular within UK higher education. Author also identifies the differences seen to exist in UK higher education between "Masters" and "Honours" levels of study.
 • Item
  Деякі аспекти впровадження програм профілактики бездомності: зарубіжний досвід
  (2008) Кабаченко, Надія
  У статті розглянуто підходи та досвід розвитку програм запобігання бездомності в зарубіжних країнах. Аналізуються можливі методи профілактики відповідно до цільових груп та типів профілактики.